Výtvarná soutěž na téma: Hudba, tanec, divadlo a výtvarka

před 3 roky, 11.12.2017 ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí pořádají každým rokem v měsíci prosinci, v době adventu, velkou výtvarnou výstavu spojenou s výtvarnými dílničkami pro děti i dospělé a s dalším hudebním, tanečním a divadelním představením.

Letos již počtvrté dali organizátoři prostor i žákům z jiných škol, aby mohli prezentovat své obrázky či výtvarná dílka. A proto škola vyhlásila výtvarnou soutěž na téma: Hudba, tanec, divadlo a výtvarka. Na toto téma mohli žáci kreslit, malovat, modelovat či vytvářet prostorové postavičky, nebo jiné prostorové předměty. My jsme s dětmi ve 3.A třídě i ve výtvarně tvořivém kroužku zvolili houslový klíč, který pak děti dotvářely podle své fantazie nejdříve tužkou a poté barvami. Do soutěže paní učitelka Janásová zaslala 16 zdařilých prací. Očekávání se naplnilo, když porota vybrala za účasti třinácti škol ze stovek zaslaných výkresů a výtvorů i naše práce. A kdo byl ten šťastlivec? Kateřinka Křižanová ze 3. A třídy si, stejně jako loni, přijela pro 3. místo ve své kategorii. A také Ela Vitásková ze 4. B třídy v kategorii 4. – 6. třídy získala diplom a věcné ceny za 3. místo. Blahopřejeme! Slavnostní vyhodnocení proběhlo na vernisáži výstavy v nádherně vyzdobené škole.