Za studiem na ostrov Středozemního moře

před 5 roky, 22.6.2016 Díky zapojení naší školy do programu Erasmus + jsme měli možnost na týden navštívit nevelkou zemi s bohatou kulturou a historií a hlavně tam týden studovat.

Řeč je o souostroví Malta, kde žije jen něco málo přes 420 000 lidí. St Julian, hlavní centrum jazykového vzdělávání, ve kterém byly i naše jazykové školy EC a ETI, leží na pobřeží ostrova poblíž Vallety, nejjižnějšího hlavního města Evropy. Díky ubytování v hostitelských rodinách jsme měli možnost srovnávat životní styl v tamních končinách a dozvědět se mnoho zajímavostí. Víte například, že na ostrovech jsou používány dva oficiální úřední jazyky, angličtina a maltština, odborné učebnice mají žáci anglické, že v zemi je jen jedna univerzita, že dvě třetiny pitné vody musí být odsolovány z mořské vody? 

Ve školách jsme absolvovali týdenní výukový program. Paní učitelka Pavlína Strýčková navštěvovala ve škole EC intenzivní jazykový kurz pod vedením zkušených jazykových lektorů, kteří se střídali podle zaměření výuky. V této skupině se sešla bohatá směsice národností -  Brazilci, Mexičané, Korejci i Japonci. Pan učitel Michal Tanner se zúčastnil metodologického kurzu zaměřeného na nové metody výuky anglického jazyka. K našemu potěšení zjistil, že i přes vzornou přípravu a odbornost lektorky většinu prezentovaných aktivit už v naší škole dávno používáme, a to v mnoha předmětech. Nicméně i tak se našly nové cenné podněty i sdílené zkušenosti od dalších účastníků kurzu z Německa, Polska, Turecka a Rumunska, většinou středoškolských učitelů. Naši vyučující hodnotí: „Obě školy měly pro výuku perfektní zázemí a  materiální zabezpečení. Co nás potěšilo ale nejvíce, byl vlídný a vstřícný přístup celého personálu školy - od organizačních pracovníků až po učitele. V rámci kurzů nabízely školy bohatý kulturní i sportovní program, který jsme mohli kvůli časové náročnosti kurzů bohužel absolvovat jen částečně. Díky zkrácené výuce jsme si ve středu odpoledne mohli užít plavbu lodí na nejmenší ostrov Malty Comino a koupání ve vyhlášené Modré laguně.“

Celý pobyt byl precizně naplánován a organizován.  Téměř každý den vyplňovali účastníci dotazník spokojenosti a možná i právě díky tomu je kvalita výuky v těchto  školách na vysoké úrovni.

Všem, kteří uvažují o jazykovém kurzu, bychom určitě tuto destinaci doporučili. Na závěr moc děkujeme našemu panu řediteli, který naši školu do projektu zapojil a tím nám umožnil obohatit se o nové zážitky a nevšední zkušenosti.