Výstava kostiček - Lego

před 4 roky, 2.2.2017 A ještě jedna odměna za vysvědčení

To byl nejkrásnější den v mém životě! Toto dětské vyjádření úplně vystihuje náš výlet vláčkem do Kovosteelu, kde si prvňáčci vyhráli do sytosti.