Ruský jazyk

4.12. - 8.12.2017

Pracujeme s úvodním textem k 15. lekci (str. 117 v učebnici). Budeme zkoušet téma Můj portrét.

Uč. str. 117 – po 9. bod umět číst a překládat.

27.11. – 1.12.2017

Napsali a vyhodnotili jsme test ke 14. lekci.  Začali jsme 15. lekci (str. 116 + 117 v učebnici). Budeme zkoušet téma Můj portrét.

Uč. str. 117 – po 6. bod.

20.11. – 24.11.2017

Dokončili jsme 14. lekci a v pátek jsme ji celou písemně zopakovali. Příští týden práce vyhodnotíme a začneme 15. lekci. Budeme zkoušet téma Můj portrét.

13.11. – 17.11.2017

Tento týden jsme měli jen jednu hodinu. Písemně jsme zopakovali učivo posledních hodin = přídavná jména a části těla. Budeme zkoušet téma Můj portrét, od 21.11. je téma (ústně) povinné pro všechny. V úterý dokončíme lekci a v pátek ji celou písemně zopakujeme.

Uč. po str. 114;  PS 62.  

6.11. – 10.11.2017

Procvičujeme přídavná jména a části těla. Příště zkoušíme dobrovolníky na téma Můj portrét, od 21.11. bude téma (ústně) povinné pro všechny. V úterý písemně zopakujeme učivo posledních hodin (modré či, hnědé vlasy, oválný obličej …).

Uč. cv. 14/str. 114;  PS 13+10/62. 

30.10. – 3.11.2017

Procvičujeme přídavná jména v různých rodech a číslech. Popisovali jsme sami sebe – téma Můj portrét.

Uč. cv. 10/str. 112;  PS 9+10/61 (kdo nestihl ve škole, dokončí cv. 10/61 doma).

23. - 25.10.2017

Procvičujeme přídavná jména v různých rodech a číslech.

Uč. cv. 10/str. 112, cv. 9a,b. PS cv. 7/60, 8/61.

16. - 20.10.2017

Písemně jsme zopakovali  části těla. Naučili jsme se časovat sloveso KRESLIT (a podobná), začali jsme přídavná jména v různých rodech.

Uč. str. 110 – po cv. 7a, str. 111 cv. 9a,b.PS slovíčka na str. 64.+. PS po cv. 7a/60.

9. – 13.10.2017

Probíráme 14. lekci – opakujeme části obličeje a hlavy; naučili jsme se nová slovíčka k popisu osoby.

Uč. str. 106, PS slovíčka na str. 64.+. PS pocv. 4/59 včetně. Příští úterý písemně zopakujeme části těla (viz říkanka v sešitě - nakopírovaný text).

2. – 6.10.2017

Písemně jsme zopakovali předměty ve škole a číslovky řadové. Probíráme 14. lekci – umíme pojmenovat části obličeje a hlavy; rozlišujeme dva ruské výrazy pro české slovo DRUHÝ .

Uč. 3/108, PS po 3/59.

25.9. – 29.9.2017

Písemně jsme zopakovali vazby Co se ti líbí – co ti chutná. V úterý písemně zopakujeme rozvrh hodin = předměty ve škole; v pátek si napíšeme písemku na číslovky řadové (např. narodil se 5. května; druhou hodinu máme ruštinu …). Začali jsme 14. lekci – zvládli jsme básničku v učebnici -  cv. 1/107 + PS 1/59;  přečetli jsme první část úvodního textu. Naučili jsme se pár nových slovíček (viz slovníček – sešit).

18.9. – 22.9.2017

Opakujeme učivo z 8. ročníku –procvičovali jsme vazby Co se ti líbí – co ti chutná + časování sloves. Příští pátek toto učivo písemně zopakujeme Začali jsme opakovat 13. lekci – rozvrh hodin (předměty ve škole), časy, číslovky řadové. Příště ještě budeme 13. lekci procvičovat. Doma zopakovat ROZVRH HODIN (vyučovací předměty) + řadové číslovky.

Uč. str 96 + 99; PS – slovní zásoba.

4.9. - 15.9.2017

Seznámili jsme se s tím, co nás letos čeká. Opakujeme učivo z 8. ročníku – dny a měsíce (v pátek 15.9. jsme písemně zopakovali); zopakovali jsme vazby Co bylo k obědu … + jídlo; co se ti líbí – co ti chutná + časování sloves. Doma zopakovat to, co jsme dělali v hodině.