Výsledky - druhy VV

před 4 roky, 30.9.2016 dobrovolný DÚ Z 29.9.2016

2 VV předmětná  (Vůbec netuším, ..)

  1. VV příslovečná časová

2 VV doplňková

2 VV podmětná

1 VV podmětná  (Kdo chce být úspěšný …)

2 VV příslovečná měrová

2 VV příslovečná příčinná

1 VV příslovečná přípustková

2 VV přísudková

2 VV přívlastková

2 VV příslovečná místní

2 VV příslovečná časová

2 VV příslovečná způsobová

2 VV podmětná

2 VV příslovečná podmínková

2 VV příslovečná příčinná

2 VV příslovečná účelová

2 VV předmětná

2 VV doplňková