Shromáždění v rytmu polonézy

před 3 roky, 26.2.2016 Již po třetí se všichni žáci naší školy sešli v tělocvičně, aby se dozvěděli mnoho informací o událostech, které v naší škole už byly, nebo teprve budou.

Průvodcem dnešního shromáždění se stala Romana Šáchová z 9.B, která se své role zhostila velmi dobře. Na celém shromáždění se podílel převážně žákovský parlament.

Po přivítání sdělili členové parlamentu nejdůležitější informace o událostech, které se v naší škole uskutečnily v průběhu posledních dvou měsíců. Byl zmíněn fašank, Tříkrálová sbírka, zápis do prvních tříd, beseda se starostkou, úspěchy žáků v olympiádách aj. Největší úspěch zaznamenala hraná ukázka z plesu letošních deváťáků a video z loňského lyžařského kurzu.

Celé shromáždění se neslo v pohodové atmosféře. Již nyní se žákovský parlament těší na další setkání.