Vlastivěda


10. 6. - 14. 6. 2019

České země po husitských válkách.

Nástup Habsburků na český trůn.

3. 6. - 7. 6. 2019

opakování Lucemburků

27. 5. - 31. 5. 2019

Husitské války

20. 5. - 24. 5. 2019

život v středověku, gotický styl

pracovní sešit str. 11 cvičení 2, 4

pracovní sešit str. 13 cvičení 1, 3

učebnice str. 30 - 32

13. 5. - 17. 5. 2019

Lucemburkové

Příští hodinu bude písemka na Přemyslovce. Společně jsme si vyplnili pracovní list. Doporučuji se na něho doma podívat :-)

6. 5. - 10. 5. 2019

opakování

29. 4. - 3. 5. 2019

Čeští králové - PŘEMYSLOVCI

dokončení, skupinová práce

učebnice po str. 23

15. 4. - 17. 4. 2019

Život za vlády prvních Přemyslovců

Dějiny udatného národa - video

8. 4. - 12. 4. 2019

Život za vlády prvních Přemyslovců

(Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka)

1. 4. - 5. 4. 2019

Život za vlády prvních Přemyslovců

učebnice str. 18 - 19

pracovní list - zatím jenom nalepit do sešitu - budeme vyplňovat společně příští hodinu.

POZOR ! Z organizačních důvodů budeme mít vlastivědu ve středu místo přírodovědy, protože ve čtvrtek máme pozvanou paní Paškovou na zdobení kraslic.

Bude malá písemka na Velkou Moravu.

28. 3. - 29. 3. 2019

počátky Českého státu

učebnice str. 16

pracovní list - počátky přemyslovských knížat

pracovní sešit str. 10 cvičení 2, 3

pracovni sešit str. 11 cvičení 1

kontrola sešitů

18. 3. - 22. 3. 2019

počátky Českého státu, svatý Václav

11. 3. - 15. 3. 2019

Velkomoravská říše

zápis, povídali jsme se o exkurzi k Památníku Velké Moravy,

učebnice str. 13, 14

pracovní sešit str. 10 cvičení 1


příští hodinu bude opakování - Příchod Slovanů a Sámova říše

4. 3. - 8. 3. 2019

Sámova říše - zápis

Staré pověsti české

domácí úkol - pracovní sešit str. 8 cvičení 1 (osmisměrka)

18. 2. - 22. 2. 2019

opakování Keltů - pětiminutovka

Sámova říše - úvod

11. 2. - 15. 2. 2019

opakování

příchod Slovanů

4. 2. - 8. 2. 2019

Keltové -opakování


28. 1. - 31. 1. 2019

pondělí:

pravěk - opakování, video, pracovní list


čtvrtek:

Keltové na našem území

po prázdninách ve čtvrtek bude písemka na pravěk

21. 1. - 25. 1. 2019

pondělí:

opakování - PRAVĚK + četba v učebnici


čtvrtek:

pravěk - skupinová práce

14. 1. - 18. 1. 2019

pondělí:

opakování ve skupinách - nerostné suroviny, průmysl

počítání času - naše dějiny - úvod


čtvrtek:

České země v pravěku

V pondělí budu kontrolovat sešity a pracovní sešity do vlastivědy.

3. 1. - 11. 1. 2019

čtvrtek:

půda a zemědělství v ČR

povídali jsme si o vzniku půdy a zemědělství, děti dostaly nakopírovaný zápis do sešitu.

Domácí úkol - pracovní sešit str. 22


pondělí:

nerostné suroviny a průmysl v ČR

povídali jsme si o nerostném bohatství Země, měli jsme ukázky některých hornin.

Děti dostaly opět nakopírovaný zápis do sešit.

Domácí úkol - dokončit z hodiny - vypsat z učebnice str. 38 jednotlivá průmyslová odvětví v ČR.


čtvrtek:

​opakování  ve skupinkách - zemědělství, půda

17. 12. - 21. 12. 2018

pondělí:

na chvíli jsme se v tom vánočním shonu zastavili a povídali jsme si s panem farářem...

10. 12. - 14. 12. 2018

pondělí:

povídali jsme si o počasí a podnebí, vyrábíme si tzv. "lapbook" - výukový plakát - knihu

Ve čtvrtek bude písemka na počasí a podnebí


čtvrtek:

počasí - podnebí - pracovní sešit


3. 12. - 7. 12. 2018

pondělí:

opakování orientace na mapě - zadání skupinové práce - povrch ČR


čtvrtek:

dokončení skupinové práce - povrch České republiky

26. 11. - 30. 11. 2018

pondělí:

vodstvo - úvod

čtvrtek:

vodstvo - řeky České republiky, rybníky, jezera, přehrady,...

v pondělí bude opakování


19. 11. - 23. 11. 2018

pondělí:

opakování - členění zemského povrchu, hory ČR

ve čtvrtek písemka na pohoří ČR


čtvrtek:

členění zemského povrchu

pracovní sešit str. 13 - celá

pracovní sešit str. 14 cvičení 6, 7

domácí úkol: str. 14 cvičení 5, str. 15 cvičení 8

12. 11. - 16. 11. 2018

pondělí:

členění zemského povrchu


čtvrtek:

pohoří České republiky

5.11. - 9. 11. 2018

pondělí:

pracovní sešit str. 6 cvičení 8

pracovní sešit str. 7 cvičení 11, 12, 13

pracovní sešit str. 8 cvičení 16

pracovní sešit str. 9 - opakování


čtvrtek:

povrch České republiky - mapka v učebnici na str. 24 - pohoří - skupinová práce


29.10. - 2.11.2018

čtvrtek:

orientace na mapě, určování světových stran, práce s buzolou


15.10. - 19.10.2018

pondělí: - opakování ČR

ve čtvrtek

- kontrola dopsaných sešitů

- kontrola pracovních sešitů

- písemka na Českou republiku


čtvrtek:

mapy - plány - seznámení se s novým učivem


8.10. - 12. 10. 2018

pondělí - státní symboly, pracovní sešit str. 4, 5 - kdo nestihne - dokončit doma

čtvrtek - Máme rádi Česko - skupinová práce

1.10. - 5. 10. 2018

pondělí - státní svátky ČR - skupinová práce

čtvrtek- koncert

24. 9. - 27. 9. 2018

pondělí - kraje ČR - dokončení skupinové práce

čtvrtek - kraje ČR - jednotlivá města, uč. str. 8 - 12

17. 9. - 21.9. 2018

Kraje České republiky - skupinová práce

3. 9. - 14. 9. 2018

Česká republika - úvod

Kraje České republiky