ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD ČEKÁ DŮLEŽITÉ ROZHODNUTÍ

před 4 roky, 20.1.2017 Vyplnit přihlášku? To už zvládneme!

Čtvrteční odpoledne patřilo deváťákům a jejich rodičům. 

„V letošním školním roce došlo k dalším změnám v přijímacím řízení. Abychom předešli nedorozuměním, už několik let se pravidelně v tomto čase setkáváme s rodiči vycházejících žáků a žáky samotnými.  Během cca 90 minut získali všichni přítomní základní informace o přijímacím řízení, o tom, jak zvolit správnou střední školu, o přihláškách, odvolání, zápisovém lístku. Prostě základ toho, co budou v únoru při podávání přihlášek a pak v dubnu k přijímacím zkouškám potřebovat.“ vysvětlila účel setkání výchovná poradkyně Libuše Kubenová.

Věříme, že výběr studijního oboru a střední školy nikdo nepodcení. Přejeme šťastnou volbu.