Těšíme se na prváčky

před 2 roky, 13.8.2019 Prváčci zahájí svůj první školní rok v pondělí 2.9.2019 v 09.00

Vážení rodiče, zahájení školního roku se pro naše nové prváčky uskuteční v pondělí 2. září 2019 od 09.00. Nové žáky přivítají jejich třídní učitelky, Mgr. Ivana Janásová a Mgr. Magdaléna Ryndová, které přichystaly malé překvapení. Poté se společně přesuneme před poštu k soše školáka Boříka, kde se od 10.00 hodin uskuteční slavnostní pasování na opravdové školáky. V přílohách najdete jak pozvánku na slavnostní zahájení školního roku, tak rozdělení žáků prvního ročníku do tříd. Na viděnou ve škole.