ZÁPIS 2019

Vážení rodiče budoucích školáků,

v přílohách na této stránce najdete vyčerpávající informace spojené se zápisem do prvních tříd. Dozvíte se, kdy můžete ještě před zápisem přijít do školy (na neformální besedu, na ukázky výuky, přímo do hodin). Můžete si prohlédnout prezentaci naší školy a zjistit, které hodnoty jsou pro nás důležité. V této sekci najdete také tiskopisy ke stažení. Pokud se rozhodnete pro naši školu, můžete si už vyplněné tiskopisy přinést k zápisu a v zápisový den se věnovat pouze svému dítěti.

Před zápisem Vám nabízíme především náš čas a prostor přímo u nás ve škole. Dejte si u nás kafe či čaj a zeptejte se na vše, co chcete vědět o výuce v prvních třídách i v celé škole. Popovídejte si s učitelkami prvního stupně, ptejte se na vše, co vás o škole zajímá. Nebudeme o sobě tvrdit, že jsme ti nejlepší. Ostatně – naslibovat a navykládat se dá cokoliv. My Vám jen vzkážeme – projděte si podrobně naše webové stránky, které o nás mnohé vypovídají. A zeptejte se svých známých, žádejte od nich reference na naši práci. Pokud budou negativní, obloukem se nám vyhněte. Pokud Vás uspokojí, přijďte se alespoň podívat, jestli Vám známí nelhali.

Zároveň si dovolujeme připomenout, že zápis do první třídy se koná v pátek 5. dubna 2019 od 13.00 do 18.00 hodin. Rodiče mohou pro své dítě vybrat jakoukoliv školu – bez ohledu na to, zda je pro ně školou takzvaně spádovou. V praxi tak není vůbec rozhodující bydliště dítěte, klíčové je to, kterou školu si společně se svým dítětem vyberete.

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce, ZŠ Kunovice, U Pálenice
Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Těšíme se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi.

Přehled akcí před zápisem

Proč vybrat naši školu

Jak vybrat dobrou školu pro své dítě

Tiskopisy k zápisu

Kritéria pro přijetí žáků do prvního ročníku