Zazpívej, slavíčku 2019

před 2 měsíci, 11.3.2019 Tato pěvecká soutěž má již svou tradici. Cílem předvýběrových kol je podnítit děti ke zpěvu lidových písní, získat přehled o výrazných pěveckých talentech a vybrat nejlepší z nich do oblastní přehlídky.

Také u nás ve škole se našli zpěváčci, kteří se nebáli zazpívat lidovou písničku nejen před svou třídou, ale i před porotou. S výběrem a nácvikem písničky pomáhali rodiče i paní učitelky. Školního kola se tak zúčastnily nejen děti navštěvující dětské folklorní soubory. Odborná porota složená z muzikantů pak vybrala nejlepší zpěváky pro finále, které se uskuteční 30. března v Domě kultury v Uherském Brodě za doprovodu cimbálové muziky.

A kdo se letos zúčastnil oblastního kola v Uherském Hradišti?

Agátka Kropáčková z 2.A, Jakub Kovář z 2.B, Terezka Lůčná z 3.B, Štěpán Omelka ze 4.A, Karolínka Šilhavíková ze 4.B, Saša Hendrychová a Matyáš Hoplíček oba z 5.A.

Všem dětem patří poděkování za odvahu a krásný zpěv. Matyášovi pak přejeme pevný hlas při finále s cimbálovou muzikou Mladí Burčáci.