Vlastivěda

10. - 14. 6. 2019

Deseti otázkami jsme si zopakovali učivo - odpovědi jedním slovem. Uzavírání známek, zkoušení, kvízy a úkoly v pracovním sešitě na str. 19, 20.

3. - 7. 6. 2019

Husitské války, mistr Jan Hus, husitské vojsko a jeho zbraně, Jan Žižka z Trocnova, boje husitů a křižáky.

Učebnice str. 34 - 36.

27. - 31. 5. 2019

Zopakovali jsme si učivo písemnou prací. Povídali jsme si o životě ve středověku, společenské vrstvy, gotický sloh. Žáci dostaly badatelský úkol - najít ve svém okolí středověkou památku a prezentovat ji.

PS str.16 - 18.

Učebnice str. 30 - 33.

20. - 24. 5. 2019

Karel IV.  - Otec vlasti a jeho významné památky. Dokončili jsme dobu vládnutí Lucemburků - naše země za vlády Václava IV. a Zikmunda. Četli jsme si z knížky České dějiny očima psa.

V pondělí si napíšeme opakování z probraného učiva. Učebnice str. 25 - 28.

13. - 16. 5. 2019                                   17. 5. Ředitelské volno

Vláda Lucemburků - Jan Lucemburský, Karel IV. 

6. - 10. 5. 2019                                      8. 5. STÁTNÍ SVÁTEK   

Kreslili jsme erby našeho vymyšleného rodu, víme co je heraldika.

Děti které chyběly, odpověděly na otázky z probraného učiva  - vláda Přemyslovců.

29. 4. - 3. 5. 2019                                  1. 5. STÁTNÍ SVÁTEK

Povídali jsme si o rytířích ve středověku, luštili jsme křížovky a tajenky.

22. 4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ          23. - 26. 4. 2019 ŠKOLA V PŘÍRODĚ


15. -17. 4. 2019         ( 18. a 19. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY)

Otázky a odpovědi, časová osa událostí  - opakování.

8. - 12.4. 2019

Nové učivo - Vznik Českého království, vláda Přemysla Otakara I., Zlatá bula sicilská, Václav I.Jednooký,  Anežka Česká. Udělali jsme zápis do sešitů, za Dú zopakovat a dokreslit město v Českém království podle učebnice na str.21

1. - 5. 4. 2019

Zopakovali jsme si učivo zajímavě -" Když jsem zemřel, můj syn byl ještě dítě. O vládu se tak dělily moje matka s manželkou.Kdo jsem?" Také jsme si napsali menší test z probraného učiva.

25. - 29. 3. 2019        Noc s Andersenem 29. - 30. 3.

Nové učivo Slavníkovci a sv. Vojtěch, četli jsme si o životě prostých lidí. Baví nás pověsti, tentokráte to byly Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka. Zopakovali jsme si probrané učivo v pracovních sešitech, kreslili jsme stavby v románském slohu.

Učebnice str. 18, 9.

Pracovní sešit str. 8 - 10.

18. - 22. 3. 2019

Pokračovali jsme dále rodem Přemyslovců - Bořivoj a Ludmila, Spytihněv, Vratislav a Drahomíra, Svatý Václav. Četli jsme si články k tomuto učivu z čítanky a z přinesených knížek. Zopakovat učivo na str. 16 z učebnice.

11. - 15. 3. 2019

Navštívili jsme Památník Velké Moravy ve St. Městě, doplnili jsme si učivo o Velkomoravské říši ( panovníci, jak tehdy lidé žili a čím se živili, jak se oblékali, pozůstatky kostelů, příchod Konstantina a Metoděje, hlaholice ....). Zhlédli jsme film o životě v raném středověku, zopakovali jsme si učivo i písemně. 

4. - 8. 3. 2019

Přečetli jsme si několik pověstí z dávné minulosti, pracovali jsme ve dvojicích při plnění pracovních listů.

Učebnice str. 11. Opakování podle otázek za textem.

25. 2. - 1.3. 2019  JARNÍ PRÁZDNINY

18. - 22. 2. 2019

Opakování učiva o pravěku - kontrolní otázky. Nové učivo příchod Slovanů, Sámova říše.

Učebnice str. 8., 9.

11. - 15. 2. 2019

Projekt PRAVĚK - promítali jsme si dokumentární filmy o životě v pravěku, vyráběli pravěké zbraně a šperky, naučili jsme se novou písničku, luštíme křížovky. Kontrolní otázky z pravěku jako písemná práce nedopadla moc dobře, proto si ji napíšeme znovu v pondělí. Dú - učebnice str. 8 - Keltský horoskop.

4. - 8. 2. 2019

Ukázky pravěkých zbraní na interaktivní tabuli, povídání o životě v pravěku, kresba mamuta, doba bronzová a železná. Úkoly a křížovky v novém pracovním sešitě. 

Učebnice Hlavní události nejstarších dějin - str. 4. - 7. Otázky za textem.

Pracovní sešit str. 4. - 6.

28. - 31. 1. 2019        1. února POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Máme nové učebnice, začínáme probírat dějepis. Časová osa nás zavedla do nejstarších dějin před naším letopočtem, seznámili jsme se starší a mladší dobou kamennou a životem pravěkých lidí.

21. - 25. 1. 2019

Cestujeme po České republice, práce s mapou, úkoly v pracovním sešitě na str.24 - 26. Za DÚ bylo zjistit údaje z internetu, co každý závod vyrábí a do mapy umístit průmyslové závody ze seznamu - PS str. 27.

14. - 18.1. 2019

 Nerostné suroviny - průmysl ČR.

Děti pracovaly jsme ve skupinách, doplňovaly neúplné věty, přiřazovaly jednotlivá průmyslová odvětví, mohly využívat učebnice a mapu. Práci si mají nalepit do sešitu.

3. - 4. 1.  a  7. - 11.1.2019

Stříhali jsme mapu krajů, slepovali, hledali a poznávali podle 4 hesel o jaký kraj jde. Otestovali jsme své znalosti v opakování č.3 v pracovním sešitě na str. 23. Pracovali jsme s mapou ČR, orientace na mapě.

17. - 21. 12. 2018

Otázky a odpovědi - opakování.

10. - 14. 12. 2018

Písemné opakování - Povrch, vodstvo, počasí a podnebí. Zemědělství v ČR.

3. 12. - 7. 12. 2018

Vlastivědné hádanky a práce s mapou, opakování učiva hravě. Zprávy o počasí - nové učivo počasí a podnebí. Děti se mají připravit na písemné opakování z probraného učiva - učebnice str. 33.

26. - 30. 11. 2018

Doplňovací cvičení a videa k učivu vodstvo ČR; obrázky řek, soutoků, přítoků, ústí, povodí, práce s mapou. Zapisování údajů do tabulky.

Pracovní sešit str. 18, 19.

19. - 23. 11. 2018

Děti předvedly své prezentace, které si připravily doma. Stále pracujeme s mapou, hledáme pohoří, nížiny, největší jezero, přehrady, města, řeky. Testovali jsme své znalosti - Opakování PS str.16.

Učebnice str. 28, 29.

12. - 16. 11 .2018

 Pracovali jsme se slepou mapou, doplňovali jsme pohoří, orientace na mapě, nížiny. Nové učivo - vodstvo ČR, děti shlédly výukový film k tomuto učivu.

5.  - 9. 11.2018

Ukazovali jsme si na mapě pohoří a hledali nejvyšší hory. Deseti otázkami jsme si zopakovali učivo z minulých hodin.

Učebnice str. 20 - 24.

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. - 2. 11. 2018

 K výročí 100 let Československé republiky žákovské shromáždění. 

Povrch ČR, práce s mapou. V pondělí si napíšeme opakování podle otázek z učebnice.

22. - 26. 10. 2018

Mapy a plány, čtení z map, měřítko mapy, vysvětlivky. Orientace v krajině, určování světových stran podle buzoly. K výročí 100 let Československé republiky děti přinesly obrázky nejvýznamnějších osobností - proběhla zajímavá beseda na toto téma.

Učebnice str. 17. - 19.

15. - 19. 10.2018

Napsali jsme si opakování z učebnice.

 Pracujeme s mapou ČR, probíráme podrobněji jednotlivé kraje, prezentace dětí.

8. - 12. 10. 2018

 Česká republika jako demokratický stát - diskuse s dětmi ( vláda, ministři a ministerstva, prezident, zákony,ústava volby). Pracovali jsme společně doplňovací cvičení na toto téma. Zopakovali jsme si na interaktivní tabuli státní symboly a státní svátky. V pondělí si napíšeme opakování z učebnice na str.16.

Učebnice str.13 - 15.

1. - 5. 10. 2018

Probírali jsme naše hlavní město Prahu a její historické památky. Napsali jsme si opakovací test, řešili jsme rébusy a křížovky. ČR  - demokratický stát, volby.

24. - 27. 9. 2018  (Státní svátek 28. 9.)

Pracovali jsme s mapou ČR. Nové učivo kraje a krajská města. Stále platí, že si mají děti přinést pohlednice nebo obrázky měst ČR.

Učebnice str.7

17. - 21.9.2018

Napsali jsme si opakovací písemku. Pracovali jsme zábavně na interaktivní tabuli. Za domácí úkol si mají děti přinést pohlednice nebo obrázky měst ČR.

10. - 14. 9. 2018

Práce ve skupinkách - otázky k ČR, státní symboly, EU. Obyvatelé České republiky.

Učebnice str. 5, 6.

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina, seznámení s novým předmětem.

Práce s mapou ČR: Která místa jste o prázdninách navštívili? Práce ve dvojicích.