Stavíme mosty

před 3 roky, 25.4.2018 mezi námi a Základní školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z Uherského Hradiště

3. 4. jsme přijali pozvání od zmíněné školy a připojili se tak k osvětovému dni šíření povědomí o autismu. S modrými balónky jsme prošli Uherským Hradištěm. Plnili jsme připravené úkoly na hlavním náměstí a dostali jsme modré občerstvení. Jako díky jsme pozvali zase my je k nám do školy. Maminka Prokopa Šťastného z 5.A, pedagožka, pozvání přijala a vzala s sebou ještě osm kluků z jejich školy. Společně s dětmi jsme si povídali o různých postiženích, které člověka můžou potkat. Žáci byli velmi šikovní a věděli toho hodně. Snad si z obou akcí odneseme alespoň to, že za své postižení nikdo nemůže. Děti si vyzkoušely, jaké to je psát bez rukou, vidět s poruchami zraku, pozdravit ve znakovém jazyce a dozvěděly se hodně nových věcí, týkajících se života postižených lidí.