Tajemný svět bakterií

před 1 rokem, 16.11.2017 Do projektu Dnes učí rodiče, se zapojila i maminka paní učitelky Procházkové.

Které bakterie nás nejvíce zlobí? Čím můžeme bakteriální nemoci léčit? Kdo vlastně pozná jednu bakterii od druhé? Kdo pomáhá hledat vhodná antibiotika? Co všechno musím umět, abych se stal dobrým laborantem? Nejen na tyto zapeklité otázky nám odpověděla paní Marie Hrdličková, která nám přišla do školy představit mikrobiologii a své povolání zdravotní laborantky. Poutavé vyprávění doplnila paní Hrdličková o mnohé pomůcky, bez kterých by práce zdravotní laborantky nebyla možná. Musíme se pochválit, že některé pojmy, které při výkladu zazněly, jsme už znali z hodin přírodopisu. Zajímavé informace se nejprve dověděli naši šesťáci, potom osmáci a nakonec i deváťáci. Právě v době, kdy si vybírají svoje budoucí povolání, se jim tak naskytla možnost seznámit se s povoláním zdravotního laboranta. Možná, že se někdo rozhodne pro studium právě tohoto zajímavého oboru. Co k tomu potřebuje? Především dobré znalosti biologie, chemie a fyziky, ale hlavně nadšení. Děkujeme paní Marii Hrdličkové, která přijala pozvání do naší školy. Moc si toho vážíme.