Vlastivěda

18. - 22. 2. 2019

Opakování učiva o pravěku - kontrolní otázky. Nové učivo příchod Slovanů, Sámova říše.

Učebnice str. 8., 9.

11. - 15. 2. 2019

Projekt PRAVĚK - promítali jsme si dokumentární filmy o životě v pravěku, vyráběli pravěké zbraně a šperky, naučili jsme se novou písničku, luštíme křížovky. Kontrolní otázky z pravěku jako písemná práce nedopadla moc dobře, proto si ji napíšeme znovu v pondělí. Dú - učebnice str. 8 - Keltský horoskop.

4. - 8. 2. 2019

Ukázky pravěkých zbraní na interaktivní tabuli, povídání o životě v pravěku, kresba mamuta, doba bronzová a železná. Úkoly a křížovky v novém pracovním sešitě. 

Učebnice Hlavní události nejstarších dějin - str. 4. - 7. Otázky za textem.

Pracovní sešit str. 4. - 6.

28. - 31. 1. 2019        1. února POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Máme nové učebnice, začínáme probírat dějepis. Časová osa nás zavedla do nejstarších dějin před naším letopočtem, seznámili jsme se starší a mladší dobou kamennou a životem pravěkých lidí.

21. - 25. 1. 2019

Cestujeme po České republice, práce s mapou, úkoly v pracovním sešitě na str.24 - 26. Za DÚ bylo zjistit údaje z internetu, co každý závod vyrábí a do mapy umístit průmyslové závody ze seznamu - PS str. 27.

14. - 18.1. 2019

 Nerostné suroviny - průmysl ČR.

Děti pracovaly jsme ve skupinách, doplňovaly neúplné věty, přiřazovaly jednotlivá průmyslová odvětví, mohly využívat učebnice a mapu. Práci si mají nalepit do sešitu.

3. - 4. 1.  a  7. - 11.1.2019

Stříhali jsme mapu krajů, slepovali, hledali a poznávali podle 4 hesel o jaký kraj jde. Otestovali jsme své znalosti v opakování č.3 v pracovním sešitě na str. 23. Pracovali jsme s mapou ČR, orientace na mapě.

17. - 21. 12. 2018

Otázky a odpovědi - opakování.

10. - 14. 12. 2018

Písemné opakování - Povrch, vodstvo, počasí a podnebí. Zemědělství v ČR.

3. 12. - 7. 12. 2018

Vlastivědné hádanky a práce s mapou, opakování učiva hravě. Zprávy o počasí - nové učivo počasí a podnebí. Děti se mají připravit na písemné opakování z probraného učiva - učebnice str. 33.

26. - 30. 11. 2018

Doplňovací cvičení a videa k učivu vodstvo ČR; obrázky řek, soutoků, přítoků, ústí, povodí, práce s mapou. Zapisování údajů do tabulky.

Pracovní sešit str. 18, 19.

19. - 23. 11. 2018

Děti předvedly své prezentace, které si připravily doma. Stále pracujeme s mapou, hledáme pohoří, nížiny, největší jezero, přehrady, města, řeky. Testovali jsme své znalosti - Opakování PS str.16.

Učebnice str. 28, 29.

12. - 16. 11 .2018

 Pracovali jsme se slepou mapou, doplňovali jsme pohoří, orientace na mapě, nížiny. Nové učivo - vodstvo ČR, děti shlédly výukový film k tomuto učivu.

5.  - 9. 11.2018

Ukazovali jsme si na mapě pohoří a hledali nejvyšší hory. Deseti otázkami jsme si zopakovali učivo z minulých hodin.

Učebnice str. 20 - 24.

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. - 2. 11. 2018

 K výročí 100 let Československé republiky žákovské shromáždění. 

Povrch ČR, práce s mapou. V pondělí si napíšeme opakování podle otázek z učebnice.

22. - 26. 10. 2018

Mapy a plány, čtení z map, měřítko mapy, vysvětlivky. Orientace v krajině, určování světových stran podle buzoly. K výročí 100 let Československé republiky děti přinesly obrázky nejvýznamnějších osobností - proběhla zajímavá beseda na toto téma.

Učebnice str. 17. - 19.

15. - 19. 10.2018

Napsali jsme si opakování z učebnice.

 Pracujeme s mapou ČR, probíráme podrobněji jednotlivé kraje, prezentace dětí.

8. - 12. 10. 2018

 Česká republika jako demokratický stát - diskuse s dětmi ( vláda, ministři a ministerstva, prezident, zákony,ústava volby). Pracovali jsme společně doplňovací cvičení na toto téma. Zopakovali jsme si na interaktivní tabuli státní symboly a státní svátky. V pondělí si napíšeme opakování z učebnice na str.16.

Učebnice str.13 - 15.

1. - 5. 10. 2018

Probírali jsme naše hlavní město Prahu a její historické památky. Napsali jsme si opakovací test, řešili jsme rébusy a křížovky. ČR  - demokratický stát, volby.

24. - 27. 9. 2018  (Státní svátek 28. 9.)

Pracovali jsme s mapou ČR. Nové učivo kraje a krajská města. Stále platí, že si mají děti přinést pohlednice nebo obrázky měst ČR.

Učebnice str.7

17. - 21.9.2018

Napsali jsme si opakovací písemku. Pracovali jsme zábavně na interaktivní tabuli. Za domácí úkol si mají děti přinést pohlednice nebo obrázky měst ČR.

10. - 14. 9. 2018

Práce ve skupinkách - otázky k ČR, státní symboly, EU. Obyvatelé České republiky.

Učebnice str. 5, 6.

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina, seznámení s novým předmětem.

Práce s mapou ČR: Která místa jste o prázdninách navštívili? Práce ve dvojicích.