Ruský jazyk


4.6.-8.6.2018

Dokončili jsme lekci, příště píšeme písemku.

Zopakovat:. slovní zásobu; státy, národnosti, jazyky; časování sloves CHTÍT, UMĚT-ZNÁT, JÍT, JET; učebnice cv. 15 a,b,c/21-22 + 20/26.

28.5.-1.6.2018

Napsali jsme krátký překlad vět. Pracovali jsme se stranou 24 v učebnici.

Uč. po str. 24; PS cv. 15 b/16 + cv. 16/17; slovíčka 20-21.

21.5.-25.5.2018

Opakujeme slovní zásobu, přidali jsme časování dalšího slovesa (str. 20) a významy ruského slovesa ZNAŤ. V úterý napíšeme kratinký překlad - podle PS 10 b/13 a 15 b/17.

Uč. po str. 20; PS cv. 15 b/16 + cv. 16/17; slovíčka 20-21.

14.5.-18.5.2018

Napsali jsme slíbenou malou písemku na vazbu CHTÍT + SLOVESO. Procvičujeme státy a národnosti.

Uč. po cv. 12/20; PS cv. 13/15; slovíčka 20-21.

7.5.-11.5.2018

Procvičujeme vazbu CHTÍT + SLOVESO. V pátek 18.5. toto učivo písemně zopakujeme (podle cv. 12/14 v PS).

Uč. po cv. 11 a/19; PS cv. 12/14-15; slovíčka 20-21.

30.4.-4.5.2018

Procvičovali jsme vazbu CHTÍT + SLOVESO. Naučili jsme se časovat sloveso JET.

Uč. po cv. 10 b/18; PS cv. 15 a/16 (kdo nestihl ve škole, dokončí doma, příště kontrola); slovíčka 20-21.

23.4.-27.4.2018

Napsali jsme slíbenou malou prověrku, pracovali jsme s vazbou CHTÍT + SLOVESO.

Uč. po cv. 9/17; PS cv. 7/12; slovíčka 20-21.

16.4.-20.4.2018

Procvičujeme státy, národnosti a povolání. Příští týden písemně povolání zopakujeme (podle PS cv. 6/11 + 7/12).

Uč. po str. 16; PS cv. 7/12 dokončí za úkol doma (kdo nestihl ve škole); slovíčka 20-21 (povolání - nově označená).

9.4.-13.4.2018

Opakovali jsme známé vazby a slovní zásobu. Ti, kteří doposud nebyli zkoušeni z textu na str. 11, určitě se předvedou příští týden.

Uč. po str. 16; PS po str. 11; slovíčka 20-21 (označená).

2.4.-6.4.2018

Umíme číst a překládat text na str. 11; zkoušíme ho na známky. Naučili jsme se vazby XY je…; XY pracuje jako ….

Uč. text str. 11 + cv. 7 a,b/16; PS po str. 11; slovíčka 20-21 (označená).

26.3.-30.3.2018

Umíme číst a překládat text na str. 11; zkoušíme na známky. Pracovali jsme s textem a cvičeními k úvodnímu textu.

Uč. text str. 11 + cv. 4,5 a,b,c/14; PS slovíčka 20-21 (označená).

19.3.-23.3.2018

Umíme číst a překládat text na str. 11; zkoušíme na známky. V PS jsme zvládli cvičení na 10 + cv. 5/11. V úterý 27.3. píšeme na probraná slovíčka písemku.

Uč. text str. 11 –umět číst a překládat text; PS slovíčka 20-21 (označená) +str. 10 + cv. 5/11.

12.3.-16.3.2018

Opravili jsme test a začali jsme další učebnici. Naučili jsme se básničku v PS (str. 10), pracovali jsme s textem na str. 11 v učebnici. Naučili jsme se i nová slovíčka – viz slovníček. Příští týden si novou slovní zásobu písemně zopakujeme.

Uč. text str. 11 – 1.-4. část – umět slovíčka + číst a překládat text.

5.-9.2018

Dokončili jsme 15. lekci a celou jsme ji písemně zopakovali. Příští týden opravíme a začneme novou lekci. Tento týden jsme měli jen jednu hodinu (v pátek jsme navštívili divadlo).

26.2. – 2.3.2018

Dokončili jsme 15. lekci, v úterý 6.3. písemně celou lekci zopakujeme.

Učebnici i PS jsme zvládli – máme probráno vše.

12.2. – 16.2.2018

Pokračujeme v 15. lekci, procvičujeme různé pády podstatných a přídavných jmen.

Uč. po 17/ str. 125; PS 15/71.

5.2. – 9.2.2018

Pokračujeme v 15. lekci, procvičujeme pády podstatných jmen, přidali jsme 7. pád. V úterý napíšeme opakování slovní zásoby (PS 74), v pátek pak totéž ve větách.

Uč. po 14/ str. 123; PS 12/69.