Věno pro nevěstu

před 10 měsíci, 27.2.2018 Nová technika zatraktivní výuku přírodovědných předmětů

Šest velkých dotykových tabletů, dva malé, videokamera se stativem, šest velkých stavebnic Merkur E1 elektro a sady speciálních senzorů, to je „věno“, které jsme dostali na startu projektu „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. „Za nevěstu“ si nás vybrala společnost AV Media, která je hlavním realizátorem projektu. Dotykové tablety a stavebnice budeme využívat především v přírodopise, ve fyzice a v chemii, do výuky je zapojíme v nejbližších dnech.
(Nejen) díky uvedenému projektu jsme od ledna 2018 vzorovou školou pro výuku přírodovědných předmětů. V praxi to znamená, že jsme jednou ze tří škol ve Zlínském kraji, kam se pedagogové ze Zlínského kraje budou sjíždět, aby se účastnili workshopů a sledovali ukázky hodin chemie, biologie a fyziky. První workshop se koná už tento týden, projekt potrvá až do konce roku 2019.