Vlastivěda

10.6. - 14.6.2019

Dostali jsme se k druhé světové válce a situaci v protektorátu. Příští týden se látce budeme ještě podrobněji věnovat.

3. 6. - 7. 6. 2019

Tento týden jsme pokračovali v meziválečném Československu. Zaměřili jsme se na národnostní složení, průmysl a kulturu. V druhé hodině jsme si pověděli o problematice Sudet, Mnichovském diktátu a cestě k druhé světové válce.

27. 5. - 31. 5. 2019

Dokončili jsme první světovou válku a započali meziválečné Československo.

20. 5. - 24. 5. 2019

Dokončili jsme kulturní vzestup českých zemí za Rakouska-Uherska a přes první světovou válku jsme dospěli k samostatnosti a nově vzniklé Československé republice.

13. 5. - 17. 5. 2019

Pokračovali jsme v technických pokrocích přelomu 19. a  20. století. A nově jsme začali kapitolu Národ sobě.

6. 5. - 10. 5. 2019

Nově jsme probrali látku s názvem Z poddaného člověka občanem, kde jsme se věnovali vládě Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty Bavorské. Druhou hodinu jsme zamířili do přelomu 19. a 20. století, které znamenalo velký průmyslový a technický růst.

29. 4. - 3. 5. 2019

Napsali jsme pouze písemku na osvícenství. Ve školních lavicích si napíšeme až příští týden. V látce jsme pokračovali v národním obrození, které jsme si zopakovali v pracovním sešitě a dokončili náš zápis.

22. 4. - 26. 4. 2019

Písemku na osvícenství jsme odložili. Napíšeme až příští týden. Společně s tématem Ve školních lavicích. Tento týden jsme se věnovali přípravám na abs. práce a zúčastnili se Poháru osvobození.

8. 4. - 19. 4. 2019

Dokončili jsme život na vesnici v 18. století. A podívali jsme se do měst, která se rozrůstala díky zrušení nevolnictví. Objevili jsme manufaktury a i nové stroje. V této látce budeme pokračovat i příští týden. Písemně si zopakujeme osvícenství.

1. 4. - 5. 4. 2019

Dokončili jsme osvícenství. A pokračovali životem na vesnici v 18. století. Písemně jsme zopakovali baroko.

25. 3. - 29. 3. 2019

Pokračovali jsme v učitelském tématu a zvolna přešli k osvícentství. K době panování Marie Terezie a jejího syna Josefa II.

18. 3. - 22. 3. 2019

Pokračovali jsme v baroku. Jen náznakem jsme započali téma Ve školních lavicích v 17. století. Příští týden nás čeká písemné opakování doby pobělohorské. 

11. 3. - 15. 3. 2019

Znalosti ze 4. ročníku jsme zopakovali písemně. A nově jsme začali probírat dějepisnou látku. Jako první přišla na řadu Bílá hora a době pobělohorská. Ve druhé hodině jsme se seznámili s barokem.

4. 3. - 8. 3. 2019

Pokračovali jsme v opakování dějepisných znalostí ze 4. třídy.

18. 2. - 22. 2. 2019

Dokončili jsme téma Lidé kolem nás. Tentokrát jsme zamířili do oblasti omluvy, prosby a poděkování. Zmínili  jsme se také o základních globálních problémech. Na závěr jsme zopakovali historii ze 4. ročníku.

11. 2. - 15. 2. 2019

Pokračovali jsme v tématu Lidé kolem nás. Pověděli jsme si něco o tom, jaké mají děti práva a povinnosti, a řekli jsme si zásady slušného chování.

4. 2. - 8. 2. 2019

Zopakovali jsme Evropu. Ukončili zeměpisnou část a přešli k tématu Lidé kolem nás.

28. 1. - 1. 2. 2019

Tento týden jsme pouze opakovali učivo o evropském kontinentu. Cestovali jsme po Evropě. Příští týden zeměpisnou část ukončíme.

21. 1. - 25. 1. 2019

Zopakovali jsme písemně Německo a Rakousko. A pokračovali jsme v látce o Evropě. Nyní jsme se zaměřili na nejvýznamnější kulturní památky Evropy.

14. 1. - 18. 1. 2019

Zopakovali jsme písemně Slovensko a Polsko. Příští týden nás čeká Německo a Rakousko. Dále jsme pokračovali s evropským kontinentem. Tento týden jsme probrali rostliny a živočichy a druhou hodinu jsme se zaměřili na přímořská letoviska.

3.1. - 11.1. 2019

Pokračovali jsme v sousedních státech ČR. Na řadu přišlo Německo s Rakouskem. Dále jsme probrali polohu, povrch, vodstvo a podnebí v Evropě.

10. 12. - 21. 12. 2018

Dokončili jsme Prahu a vrhli jsme se na sousední státy České republiky. První na řadě je Slovensko a Polsko.

3. 12. - 7. 12. 2018

Písemně jsem zopakovali Moravskoslezský kraj. Olomoucký nám zůstal na příští týden. Pokračujeme v probírání hlavního města Prahy. Zaměřili jsme se na nejvýznamnější památky. Příští týden budeme v Praze pokračovat.

26. 11. - 30. 11. 2018

Začali jsme probírat Prahu. Nejdříve jsme se zaměřili na nejzákladnější informace. Ty děti luštily pomocí matematických příkladů. Písemně jsme zopakovali Jihomoravský kraj a slepou mapku krajů. Příští týden nás čeká Moravskoslezský kraj a pravděpodobně i Olomoucký kraj.

19. 11. - 23. 11. 2018

Pokračovali jsme v opakování krajů České republiky. Písemně jsme zopakovali Vysočinu. A nově jsme začali probírat Českou republiku jako demokratický stát. Příští týden nás čeká Praha.

12. 11. - 16. 11. 2018

Opakovali jsme kraje České republiky. Písemně jsme zopakovali kraj Královéhradecký a Pardubický.

5. 11. - 9. 11. 2018

Tento týden jsme ukončili jednotlivé kraje České republiky. Jako poslední byl na řadě kraj Zlínský. Příští týden nás čeká opakování všech krajů současně. Písemně jsme zopakovali kraj Liberecký.


29. 10. - 2. 11. 2018

Pokračujeme v probírání jednotlivých krajů České republiky. Tento týden jsme probírali Moravskoslezský kraj.


22. 10. - 26. 10. 2018

Vyzkoušeli jsme Karlovarský a Ústecký kraj. Nově jsme probrali Olomoucký a Jihomoravský kraj.


15. 10. - 19. 10. 2018

Písemně jsme vyzkoušeli Plzeňský kraj. Karlovarský jsme odložili, neboť bylo potřeba věnovat více času kraji Vysočina. Karlovarský a Ústecký kraj písemně vyzkoušíme příští týden.


8. 10. - 12. 10. 2018

Tento týden jsme probrali Královehradecký a Pardubický kraj. Písemně jsme vyzkoušeli Středočeský a Jihočeský kraj. Příští týden nás čeká opakování Plzeňského a Karlovarského kraje.


1. 10. - 5. 10. 2018

Pokračujeme v dalších krajích České republiky. Tento týden to byly Kralovarský, Ústecký a Liberecký kraj.


24. 9. - 28. 9. 2018

Znovu jsme vyzkoušeli kraje ČR na slepé mapce. Nové jsme začali probírat Plzeňský kraj. Na zkoušení Středočeského kraje nedošlo, zopakujeme příští týden.


17.9. - 21.9. 2018

Tento týden jsme si napsali první písemku na kraje ČR. A zkuslili jsme si také orientaci na slepé mapce. Nově jsme začali probírat Jihočeský kraj. Příští týden budeme zkoušet Středočeský kraj a znovu se podíváme na kraje ČR celkově.


3. 9. - 14. 9. 2018

Letošní školní rok jsme začali opakováním krajů České republiky. Po celkovém zopakováním jsme se vrhli na Prahu a Středočeský kraj.