Tak jsme začínali ...

před 2 roky, 4.9.2019 Společně jsme si odzvonili začátek školního roku 2019/2020.

Odpočatí po dvou měsících prázdnin jsme se všichni potkali znovu ve škole a začali jsme naši společnou pouť už jako žáci 5.A třídy. Naše třídní tlupa se rozrostla o jednoho člena - přišel mezi nás Vojta Snopek, který se stal naší novou a pevnou součástí. Vojto, vítej mezi námi!