Vlastivěda

9.10. - 13.10.2017

Prezentace krajů ČR (dokončení)

2.10. - 6.10.2017

Prezentace krajů ČR (Děti je měly moc hezky zpracované!) - v příštím týdnu v nich budeme pokračovat, aby měly možnost všechny odprezentovat.

25.9. - 29.9.2017

Státní svátek - prezentace krajů, které mají za domácí úkol se přesouvají na další týden

18.9. - 22.9.2017

Česká republika (Kraje a krajská města, rozdělení ČR do krajů), video o ČR jako součást Evropy, video - zajímavosti z jednotlivých krajů.

DÚ: dodělat v PS stranu 5 (cvičení 6, 7, zkusit si 8 - napsat třeba 2-3 návrhy, pokud nechci zlepšit nic, napsat, s čím jsem spokojený/á)

Dále jsem dětem na další hodinu vlastivědy zadala kraje - pracují někteří samostatně, někteří ve dvojicích až trojicích. Jejich úkolem je zjistit si o daném kraji informace a připravit prezentaci v hodině. Forma, jak to pojmou, je na nich. Můžou využít Power point prezentaci, video, křížovky pro spolužáky, vítané jsou originální nápady s informacemi, které k danému kraji patří. Je to jen na nich! A protože je za týden státní svátek, mají na vše 14 dní! Těším se na jejich zpracování!

4.9. - 15.9.2017

Naše vlast - ČESKÁ REPUBLIKA (poloha, EU, členění, obyvatelé), Kvíz o ČR

Dobrovolný DÚ na čtvrtek s možností dostat malou 1: vyhledat 10 slov z libovolného nářečí, které v ČR máme a k nim napsat spisovnou variantu (např. šalina - tramvaj atd.)