Anglický jazyk - p. uč. Šáchová

11.11. - 15.11.2019

Procvičovali jsme číslovky 0 - 100, a to formou krátkého testu. Četli jsme text o Fortune Family a učili jsme se vyjadřovat, kolik je komu let, dotazovat se na věk a další okolnosti týkající se vztahů. Pracujeme na dialozích, které jsou obdobou textu v učebnici na straně 13 - vymysleli jsme si vlastní skupinu, určili její členy, vazby mezi nimi, vyjádřili, kdo hraje na jaký hudební nástroj, příp. zpívá. Toto je náplní dialogu, který budeme prezentovat v pondělí a následných hodinách zpaměti na známky. Učili jsme se také vyjádřit formou stupňování o kolik let je kdo mladší či starší. Např. My mum is five years older than my aunt Veronika. (Moje maminka je o 5 let starší než moje teta Veronika.), ...


4.11. - 8.11.2019

Slovesa have got a has got se nám prolínají i v další práci a tématech. Znovu jsme se vrátili k nácviku této gramatiky a psali jsme další testík. Procvičovali jsme si číslovky formou kresebného diktátu. V pracovních sešitech máme vyplněna cvičení na str. 11 - 12. Pracovali jsme s první částí textu Fortune family v učebnici na straně 13. Příště text dočteme a budeme tvořit obdobné dialogy. V rámci domácí přípravy, prosím, pracujte na slovní zásobě, opakujte čísla od 0 - 100 i v písemné podobě.


28.10. - 1.11.2019

Stále se zabýváme slovesem have got a has got. Psali jsme test s touto tématikou, budeme psát v následujícím týdnu opravu. Další prostor v hodině byl věnován preventivnímu programu - výuce život zachraňujících úkonů.


21.10. - 25.10.2019

Procvičovali jsme sloveso have got a has got v jeho různých podobách a různými způsoby. Ve čtvrtek si napíšeme test, který bude obdobou toho, který je vlepený v sešitě. Prosím, procvičujte doma. Zabývali jsme se i číslovkami až do 100: https://www.youtube.com/watch?v=0TgLtF3PMOc.


14.10. - 18.10.2019

Stále se věnujeme slovesu have got / has got videi, popisem obrázků, doplňovačkami, překlady, hrami. Trénovali jsme i zájmena osobní a přivlastňovací - přehledná barevná tabulka je vlepena v sešitě. Pracovali jsme dále s rodinou Simpsonů a formou hry si opakovali slovní zásobu k rodině ve spojení s přivlastňovacími zájmeny her (její) a his (jeho). Psali jsme testík na slovní zásobu 2. lekce.

Ve čtvrtek si napíšeme doplňovačku na have got a has got.7.10. - 11.10.2019

Pracovali jsme s tématem rodina. Opakovali jsme si členy rodiny formou křížovky a písničky: 

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo. Na dialozích, které byly obdobou textu v učebnici na str. 8 jsme si trénovali slovní zásobu nové lekce a reálné reakce při obdarovávání jiných. Druhou část slovíček ze str. 89 v pracovním sešitě již máme napsanou ve slovnících. Začali jsme se zabývat slovesem mít - have got a has got: https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI v kladné větě, záporné větě a otázce s odpovědí. Gramatiku máme nalepenou v sešitě spolu s pracovním listem. Zabývali jsme se i osobními zájmeny (I, you, he, she, it, we, you they) a otázkami s krátkými odpověďmi typu Yes / No.


30.9. - 4.10.2019

Zabýváme se tématem rodina. Na rodině The Simpsons se učíme pojmenovávat jednotlivé členy obecně (mother, father, parents, grandmother, grandfather, grandparents, uncle, aunt, nephew, niece, cousins, husband, wife, son, daughter). Dopomoci nám k tomu má píseň: https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo. Napsali jsme si slovní zásobu lekce 2 (v pracovním sešitě na str. 89) do sešitů a poslechli si text na str. 8 v učebnici. Pracovali se s přivlastňováním my mother´s father (otec mojí matky), … V pracovním sešitě máme vyplněny str. 3 - 6.

V rámci domácí přípravy je třeba pracovat na slovní zásobě nové lekce a trénovat čtení textu na str. 8 spolu ještě i s hláskováním.