Sešli jsme se všichni

před 5 roky, 18.11.2016 Myslím tím rodiče, jejich děti a třídní učitelku

V této sestavě proběhla čtvrtletní třídní schůzka. Děti připravily pro rodiče občerstvení, samozřejmě s rodičovským přispěním, a také se ujaly moderování části schůzky. Ukázaly rodičům prezentaci fotografií ze života třídy a samy si ji okomentovaly. Rodiče od dětí dostali dárek v podobě obálky s ukrytým tajemstvím. Kromě toho, že se řešily i organizační informace, prožili rodiče příjemné odpoledne se svými dětmi ve škole.