Výuka

Výuka, 14. 10. - 2. 11. 2020

Vážení rodiče, byly doby, kdy nám na školní rok stačil jeden rozvrh hodin…

Vzhledem k vývoji situace Vám aktuálně představujeme další změny, které platí od 14. 10. 2020, zatím do 2. 11. 2020.

  • Celá škola přechází od středy 14. 10. 2020 na distanční výuku, osobní přítomnost dětí ve škole není možná.
  • Nefunguje tedy ani školní družina.

Všechny organizační změny platí od středy 14. 10. 2020, středa bude jakýmsi „přechodovým“ dnem.

Tento den chápeme tak, že si děti prvního až sedmého ročníku především vyzkouší připojení a ve čtvrtek už bude vše fungovat podle nového rozvrhu. Pro žáky osmého a devátého ročníku ve středu platí původní online rozvrh, ve čtvrtek už budou pracovat podle rozvrhu nového.

V týdnu od 26. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny, nekoná se tedy ani distanční výuka.

Rozvrh hodin na uvedené období najdete na této stránce.

Distanční výuka

První ročník
Přímo u monitorů jedna vyučovací hodina denně, plus další výzvy podle pokynů třídních. Konkrétní hodiny pro online výuku určuje třídní učitelka po dohodě s rodiči a s dětmi. Organizační komunikace se odehrává standardně v prostředí Bakaláři, komunikaci spojenou s konkrétní výukou najdete na webu školy, v sekci Výuka.

Druhý až pátý ročník
Přímo u monitorů dvě vyučovací hodiny denně, plus další výzvy podle pokynů třídních. Konkrétní hodiny pro online výuku určuje třídní učitelka po dohodě s rodiči a s dětmi. Organizační komunikace se odehrává standardně v prostředí Bakaláři, komunikaci spojenou s konkrétní výukou najdete na webu školy, v sekci Výuka. Pátý ročník pracuje v prostředí MSTeams, děti dostanou do svých e-mailových adres pokyny pro připojení k hodině.

Šestý až devátý ročník
Přímo u monitorů tři vyučovací hodiny denně (MSTeams, děti dostanou do svých e-mailových adres pokyny pro připojení k hodině). Při online výuce šestého až devátého ročníku bude nejčastěji matematika a český jazyk, dalším nejčastěji zařazovaným předmětem bude angličtina.

U většiny dalších předmětů s časovou dotací dvě hodiny týdně se přímo u monitorů potkáme jednou za týden. Na další hodinu „dvouhodinových předmětů“ budeme zadávat práci. Ideální scénář v případě takových předmětů – na jednu hodinu zadáme výzvy na přemýšlení, pracovní listy apod., v další hodině přímo u monitoru sdílíme vzájemně své poznatky. Rubrika Výuka na webu školy bude fungovat ve standardním režimu.

Obecné zásady

- Distanční výuka je povinná. V případě neúčasti tedy platí obvyklý způsob omlouvání nepřítomnosti.

- Potřebuje-li někdo půjčit notebook, kontaktujte, prosím, třídní učitele. V rámci možností rádi pomůžeme, počet notebooků na půjčení ale pochopitelně není nekonečný. Přímo pro online výuku není notebook nezbytně nutný, je možné se připojit i přes mobil.

- Má-li někdo potíže s připojením, prosím, domluvte si jiný způsob práce (můžete si ji například vyzvednout přímo ve škole apod.).

Ošetřovné pro děti do 10 let

Podle našich prvotních informací není nutné potvrzení o uzavření školy, stačí Vaše čestné prohlášení. Bude-li přesto někdo potvrzení potřebovat, prosím, dejte vědět (potvrzení buď pošleme e-mailem, nebo si ho můžete vyzvednout přímo ve škole).