Začali jsme další mezinárodní projekt

před 2 roky, 20.11.2016 Projektové setkání v Severním Irsku odstartovalo náš nový tříletý projekt

What´s APPening around our Europe, to je název našeho nového mezinárodního projektu. Setkáváme se v něm se školami z Finska, z Chorvatska, z Itálie, ze Severního Irska a ze Slovinska. Zatímco učitelé ze škol ve Finsku, Severním Irsku a Slovinsku jsou pro nás „staří“ dobří známí (s Finy jsme už pracovali v jednom mezinárodním projektu a se Severními Iry i se Slovinci dokonce ve dvou projektech), Chorvaty a Italy potkáváme poprvé.
A po prvním projektovém setkání, které jsme absolvovali od 15. do 19.11.2016 ve městě Crossmaglen v Severním Irsku, už víme, že se bude jednat o náš zatím nejnáročnější mezinárodní projekt. Jeho podstata spočívá v tom, že se učitelé každé školy v předstihu naučí jednu z dlouhodobě osvědčených a v Evropě úspěšných výukových aplikací, které pomáhají žákům v jejich rozvoji. Tuto aplikaci vyzkoušejí nejprve s žáky ve svých školách. Následně ji naučí používat učitele dalších škol při jednotlivých mezinárodních setkáních, kde ji také předvedou přímo při výuce.
Hlavní koordinátor projektu, Michael Madin, ředitel školy v severoirském Crossmaglenu, nás požádal, aby se první výukové setkání uskutečnilo právě v Kunovicích. Rádi jsme mu vyhověli, bereme to jako vyjádření důvěry,“ uvedl ředitel školy Marek Tvrdoň, který se projektového setkání v Severním Irsku zúčastnil s vyučujícími Andreou Olbertovou a Martinou Viceníkovou. Zástupce všech uvedených zemí tak přivítáme v naší škole pravděpodobně na přelomu března a dubna 2017, přesný termín upřesníme v nejbližší době.
Projekt potrvá až do roku 2019, v jeho rámci nás čekají projektová setkání a evaluační mítinky ve všech školách, které jsou do projektu zapojeny. Výjezdů se zúčastní řada našich vyučujících, a pokud vše dobře dopadne, podívají se za výhodných podmínek do zahraničí také někteří naši žáci. V Severním Irsku se nám podařilo předběžně domluvit na výměně žáků se školami z Chorvatska a Slovinska.
Sluší se připomenout, že peníze na projekt, přibližně milion korun, jsme získali z programu Erasmus plus, což je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. V České republice je přibližně 4 500 základních škol. Podat více než náročnou žádost v rámci tohoto programu si troufne sotva desetina z nich, uspěje přibližně pět procent. Těší nás, že dlouhodobě patříme mezi naprosté minimum českých škol, které jsou v tomto směru opakovaně úspěšné.