Učili jsme (se) v zahraničí

před 4 roky, 6.5.2016 Devět vyučujících absolvovalo stáže v Maďarsku a ve Španělsku

Šanci srovnávat výuku v naší škole s výukou v zahraničí dostali během dubna další členové našeho pedagogického týmu. Díky projektu, se kterým jsme uspěli v evropském programu Erasmus plus, vycestovalo postupně devět našich pedagogů na zahraniční stáže. Šest vyučujících pobývalo v maďarské škole, další trojice absolvovala specializovaný kurz ve Španělsku.

Ale postupně. Výuku v maďarském Bicske sledovaly Jiřina Gogolová, Leona Jančarová, Ludmila Kotasová, Libuše Kubenová, Ivana Pavlišová a Marcela Pálková. Posledně jmenovaná v Maďarsku také učila a tamní žáky zaujala svým přístupem i metodami. Všechny vyučující sledovaly v Maďarsku především výuku „svých“ předmětů, ale zároveň byla stáž zaměřena na práci s dětmi s různými poruchami učení. Takových dětí mají v maďarském Bicske 45. Ve škole mají 45 dětí s různými poruchami učení, ti potřebují pomoc speciálních pedagogů. „S pěti dětmi, které mají sluchové vady, pracují dvě speciální učitelky. Dalších pět speciálních pedagogů se věnuje zbývajícím dětem, pracují s nimi tři hodiny týdně (buď ve třídě, nebo individuálně ve speciálních učebnách). Rodiče dětí se sluchovými vadami se mohou rozhodnout, zda chtějí, aby se jejich dítě učilo cizí jazyk. Pokud se neučí, je to pro dítě značně omezující při výběru střední školy,“ napsala ve zprávě o stáži Libuše Kubenová. Všechny naše vyučující se shodly, že možnost porovnat maďarský vyučovací systém a tamní metody s těmi našimi byla obohacující. „V nižších ročnících pracují žáci hodně ve skupinách, to je podobné jako u nás, na druhém stupni už převažuje frontální výuka,“ vypozorovaly naše vyučující.

A z Maďarska na skok do Španělska, konkrétně do přístavního města Alicante. Právě tam absolvovala trojice vyučujících, konkrétně Martina Viceníková, Jan Kamrla a Marek Tvrdoň, specializovaný kurz zaměřený na výuku historie. Přesněji na možnosti výuky historie. Na to, jak historii učit. Kurz pořádala španělská vzdělávací instituce Mediterranean Teaching Center. Kurz měl název „Výuka historie prostřednictvím historických památek“, a proto nepřekvapí, že víc než v místnostech se odehrával v terénu. Přímo v Alicante a v okolí města jsme absolvovali prohlídky desítek památek, které úzce souvisely s historií Španělska, a zároveň jsme intenzivně debatovali o možnostech výuky historie. Rozpravy to byly víc než zajímavé. Mimo jiné proto, že jednou z účastnic kurzu byla chorvatská kolegyně, která napsala několik učebnic historie. A zároveň proto, že polovinu kurzu s námi v roli tlumočnice ze španělštiny do angličtiny absolvovala tamní školní inspektorka. Shoda nad tím, že výuka historie vážně není spojena s biflováním letopočtů, ale s hledáním souvislostí, byla všeobecná.

Pro úplnost jen připomeňme v úvodu článku už naznačené. Projekt je součástí evropského programu Erasmus plus, což je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. V rámci tohoto projektu čekají ještě na tři vyučující stáže ve španělské škole (květen 2016), na dva naše vyučující specializované jazykové kurzy na Maltě (červen 2016), na trojici kolegyň stáž ve slovinské škole a na další trojici stáž a také výuka ve škole v Itálii (podzim 2016).