Štěpán Omelka – duben jsem měl nabitý

před 7 měsíci, 8.5.2019 Okresní a krajské kolo fyzikální olympiády, přijímací zkoušky na SŠ a celostátní kolo zeměpisné olympiády

Nebylo toho zrovna málo! Štěpán se všech zmíněných akcí chopil s velkým nadšením. O tom více v malé rekapitulaci níže.

Fyzikální olympiáda

Cílem soutěže FO je vyhledávat žáky se zájmem o fyziku a technické vědy. Během soutěže měl Štěpán za úkol vyřešit fyzikálních úlohy, k jejichž vypracování rozhodně nestačí vědomosti získané při výuce. V průběhu soutěže tak musel nastudovat spoustu nových vědomostí a vzájemných fyzikálních souvislostí. O tom, že to zvládl skvěle, svědčí vítězství ve školním kole, 2. místo v kole okresním a 10. místo v kole krajském.

Přijímací zkoušky

Díky svědomité přípravě se Štěpán dostal na obě vysněné střední školy (Gymnázium Uherské Hradiště a Gymnázium J. A. Komenského s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod) s krásným umístěním.

Zeměpisná olympiáda

To tu ještě nebylo! Štěpán Omelka se stal doposud prvním žákem naší školy, který se probojoval do celostátního (ústředního) kola ZO.

Ústřední kolo 21. ročníku ZO školního roku 2018/2019 proběhlo v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve dnech 25. a 26. dubna 2019.

A jak soutěž vnímal Štěpán?

Sám říká: „Zejména první den byl časově náročný, již od devíti hodin začala prezence, samotná soutěž byla zahájena kolem poledne, předcházela ji ještě dobrovolná zeměpisná soutěž s otázkami umístěnými po chodbách PřF UK na Albertově. Po obědě všechny účastníky převezli do Jílového u Prahy (kde vskutku nic velice není :-)), zde se konala terénní část celé soutěže - a když jsme dorazili na stanoviště, snad všem z týmu se hned z první náročné otázky zamotala hlava. Nutno podotknout, že v rámci kategorií C a D byly otázky v terénní části a později také v multimediálním testu převážně shodné, přičemž dělaly problémy i středoškolákům. Samotná terénní část končila někdy kolem půl šesté, v Jílovém jsme ale zůstali až do osmi, jelikož byl pro nás připraven ještě i doprovodný program. Další den se konaly testy - část s atlasem a bez atlasu (z velké části s jinými tématy než okresní a krajské kolo - zatímco okresní a krajské kolo se týkalo Evropy a Asie, z okruhů geografie nejvíce asi průmyslu, testy celostátního kola mířily nejvíce na Afriku a zemědělství - trochu podobné loňským testům z okresního a krajského kola), jako poslední jsme psali multimediální test způsobem volby z možností A, B, C a D. Paradoxně tato část mi připadala nejtěžší, otázky na mě působily dojmem, že se dají jen tipnout - nemyslím si, že by je někdo skutečně věděl. A otázky určené čistě pro kategorii D byly paradoxně mnohem jednodušší! Nutno ale podotknout, že ostatní zúčastnění byli ve výhodě (gymnaziální studium s odborným vedením), já jsem víceméně samouk.

I když jde o velmi náročnou soutěž jak na vědomosti, tak na čas, budu se i nadále tomuto věnovat. Osobní zážitky a zkušenosti jsou nepřenosné a byly pro mě velmi přínosné."

Štěpán v soutěži skončil na krásném 13. místě! Ještě dodává: „Nevzdám to a na střední škole to zkusím opět.“

Štěpáne, děkujeme za skvělé výkony a reprezentaci naší školy. Hodně úspěchů v dalším studiu!

Veškeré fotografie z celostátního kola ZO 2019 zde: https://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz/Zemepisna_olympiada_2019%2C_ustredni_kolo/