Zahájili jsme 2. pololetí

před 5 roky, 2.3.2016 Převzali jsme vysvědčení, pochutnali jsme si na trubičkách a stihli jsme se i vyfotit.