Svatý Martin u třeťáků

před 4 měsíci, 11.11.2020 Kde nechal bílého koně?

Sníh se na Martina opět  neobjevil ,  ale s dětmi z obou třetích tříd jsme si dnešní výuku zpestřili. Všichni jsme se u monitorů sešli v bílém oblečení.  Děti si připomněly  legendu o Svatém  Martinovi ,  jeho plášti, o husách.  Vymýšlely slovní úlohy, které se vztahovaly k tématu, řešily hádanky, luštily  tajenku,  tvořily si pracovní list, kreslily obrázek. V hodině angličtiny se přidala i paní učitelka Šáchová a děti naučila několik nových slovíček, které se v legendě objevují.