ZÁPIS 2021

Nabízíme návod, jak postupovat v mimořádné situaci

Zápis do prvního ročníku bez dětí? Divné, netradiční. Ale v současné době logické. A „natrénováno“ máme z loňska, zvládneme to bez problémů. Aby bylo vše maximálně pochopitelné i pro Vás, rodiče budoucích prváčků, projděme si společně krok za krokem, co to pro nás všechny znamená.

Nade všemi praktickými informacemi stojí lidé. Takže nejdřív odpověď na dvě nejčastější otázky, které byste nám určitě pokládali při našich obvyklých předškoličkách.

Kdo bude učit v první třídě (v prvních třídách)?

Odpověď nabídneme na naší on-line předškoličce, v úterý 30. 3. 2021, více informací níže.

Když bude kolem třiceti dětí, otevřete dvě první třídy?

Ano, jsme připraveni v zásadě při jakémkoliv počtu dětí otevřít dvě první třídy.

Budete při zařazení dětí do tříd přihlížet k přáním rodičů?

Ano, děláme to tak vždy. A přestože to bylo v některých letech hodně složité, podařilo se nám vždy všechna přání zkombinovat a splnit. Bude-li to jen trochu možné, rádi to uděláme i letos.

Proč si vybrat právě naši školu?

Tak to už záleží jen na Vás. Na tom, co o nás víte, na tom, jakou s námi máte zkušenost, na tom, jakou zkušenost s naší školou mají Vaši známí. A hlavně na tom, co od školy očekáváte. To, co Vám nabízíme, najdete v prezentaci na této stránce i na horní liště našeho webu, rubrika Zápis 2021.

A jak to udělat technicky?

Úplně nejdřív musíte vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový list pro školní rok 2021 – 2022. Oba dokumenty najdete na této stránce i na horní liště našeho webu, rubrika Zápis 2021.

Jak můžete tyto dokumenty doručit do školy?

V době od 1. 4. do 16. 4. 2021:

 1. Poštou na adresu: ZŠ Kunovice, U Pálenice, U Pálenice 1620, 686 04 Kunovice

 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí jen poslat prostý email!) na zskunup@zskunup.cz

 3. Do datové schránky školy: 77dmnx2

 4. Osobním doručením do školy. Můžete tak udělat vždy ve všední dny v době od 1. 4. 2020 do 16. 4. 2021, a to od 07.00 do 16.00 (stálá služba na vrátnici Vám potvrdí přijetí žádosti).

VE VŠECH UVEDENÝCH PŘÍPADECH BUDEME POTŘEBOVAT PROSTOU KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE.

Jak se dozvím, jestli dítě bylo přijato?

Poštou do 30 dnů od podání žádosti.

Jak postupovat, pokud budete pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky?

Úplně nejdřív musíte vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky, najdete ji na této stránce i na horní liště našeho webu, rubrika Zápis 2021.

K žádosti je nutné přiložit další dva dokumenty:

Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení.

Doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Jak můžete tyto dokumenty doručit do školy?

V době od 1. 4. do 30. 4. 2021: Poštou na adresu: ZŠ Kunovice, U Pálenice, U Pálenice 1620, 686 04 Kunovice

E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí jen poslat prostý email!) na zskunup@zskunup.cz

Do datové schránky školy: 77dmnx2​

Osobním doručením do školy. Můžete tak udělat vždy ve všední dny v době od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2021, a to od 07.00 do 16.00 (stálá služba na vrátnici Vám potvrdí přijetí žádosti).

Školní družina

Výrazně nám pomůže, když spolu s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisovým lístkem vyplníte a pošlete (přinesete) také žádost o přijetí do školní družiny (pochopitelně jen tehdy, pokud o družinu budete mít zájem). Žádost najdete na této stránce i na horní liště našeho webu, rubrika Zápis 2021.

Vážení rodiče, bude-li to jen trochu možné, pro Vaše děti a pro Vás ještě před samotným nástupem do školy připravíme společné setkání (naši tradiční předškoličku). Jediné, co při nejlepší vůli sdělit aktuálně nedokážeme, je datum tohoto setkání. Věříme, že v červnu to možné bude.

Prosím, neváhejte nás kontaktovat (nejen) v případě jakýchkoliv nejasností.

Pozvánka na předškoličku

Přijďte na (on-line) besedu

Když nemůžete vy k nám, přijdeme my k vám. Pozveme se sami a nezdvořilé to nebude. Řeč je o předškoličce pro rodiče budoucích prváčků, zvládnout ji musíme on-line.

Do Vašich obývacích pokojů, pracoven či kamkoliv, kam nás necháte vstoupit, budeme vysílat v úterý 30. 3. 2021 od 16.00.

Jak to bude probíhat? Chvíli budeme povídat my. O škole, o tom, jak se ji snažíme dělat. O tom, čím si můžeme vzájemně pomoci. U monitorů budou jak vyučující prvního stupně, tak vedení školy i vychovatelky školní družiny. A hlavně – necháme Vám čas na to, abyste se mohli ptát na vše, co se školou souvisí. Abyste se mohli ptát tak dlouho, než zjistíte opravdu vše, co vědět potřebujete.

Jak se propojíme?

 • Přes aplikaci Microsoft Teams.

Co k tomu od Vás potřebujeme?

 • Abyste si do svých počítačů stáhli aplikaci Microsoft Teams – třeba zde - https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app
 • Abyste nám poslali Vaši e-mailovou adresu. My Vás přidáme do adresáře pro předškoličku a Vy obdržíte e-mail, že jste byli přidáni do skupiny (bude v angličtině a může spadnout třeba do nevyžádané nebo hromadné pošty).
 • Pošleme Vám e-mail, jehož součástí bude odkaz na schůzku. Na ten už stačí jen v čase konání předškoličky kliknout a připojit se (budete tak moci učinit už 15 minut před začátkem schůzky, abychom měli ještě čas vyřešit případné problémy). Pozor, i tento e-mail může spadnout do nevyžádané nebo hromadné pošty.
 • E-mail s odkazem na schůzku Vám pošleme den před konáním předškoličky.
 • Rodiče, kteří nám už své e-mailové adresy poskytli, zařadíme do skupiny automaticky, není nutné nic dalšího posílat.
 • Připojit se ke schůzce lze vícero způsoby. Pokud budete s aplikací Microsfot Teams pracovat poprvé, jeví se nám výše popsaný postup uživatelsky nejjednodušší. Další možnosti i více detailů o této aplikaci uvádíme v příloze. Není ale nutné je studovat, pro přihlášení k předškoličce je uvedený postup dostačující. Vše ostatní o komunikaci během předškoličky Vám už jednoduše vysvětlíme on-line, na začátku schůzky.

Věříme, že Vás ani tyto podmínky neodradí a že se s Vámi v úterý 30. 3. setkáme alespoň on-line. Na viděnou u monitorů.

Tiskopisy k zápisu