Žáci hodnotili výuku

před 3 roky, 3.2.2018 Dopadli jsme skvěle

Popáté v historii školy jsme žákům druhého stupně a pátých tříd nabídli možnost anonymně zhodnotit výuku a hodiny členů pedagogického sboru. K tomuto hodnocení jsme se vrátili po třech letech, a třebaže jsme si už v předcházejících letech mysleli, že výsledky o moc lepší být nemohou, podařilo se pedagogickému sboru posunout laťku ještě výš. Soudě aspoň podle názoru žáků, kteří hodnotili osm faktorů, jejichž naplnění považujeme za základ kvalitní výuky. Každou oblast hodnotili na škále pěti bodů. Anketní lístek měl u každé otázky tuto podobu.

1 = Vždy, 2 = Většinou, 3 = Někdy, 4 = Častěji ne, 5 = Nikdy.

Hodnotily se následující oblasti.

Vyučující vytváří v hodinách příjemnou atmosféru.

Vyučující probírá a vysvětluje učivo tak, že mu rozumím.

Vyučující hodnotí a známkuje spravedlivě.

Vyučující pracuje tak, že si z jeho hodiny hodně pamatuji.

Když něčemu nerozumím, můžu se vyučujícího bez obav zeptat.

Vyučující zadává práci tak, abychom byli v hodinách aktivní.

Vyučující se snaží o to, abychom si na nové poznatky přicházeli především sami.

Vyučující přichází s novými nápady, způsob práce není stále stejný.

V průměru jsme u každé hodnocené oblasti zůstali u odpovědí vždy nebo většinou, to znamená u kladných hodnocení. Podle metodiky platné pro vyhodnocení podobných anket to znamená, že zkoumaná oblast nepředstavuje pro školu žádné riziko a je jako celek bezproblémová. Považujeme to za skvělé vysvědčení pro vyučující. Zdůrazněme, že žáci hodnotili anonymně, a výsledku si můžeme cenit ještě víc. Detailnější výsledky najdete v přílohách tohoto článku.
Sluší se také vyslovit uznání hodnotícím žákům. Nikdo z nich si přes anonymní hodnotící lístek „nevyřizoval účty“ s vyučujícími. I to může být částečná odpověď na názory, které čas od času slyšíme, totiž že žákům dáváme až příliš prostoru, až příliš se jich ptáme. Jen tam, kde fungují vztahy, může totiž dlouhodobě fungovat také výkon.