Učíme se v terénu

před 3 roky, 29.9.2017 Chceme lépe poznat náš kraj.

O něm se letos učíme ve vlastivědě a víme, že poskytuje spoustu možností k návštěvě zajímavých míst. Jedno takové navštívili čtvrťáci z obou tříd a v pátek 29. září se vypravili prozkoumat Velehrad a jeho podzemí. Paní průvodkyně jim ukázala, co všechno se skrývá v Lapidáriu. Pomyslný návrat v čase je přenesl do doby, kdy byl Velehrad založen, a aby se dokázali vžít do role mnichů, se kterými je toto místo spojeno, dostali na cestu i převlek v podobě mnišského obleku. V něm se vydali objevovat tajemství prostor pod bazilikou. Paní průvodkyně byla vybavená i pro případ, že by se někdo v podzemí chtěl ztratit. Ve spleti chodeb se děti držely dlouhého lana. Cestou hledaly části rozstříhaného obrázku, který potom měly za úkol složit dohromady. Největším zážitkem byla společnost několika netopýrů, které děti svou přítomností vyrušily, a oni je doprovázeli podzemní cestou. Další zastávkou byla základní škola a tam už se netopýrům nechtělo. Děti měly možnost poznat jinou školu, kde nyní působí jako ředitelka bývalá třídní 4. A Andrea Olbertová, jejíž pozvání jsme rádi přijali.