Vlastivěda

12.3. - 16.3. 2018

Prezentace plakátu o Janu Amosu Komenském, vyhodnocení práce ve skupinách a aktivity k opakování toho, co jsme se o Učiteli národů dozvěděli. V tomto duchu probíhaly hodiny vlastivědy. Příští hodinu, v úterý, si napíšeme test. 

5.3. - 9.3. 2018

V tomto týdnu jsme se dozvěděli spoustu věcí o Janu Amosu Komenském. Žáci dostali za úkol ve skupinách vytvořit plakát o učiteli národů. Vyhledávají informace (učebnice, internet), třídí je, zapisují, tvoří, probouzí kreativitu a spolupracují. V úterý se těšíme na prezentace jejich výtvorů. 

26.2. - 2.3. 2018

Ve čtvrtek jsme si napsali slibovanou písemku a dokončili téma Baroko. Děti ví, jaké barokní stavby jsou v našem okolí. Měly by znát charakteristické znaky baroka, umět ho časově vymezit a popsat jeho propojenost s náboženstvím. Další týden si na to napíšeme písemku. Zápisy jsou v sešitě i v učebnici.

12.2. - 16.2. 2018

Tento týden jsme si připomněli středověký život. Rozdělení společnosti. Dopady a průběh třicetileté války. Vše najdete v zápise v sešitě a v zelené učebnici. Po prázdninách si na to napíšeme písemku. 

5.2. - 9.2. 2018

Do vyučování si prosím začněte nosit zelenou učebnici: Významné události nových českých dějin. První hodinu si žáci zavzpomínali na vše, co si z českých dějin pamatují a nebylo toho málo. V další hodině jsme se zaměřili na dobu pobělohorskou (po bitvě na Bílé hoře). Vše podstatné je v sešitě a souvislosti najdete v učebnici na str. 9.

29.1. - 1.2. 2018

Dokončili jsme zeměpisnou část Vlastivědy pro pátý ročník. Napsali si písemku na hlavní města některých evropských států a od příštího týdne se vrhneme do dějepisného bloku. 

22.1. - 26.1. 2018

Díky žákům jsme si tento týden prošli Tureckem, Polskem, Ruskem, Bulharskem, Švédskem, Slovinskem, Norskem a Srbskem. Na prezentacích si vždy ukazujeme zdary i nezdary a připravujeme si tak půdu na tvorbu prezentací k absolventským pracem. Příští týden ve čtvrtek si napíšeme písemku na hlavní města evropských států.

15.1. - 19.1. 2018

Tento týden jsme se díky žákům dozvěděli něco nového o dalších státech Evropy: Chorvatsko, Maďarsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Finsko, Rumunsko a Belgie. Děkujeme za prezentace. 

8.1. - 12.1. 2018

Formou písemky jsme si připomněli, co víme o našich sousedních státech. Výsledky jsou ve webové Žk. Díky prezentacím žáků jsme se dnes dozvěděli něco málo o státech Evropy: Itálie, Španělsko, Velká Británie, Island a Ukrajina. Dokonce jsme mohli ochutnat i španělskou specialitu. Děkujeme všem za přípravu a zajímavou hodinu. 

3.1. - 5.1. 2018

Přeji Všem pravidelným čtenářům šťastný a ve zdraví prožitý nový rok 2018. Během jedné hodiny jsme si formou testových otázek zopakovali základní informace o našich sousedních státech a rozdali jsme si zápisy. Příští týden, v úterý, si na to napíšeme písemku.

11.12. - 22.12. 2017

Díky prezentaci žáků jsme si tento týden prošli všechny naše sousední státy. Už víme něco víc o Polsku, Slovensku, Německu a Rakousku. Doporučuji krátká videa z TV ČTdéčko: Evropské pexeso. 

4.12. - 8.12. 2017

Tento týden jsme se dozvídali informace o Evropě a našich nejbližších sousedech. 

27.11. - 1.12. 2017

Po písemce jsme formou hry AZ kvíz opakovali celou ČR. Ve čtvrtek jsme si povídali o tom, která zajímavá místa v ČR bychom ukázali zahraničním hostům. A půjdeme za hranice našeho státu. Zatím jsme jen nakousli, že jsme součástí evropského kontinentu. Evropou se budeme ještě zabývat. 

20.11. - 24.11. 2017

Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj máme probrané. V úterý si na to napíšeme písemku. Tím máme dokončené obsáhlé učivo o krajích České republiky. Výsledky předchozích písemek jsou v obou Žk.

13.11. - 17.11. 2017

Prošli jsme si dalšími dvěma kraji naší vlasti. A sice Olomouckým krajem a Zlínským. Pouštíme si videa, kde jsou kraje krásně v kostce zmapované. Videa najdete na stránkách:
 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso.


Ve čtvrtek 16.11. si na oba kraje napíšeme písemku.

6.11. - 10.11. 2017

Děti si napsaly písemku na Pardubický kraj a kraj Vysočina. Probrali jsme Jihomoravský kraj. Zápisy najdete nalepené v sešitech. Je dobré učit se i z učebnice a také se vyznat v mapě, která je jim nápomocná při písemce.

30.10. - 3.11. 2017

Povídali jsme si o kraji typickém výrobou perníků a koňskými dostihy (Pardubický) a o kraji s krásným kostelem sv. Jana Nepomuckého (Vysočina). Napsali jsme si písemku na dva předchozí. A v úterý si dalším testem ověřím, co si děti zapamatovaly ze zmiňovaných krajů. 

16.10. - 25.10. 2017

Zvládli jsme si projít Liberecký kraj. Učebnice str. 18 + nalepený zápis v sešitě. Pracujeme i s mapou v učebnici. U písemky ji žáci mohou používat, není třeba se tedy nazpaměť učit všechny zeměpisné body. 

V úterý 24.10. jsme si prošly Královéhradecký kraj a za týden 31.10. si napíšeme písemku na Liberecký a Královéhradecký kraj.

9.10. - 13.10. 2017

Tento týden jsme se bavili o Ústeckém kraji. Zopakovali jsme si, co vše si pamatujeme o Karlovarském kraji. V úterý si napíšeme opět písemku na oba dva kraje. Písemku jsme odložili ze čtvrtka z důvodu středečního výletu.

2.10. - 6.10. 2017

Plzeňský a Karlovarský kraj máme za sebou. Taky písemku z krajů Plzeňského a Jihočeského. Příští týden si povíme o Ústeckém kraji a opět písemka ze dvou posledních. A v tomto rytmu budeme pokračovat každý týden. 

25.9. - 29.9. 2017

V jedné hodině vlastivědy jsme si prošli Jihočeský kraj. Učebnice str.10-11 a zápisky v sešitě. Napsali jsme si písemku na dva předchozí kraje. Příští čtvrtek píšeme písemku na Jihočeský a Plzeňský kraj.

18.9. - 22.9. 2017

Začali jsme písemkou na rozdělení krajů ČR.  Nic moc to nedopadlo, ale myslím, že jen kvůli podceněné přípravě. Prošli jsme si dva kraje. Hl.město Praha a Středočeský kraj. Z obou bude v úterý 26.9. písemka. Doporučuji zkvalitnit přípravu. Otázky v písemce budou ze zápisků v sešitě a učebnice str.7-9. Další prezentace mají na bedrech Honza P. a Vendulka K.

4.9. - 15.9. 2017

Česká republika, to je téma tohoto pololetí. Připomněli jsme si, co už o ní víme. Začali jsme jejím rozdělením do krajů. Příští úterý si tuto znalost ověříme písemkou a pustíme se podrobněji do prvního kraje. První prezentace mají na starost Natálka V., Tobi O. a Viktor Š. Vždy projdeme dvěma kraji a napíšeme si písemku. Učebnice str.6