Schlote a EVPÚ Defence

před 4 roky, 4.11.2016 Naši žáci devátého ročníku měli možnost nahlédnout do výrobních prostor těchto firem.

V rámci propagace vzdělávání v technickém směru jsme vyslali deváťáky na exkurzi do dvou významných firem působících v Uherském Hradišti. Při první zastávce ve firmě Schlote se mohli žáci přesvědčit, že znalost druhého cizího jazyka vedle angličtiny je velkou výhodou na trhu práce. Úředním jazykem v této německé firmě, která se specializuje na strojní obrábění automobilových dílů, je němčina. V zasedací místnosti jsme si nejprve vyslechli krátkou prezentaci firmy a poté jsme se vydali v doprovodu výrobního manažera na kratičkou obchůzku do výrobní haly. Překvapilo nás, že ačkoliv se jednalo o strojní výrobu, provoz byl velmi čistý. V druhém podniku EVPÚ, specializujícím se na výrobu kamerových systémů, byl scénář exkurze podobný. Po krátké video-prezentaci firmy následovala praktická ukázka zde vyráběného kamerového zařízení.  Rozpoznat auto na 5 km, zaznamenat pohyb osoby v noci na stejnou vzdálenost a spustit alarm a další možnosti nejsou pro tyto systémy žádnou překážkou. Firma dodává své kamery policii i armádě ČR a není překvapením, že tato zařízení střeží i hranice Schengenského prostoru. Jejich produkty jsou schopné odolat nejnáročnějším klimatickým podmínkám na celé planetě. Bohužel jsme nemohli ani v jednom z provozů používat fotoaparáty, proto nemůžeme obohatit naši fotogalerii. Jsme moc rádi, že naši žáci poznali další oblasti reálného života v praxi.