Anglický jazyk

4. - 8. 12. 2017

Unit 3 - Lesson  6, 7, 8

Test Unit 3 lesson 4, 5

What do people have for breakfast? - uč. str. 21

čtení, práce s textem + nová slovíčka 

Colin in Computerland - uč. str. 22

 poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Prac. sešit str. 27 cv. 1,2

prac. sešit str. 26 cv. 1,2 str. 28 celá, slovíčka Unit 3, představení sebe a kamaráda/ky


27. - 1. 12. 2017

Unit 3 - Lesson  4, 5

Sam's Sandwich Bar  - procvičování frází uč. str. 19

Healthy eating - uč. str. 20

poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

prac. sešit str. 25 cv. 1,2 + slovíčka 


20. - 24. 11. 2017

Unit 3 - Lesson 3, 4 uč. str. 18

Fráze  -  What's the time?  It's (one o' clock, half past four ...)

Sam's Sandwich Bar 

 poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Fráze - Can I have ... ?   Here you are. 

Procvičování a opakování - test Unit 3 L3,4

příprava na test, prac. sešit str. 22 cv. 2, str. 23 cv. 4, str. 24 cv. 1

13. - 16. 11. 2017

Unit 3 - Food, food, food! uč. str. 16, 17

 poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Fráze  - I like, I don't like, he/she likes, he/she doesn't like 

uč. str. 17 - Shopping list - slovíčka

test U3 L1,2 

Time - uč. str. 18

fráze - What's the time? - It's ___ o'clock. It's half past ___ .

příprava na test, slovíčka Unit 3 L1,2, prac. sešit str. 19 cv. 2, str. 20 cv. 2, str. 22 cv. 2

6. - 10. 11. 2017

Fortune Family - čtení  uč. str. 13

Colin in Computerland - uč. str. 14 

poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Our world - uč str. 15

čtení a práce s textem + slovíčka

Opakování frází Unit 2 + příprava na test

Test - Unit 2

příprava na test Unit 2, prac. sešit str. 16 cv. 1,2 str. 18 + slovíčka


23.10. - 3.11. 2017

Halloween - video Five Little Pumkins - písnička prezentace (žák. shromáždění)

Opakování - číslovky 0- 100, fráze he/she has got ... , he/she hasn't got .... slovíčka - family

Comparing ages - uč. str. 12 

poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

fráze (younger than, older than)

Fortune Family - uč. str. 13 

čtení a práce s textem 

prac. sešit str. 13 cv. 3, 4 str. 14,15 cv. 2,2 + slovíčka U2 a příprava na test

16. - 20.10.2017

Unit 2 - lesson 3,4 uč. str. 10, 11

číslovky - 0-100, procvičování + test

family - fráze he/she has got ... , he/she hasn't got ....

Halloween - video Five Little Pumkins - písnička (poslech a práce s textem)

Prac. sešit str. 12 cv. 1 

slovíčka, číslovky 0-100, prac. sešit str. 12 cv. 2, přečíst Five Little Pumkins 

9. - 13.10.2017

Unit 2 - Happy families uč. str. 8 čtení

Polly's family uč. str. 9 - otázka Who is ...? + odpověď She/he is...

Activity book str. 10 cv. 1 - poslech

Test - U2 lesson 2 - slovíčka (rodina) + spelling

Číslovky - 0 - 100,  the song -  uč. str. 10

slovíčka (číslovky + rodina) prac. sešit str. 89 Unit2

Prac. sešit str. 10 cv. 2, str. 11 cv. 3


2. - 6.10.2017

Unit 1 lesson 3,4 uč. str. 6,7

The chant - fráze (I know, it's easy, how do you spell)

Spelling (hláskování) - procvičování, test 

Smile - magazines - slovíčka (cartoon, puzzle, atd.) 

Od čtení k psaní prac. sešit str. 8

Unit 2 - Happy families uč. str. 8

poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka (prac. sešit str. 89 Unit 2 - jen označené)

Fráze: What's her/his name?

spelling, slovíčka U2 jen označené (příští hod. test)


25.9. - 29.9.2017

Welcome back! - opakování, test slovíčka (prac. sešit Unit 1 str. 89)

fráze - How do you spell...? - uč. str. 6 

The English alphabet - anglická abeceda - procvičování 

Prac. sešit str. 6 - cv. 1, 2

příprava na test - spelling (The English alphabet)18.9. - 22.9.2017

Úvod - slovíčka, opakování -test

Welcome back!  uč. str. 4 - 5

práce s textem + nová slovíčka

The English alphabet - anglická abeceda - procvičování 

slovíčka lekce 1 (prac. sešit str.89) - příští hod. test

prac. sešit str. 5 cv. 3

4.9. - 15.9.2017

Úvodní hodina - představení žáků a seznámení se s novou učebnicí Happy Street 2 (New Edition) 

Opakování učiva 4. ročníku - slovíčka + základní fráze 

uč. str. 2,3 - Can you find ...? slovíčka - Dú (příští týden test)

uč. str. 4 - Welcome back! 

poslech, čtení a práce s textem 

Pracovní sešit str. 3 cv. 1,2

slovíčka viz výše