What´s APPening around our Europe

What´s APPening around our Europe, to je název našeho nového mezinárodního projektu. Setkáváme se v něm se školami z Finska, z Chorvatska, z Itálie, ze Severního Irska a ze Slovinska. Zatímco učitelé ze škol ve Finsku, Severním Irsku a Slovinsku jsou pro nás „staří“ dobří známí (s Finy jsme už pracovali v jednom mezinárodním projektu a se Severními Iry i se Slovinci dokonce ve dvou projektech), Chorvaty a Italy potkáváme poprvé. Podstata projektu spočívá v tom, že se učitelé každé školy v předstihu naučí jednu z dlouhodobě osvědčených a v Evropě úspěšných výukových aplikací, které pomáhají žákům v jejich rozvoji. Tuto aplikaci vyzkoušejí nejprve s žáky ve svých školách. Následně ji naučí používat učitele dalších škol při jednotlivých mezinárodních setkáních, kde ji také předvedou přímo při výuce. V rámci projektu nás čekají projektová setkání a evaluační mítinky ve všech školách, které jsou do projektu zapojeny. Výjezdů se zúčastní řada našich vyučujících, a pokud vše dobře dopadne, podívají se za výhodných podmínek do zahraničí také někteří naši žáci. Sluší se připomenout, že peníze na projekt, přibližně milion korun, jsme získali z programu Erasmus plus, což je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Doba trvání projektu: 1.9.2016 – 31.8.2019.