Umíš první pomoc?

před 5 roky, 22.3.2016 Proboha na nic se neptejte, okamžitě přijeďte!!

Nejčastější prosba volajících rychlou záchrannou službu. Je to však správně? Určitě ne. Pro žáky 5.tříd proběhla na naší škole praktická výuka první „předlékařské“ pomoci, kterou vedla dispečerka Zlínské záchranné služby a pracovnice rychlé záchranné služby v Uherském Hradišti paní Kristýna Krysová.

Každému z nás se v životě může stát, že se dostaneme do situace, kdy bude třeba poskytnout první pomoc.

V úvodu jsme si připomněli důležitá telefonní čísla, která se volají v případě nějakého nebezpečí, úrazu či jiné závažné skutečnosti. Žáci byli seznámeni s tím, kdy a jak volat linku 155, kam se při volání této linky dovolají a co nezapomenou říci.

Část přednášky byla věnována tomu, jak reagovat a jak postupovat v případě, kdy najdeme člověka v bezvědomí. Na cvičných figurínách si žáci ve dvojicích vyzkoušeli a předvedli „kardiopulmonální resuscitaci“ spojenou s umělým dýcháním z úst do úst.

V závěrečné fázi této skvělé výuky proběhla diskuze.

Pokud Vás v životě tato situace potká, již teď máte částečnou představu a zkušenost o tom, jak reagovat a postupovat.

Proboha, hlavně se ničeho nebojte a i nějaká pomoc je lepší než žádná.