Zabodovali jsme v dalších testech

před 1 rokem, 4.2.2020 Osmáci předčili své vrstevníky

Po testech Scio a úspěchu deváťáků zabodovali i naši osmáci. V testech zaměřených na ekologii a environmentální výchovu se také oni dostali mezi absolutní tuzemskou špičku. Testy organizovalo ministerstvo školství a výsledek je tento.

Úspěšnost naší školy v testu byla 76 %, úspěšnost všech škol 54 %.

Jednotlivé části testu
Ekosystémy – poměr naše škola/zbytek škol – 74 % / 44 %

Základní podmínky života - poměr naše škola/zbytek škol – 83 % / 53 %

Problémy životního prostředí - poměr naše škola/zbytek škol – 83 % / 64 %

Vztah člověka k prostředí - poměr naše škola/zbytek škol – 56 % / 42 %

Ekologické kompetence - poměr naše škola/zbytek škol – 78 % / 56 %