Srovnávací testy Scio: Jsme v lepší polovině

před 4 roky, 4.1.2017 Výsledky potvrdily trend posledních let

Do lepší poloviny českých škol nás zařadily výsledky našich deváťáků v celonárodních srovnávacích testech společnosti Scio. Testy žáci absolvovali loni v listopadu, výsledky jsme obdrželi na přelomu roku. V konkurenci více než šestnácti tisíc žáků se ti naši neztratili, jako celek jsme udrželi naše tradiční postavení. Opakovaně patříme mezi nadprůměrné školy, takový výsledek je v souladu s trendy minulých let. Deváťáci absolvovali testy z českého jazyka, z matematiky, z angličtiny a z obecných studijních předpokladů. Nejlepší výsledky dosáhli v češtině, kde jsme se dostali až mezi 20% nejlepších testovaných škol.

Velmi příjemné jsou i názory deváťáků na školu, drtivá většina z nich by školu doporučila svým kamarádům, v tomto směru výrazně převyšujeme celostátní průměr. S názory deváťáků na školu se můžete seznámit v příloze tohoto článku.

Pro úplnost připomínáme, že nedávné srovnání, které provedlo Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, nás zařadilo mezi nejlepší třetinu českých škol. Centrum srovnávalo úspěšnost žáků jednotlivých českých škol u přijímacího řízení na střední školy, přesněji na čtyřleté studijní obory.