Vlastivěda

15. - 19. 102018

Napsali jsme si opakování z učebnice.

 Pracujeme s mapou ČR, probíráme podrobněji jednotlivé kraje, prezentace dětí.

8. - 12. 10. 2018

 Česká republika jako demokratický stát - diskuse s dětmi ( vláda, ministři a ministerstva, prezident, zákony,ústava volby). Pracovali jsme společně doplňovací cvičení na toto téma. Zopakovali jsme si na interaktivní tabuli státní symboly a státní svátky. V pondělí si napíšeme opakování z učebnice na str.16.

Učebnice str.13 - 15.

1. - 5. 10. 2018

Probírali jsme naše hlavní město Prahu a její historické památky. Napsali jsme si opakovací test, řešili jsme rébusy a křížovky. ČR  - demokratický stát, volby.

24. - 27. 9. 2018  (Státní svátek 28. 9.)

Pracovali jsme s mapou ČR. Nové učivo kraje a krajská města. Stále platí, že si mají děti přinést pohlednice nebo obrázky měst ČR.

Učebnice str.7

17. - 21.9.2018

Napsali jsme si opakovací písemku. Pracovali jsme zábavně na interaktivní tabuli. Za domácí úkol si mají děti přinést pohlednice nebo obrázky měst ČR.

10. - 14. 9. 2018

Práce ve skupinkách - otázky k ČR, státní symboly, EU. Obyvatelé České republiky.

Učebnice str. 5, 6.

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina, seznámení s novým předmětem.

Práce s mapou ČR: Která místa jste o prázdninách navštívili? Práce ve dvojicích.