Vysočina potřetí

před 2 roky, 25.4.2019 Dnes jsme se stali košíkáři, barvíři a dobyvateli tvrzí. Máme za sebou zdolávání roklí, provazový most a překonání vlastního strachu při noční výpravě po okolí.