Výuka od 4. 1. 2021

před 3 měsíci, 1.1.2021 Informace k výuce

Vážení rodiče, od 4. 1. 2021 přechází celá škola s výjimkou prvních dvou ročníků znovu na distanční výuku. Platí tedy tyto principy:

První a druhý ročník
Výuka přímo ve škole. Školní družina funguje ve standardních časech, v jednom oddělení jsou vždy pouze děti z jedné třídy. Školní jídelna funguje pro první a druhý ročník standardně, děti jsou od pondělí 4. 1. 2021 přihlášeny na oběd.

Třetí a čtvrtý ročník
Distanční výuka. Konkrétní rozvrh hodin máte k dispozici od třídních učitelů.

Pátý ročník
Dvě hodiny distanční výuky denně, rozvrhy najdete v příloze.

Šestý až devátý ročník
Tři hodiny distanční výuky denně, rozvrhy najdete v příloze.

Obecné zásady

- Distanční výuka je povinná. V případě neúčasti tedy platí obvyklý způsob omlouvání nepřítomnosti.

- Potřebuje-li někdo půjčit notebook, kontaktujte, prosím, třídní učitele. V rámci možností rádi pomůžeme, počet notebooků na půjčení ale pochopitelně není nekonečný. Přímo pro on-line výuku není notebook nezbytně nutný, je možné se připojit i přes mobil.

- Má-li někdo potíže s připojením, prosím, domluvte si jiný způsob práce (můžete si ji například vyzvednout přímo ve škole apod.).

- Organizační komunikace pro třetí až deváté ročníky se odehrává standardně v prostředí Bakaláři, komunikaci spojenou s konkrétní výukou najdete v sekci Výuka.

Školní jídelna

Děti ze třetích až devátých ročníků se sice nemohou stravovat přímo ve školní jídelně, mohou si ale jídlo odebrat do jídlonosičů ve výdejním okýnku u jídelny (za stejnou cenu jako kdykoliv jindy během školního roku). Doba pro výdej obědů do jídlonosičů: 10.30 – 13.00. Při nejlepší vůli není v našich silách odhadnout reálný zájem o takové stravování, proto jsme všem dětem obědy odhlásili. Máte-li o stravování zájem, prosím, přihlašujte děti standardním způsobem. Z pochopitelných důvodů budeme po uvedenou dobu vařit jen jedno jídlo.

S poděkováním za spolupráci

Marek Tvrdoň, ředitel školy