Vydali jsme se po stopách Velké Moravy

před 2 měsíci, 13.3.2019 Čtvrťáci navštívili Památník Velké Moravy ve Starém Městě, aby se dozvěděli více o historii raného středověku.

Paní průvodkyně žákům poutavě vyprávěla příběh chlapce Mojslava a jeho svědectví z dob dávno minulých. Počínaje jeho dětstvím, přijetím mezi bojovníky, až po jeho úmrtí jsme se díky Mojslavovi dozvěděli vše o Velké Moravě. Expozice končila právě u hrobu tohoto velmože. Nechyběla ani prezentace na velké obrazovce, na které byly představeny osobnosti, které se podílely na archeologických nálezech. Děti zaujaly nejvíce hroby vampírů. Seznámily se také s velkomoravským stavitelstvím, k vidění jsou zde repliky dobových oděvů, obuvi, vzácných šperků či pracovních nástrojů. Výukový program nám krásně doplnil právě probírané učivo z vlastivědy.