ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU

před 9 měsíci, 23.2.2020 Pěvecká soutěž, která letos oslaví už pětačtyřicátý ročník, pomalu otevřela svá vrátka.

První krok k lidové písničce udělali odvážlivci, kteří museli zazpívat před svými spolužáky ve třídním a potom ve školním kole. Mladší děti z prvních a druhých tříd se předvedly rytmickými písněmi, starší děti od 10 let musely mít do předkola připravenu jednu píseň rytmickou a jednu táhlou. Školního kola se na 1. stupni zúčastnilo celkem 14 zpěváčků, z kterých porota učitelek vybrala 6 nejlepších. Za kategorii těch nejmenších to byla Amálka Vaculíková (1.A), Kristýnka Lůčná (1.B), Tomáš Hoplíček (1.B) a Sára Veselá (2.A). Za starší děti 3. a 4. tříd v silné konkurenci 29 zpěváků vystoupila Terezka Lůčná (4.A) a Adam Číhal (4.B). Hlavní předkolo se konalo v Uherském Hradišti. I když porota složená z muzikantů tentokrát nevybrala žádného našeho „Slavíčka“ do oblastního finále, byla to pro děti cenná zkušenost.