Staré pověsti české

před 11 měsíci, 24.11.2019 Ve čtvrtek 14. 11. jsme uzavřeli třídní projekt Staré pověsti české.

Některé pověsti jsme si přečetli, některé jsme zhlédli ve zfilmované podobě,nakreslili jsme jednu z nich a hlavně - tři naše nejoblíbenější jsme zahráli kamarádům z vedlejší třídy a našim rodičům. Praotec Čech, kněžna Libuše s Přemyslem oráčem a král Ječmínek tak opět ožili a budou nás doprovázet v našich vzpomínkách hodně dlouho.