Vlastivěda

4. 6. - 8. 6. 2018

Dokončili jsme učivo Český stát za vlády Lucemburků - úkoly v PS str. 16, 17. Udělali jsme kapitolu Život

ve středověku, až po gotický sloh, uč. str. 30 - 32, PS str.18

28. 5. - 1. 6. 2018

Probírali jsme téma Karel IV. a Rozkvět země za vlády Karla IV., uč. str.25 - 27, děti k tématu vypracovávaly úkoly při skupinové práci

21. 5. - 25. 5. 2018

Zopakovali jsme přemyslovské krále , seznámili jsme se s životem ve středověku praktickými ukázkami, začali jsme Vládu Lucemburků, zatím jsme si povídali o Janu Lucemburském - str.25

14. 5. - 18. 5. 2018

Pokračovali jsme v učivu Vláda přemyslovských králů, prací ve skupinách si děti prošly str. 21 - 23, udělali jsme úkoly v PS na str. 12 -15. Děti mají za úkol zkusit si odpovědět na otázky na str. 23 v uč.

7. 5. - 11. 5. 2018

Zopakovali jsme Vládu prvních Přemyslovců na str. 20 v uč. a pokračovali jsme kapitolou Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů. Zatím jsme udělali stručný přehled a příští týden budeme pokračovat

30. 4. - 4. 5. 2018

Další kapitola , kterou jsme se zabývali byl Život za vlády prvních Přemyslovců, uč. str. 18, 19, úkoly k tématu děti doplnily na pracovních listech, které si nalepily do sešitu. Vzhledem k tomu, že příští týden je v úterý státní svátek a v pátek jdeme na dopravní hřiště, bude náhradní hodina vlastivědy ve čtvrtek.

23. 4. - 27. 4. 2018

Probrali jsme Vznik českého státu a vládu přemyslovských knížat, uč. str. 16, 17, děti k tématu doplnili pracovní list, který vlepí do sešitu

16. 4. - 20. 4. 2018

Zopakovali jsme Velkomoravskou říši, Konstantina a Metoděje, začali jsme Vznik českého státu

9. 4. - 13. 4. 2018

Probrali jsme Velkomoravskou říši pomocí skupinové práce - uč. str. 13, 14, udělali jsme úkoly v PS na str. 10

2. 4. - 6. 4. 2018

Seznámili jsme se s dalšími pověstmi z naší minulosti, zopakovali jsme Sámův kmenový svaz, přečetli jsme v uč. na str. 13 úvod kapitoly Velkomoravská říše

19. 3. - 28. 3. 2018

Pokračovali jsme v kapitole Příchod Slovanů a Sámův kmenový svaz v uč. na str. 9, 10, v PS jsme k tomuto tématu udělali str. 8. Seznámili jsme se s pověstmi z naší minulosti - Praotec Čech, Libuše a Přemysl, Horymír

12. 3. - 16. 3. 2018

Zopakovali jsme Kelty a začali kapitolu Příchod Slovanů  - uč. str. 8, 9 a vyluštili úkoly 2, 3 na str. 7 v PS

5.3. - 9.3.2018

Zopakovali jsme Pravěk po dobu železnou, v učebnici jsme zkoušeli praktické úkoly na str. 7, děti si mají na úterý přečíst  text Keltové na našem území - str. 8, v PS jsme dodělali str. 6

26. 2. - 2. 3. 2018

Dějepisnou část vlastivědy jsme začali kapitolou České země v pravěku, probrali jsme starší i mladší dobu kamennou, dobu bronzovou a železnou - uč. str. 5 - polovina str. 7, v PS jsme doplnili tajenku na str. 6 a v zápisovém sešitě mají vlepený a splněný pracovní list

12. 2. - 16. 2. 2018

Ukončili jsme práci v modré vlastivědě ( Poznáváme naši vlast) a začali jsme Malou kapitolu o čase v červené učebnici - str. 4, udělali jsme úkoly v PS na str. 5

5. 2. - 9. 2. 2018

Písemně jsme zopakovali zemědělství, nerostné suroviny a průmysl v ČR, prošli jsme kapitolu Cestujeme po naší vlasti, v PS jsme doplnili úkoly na str. 21. Na úterý si děti mají přinést kromě modré vlastivědy i červenou, PS jsem jim rozdala.

29. 1. - 2. 2. 2018

Zopakovali jsme nerostné suroviny a průmysl, prošli jsme kapitolu Chraňme přírodu, uč. str. 44, 45. Děti si mají na úterý projít opakovací stranu 40 v učebnici.

22. 1. - 26. 1. 2018

Probrali jsme nerostné suroviny a průmysl v České republice, pracovali jsme v uč. na str.36 - 39, v PS jsme udělali str. 19, 20

15. 1. - 19. 1. 2018

Tématem hodiny byla Půda a zemědělství, prošli jsme v uč. str. 34 a 35, v PS jsme dodělali str. 16

8. 1. - 12. 1. 2018

Psali jsme opakování tématu Vodstvo České republiky a probrali jsme Počasí a podnebí v uč. na str. 32

1. 1. - 5. 1. 2018

Vyhledávali jsme vodní nádrže, vysvětlili, co je povodí a úmoří, uč. str. 30, 31, dodělali jsme úkoly k danému tématu v PS str. 16, 17

18. 12. - 22. 12. 2017

Pokračovali jsme v tématu Vodstvo ČR a pomocí mapy jsme vyhledávali řeky Vltavu, Labe, Moravu, Dyji a Odru a některé jejich pravé a levé přítoky, uč. str. 29, z PS si děti vystřihly a doplnily přílohy č. 9 a 10 na str. 35 a vlepily do zápisového sešitu.

11. 12. - 15. 12. 2017

Začali jsme téma Vodstvo České republiky, Voda povrchová a podpovrchová a Vodní toky v uč. na str. 28, v PS jsme ještě dělali úkoly k povrchu ČR na str. 15

4. 12. - 8. 12. 2017

S pomocí učebnice na str. 25 - 27 a mapy jsme vyhledávali pohoří ČR a luštili tajenku. Z PS si děti mají na středu vystřihnout a doplnit mapku na příloze č. 8 (vzadu  v sešitě) a vlepit do zápisového sešitu.

27. 11. - 1. 12. 2017

Psali jsme opakování ze str. 22 v učebnici, na mapě jsme pozorovali povrch České republiky, vyhledávali jsme nížiny a vysočiny a jejich nejvyšší hory - uč. str. 24

20. 11. - 24. 11. 2017

Dokončili jsme kapitolu Orientace podle mapy a začali jsme Povrch krajiny - nadmořská výška, nížina a vysočina, krajina podle výškových rozdílů, Uč str. 21, 23, PS str. 12 cv. 1, 2, 3. Příští týden budeme psát opakování podle úkolů z učebnice na str. 22 

13. 11. - 17. 11. 2017

Připomněli jsme si směrovou růžici, světové strany a učili jsme se způsoby orientace v krajině, uč. str. 20, PS str. 13, tuto stranu si mají děti na příští hodinu dokončit.

6. 11. - 10. 11. 2017

V učivu o mapách jsme si ukázali a na mapě vyhledali vysvětlivky, které jsou uvedeny v uč. na str. 19 i další přímo v legendě mapy, v PS jsme pokračovali na str.12 po cv. 6

30. 10. - 3. 11. 2017

Pokračujeme v učivu o mapách, vysvětlili jsme si měřítko mapy, uč. str. 17, 18, PS  strana Mapy a plány po cv. 3

23. 10. - 27. 10 2017

Dokončili jsme učivo o krajích, dodělali jsme úkoly v PS na str. 7,8,9, v učebnici jsme se seznámili s pojmem mapy a plány - str. 17

16. 10. - 20. 10. 2017

Dokončili jsme kapitolu Kraje a krajská města včetně Prahy, uč. str. 8 -12, do sešitu jsme psali stručný zápis ve formě: Kraj - krajské město, co se v kraji vyrábí nebo čím je zajímavý, PS str. 6

9. 10. - 13. 10. 2017

Kraje a krajská města, vyhledávali jsme název kraje, krajské město a čím je kraj zajímavý, zapisovali jsme do sešitu. Společně jsme udělali v učebnici str. 9, na str. 10 mají děti za úkol na příští středu zkusit zapsat kraje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický na str. 10. Prahu jsme přeskočili, probereme ji samostatně v závěru kapitoly. 

2. 10. - 6. 10. 2017

Česká republika - demokratický stát, Způsob řízení našeho státu, Zákony, uč. str. 13, 14, PS str. 8, cv. 1

25. 9 - 29. 9. 2017

Členění území ČR, uč. str. 7, PS str. 5

18. 9. - 22. 9. 2017

Obyvatelé ČR - lidové zvyky, kroje, stavby, uč. str.6, PS str. 5 cv. 5

4.9. - 15.9.2017

Naše vlast - Česká republika, poloha ČR, ČR jako součást EU, obyvatelé ČR, učebnice str. 5, 6, PS str. 4