Vlastivěda

4. 12. - 8. 12. 2017

S pomocí učebnice na str. 25 - 27 a mapy jsme vyhledávali pohoří ČR a luštili tajenku. Z PS si děti mají na středu vystřihnout a doplnit mapku na příloze č. 8 (vzadu  v sešitě) a vlepit do zápisového sešitu.

27. 11. - 1. 12. 2017

Psali jsme opakování ze str. 22 v učebnici, na mapě jsme pozorovali povrch České republiky, vyhledávali jsme nížiny a vysočiny a jejich nejvyšší hory - uč. str. 24

20. 11. - 24. 11. 2017

Dokončili jsme kapitolu Orientace podle mapy a začali jsme Povrch krajiny - nadmořská výška, nížina a vysočina, krajina podle výškových rozdílů, Uč str. 21, 23, PS str. 12 cv. 1, 2, 3. Příští týden budeme psát opakování podle úkolů z učebnice na str. 22 

13. 11. - 17. 11. 2017

Připomněli jsme si směrovou růžici, světové strany a učili jsme se způsoby orientace v krajině, uč. str. 20, PS str. 13, tuto stranu si mají děti na příští hodinu dokončit.

6. 11. - 10. 11. 2017

V učivu o mapách jsme si ukázali a na mapě vyhledali vysvětlivky, které jsou uvedeny v uč. na str. 19 i další přímo v legendě mapy, v PS jsme pokračovali na str.12 po cv. 6

30. 10. - 3. 11. 2017

Pokračujeme v učivu o mapách, vysvětlili jsme si měřítko mapy, uč. str. 17, 18, PS  strana Mapy a plány po cv. 3

23. 10. - 27. 10 2017

Dokončili jsme učivo o krajích, dodělali jsme úkoly v PS na str. 7,8,9, v učebnici jsme se seznámili s pojmem mapy a plány - str. 17

16. 10. - 20. 10. 2017

Dokončili jsme kapitolu Kraje a krajská města včetně Prahy, uč. str. 8 -12, do sešitu jsme psali stručný zápis ve formě: Kraj - krajské město, co se v kraji vyrábí nebo čím je zajímavý, PS str. 6

9. 10. - 13. 10. 2017

Kraje a krajská města, vyhledávali jsme název kraje, krajské město a čím je kraj zajímavý, zapisovali jsme do sešitu. Společně jsme udělali v učebnici str. 9, na str. 10 mají děti za úkol na příští středu zkusit zapsat kraje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický na str. 10. Prahu jsme přeskočili, probereme ji samostatně v závěru kapitoly. 

2. 10. - 6. 10. 2017

Česká republika - demokratický stát, Způsob řízení našeho státu, Zákony, uč. str. 13, 14, PS str. 8, cv. 1

25. 9 - 29. 9. 2017

Členění území ČR, uč. str. 7, PS str. 5

18. 9. - 22. 9. 2017

Obyvatelé ČR - lidové zvyky, kroje, stavby, uč. str.6, PS str. 5 cv. 5

4.9. - 15.9.2017

Naše vlast - Česká republika, poloha ČR, ČR jako součást EU, obyvatelé ČR, učebnice str. 5, 6, PS str. 4