Ruský jazyk


12.3.-16.3.2018

Opravili jsme test a začali jsme další učebnici. Naučili jsme se básničku v PS (str. 10), pracovali jsme s textem na str. 11 v učebnici. Naučili jsme se i nová slovíčka – viz slovníček. Příští týden si novou slovní zásobu písemně zopakujeme.

Uč. text str. 11 – 1.-4. část – umět slovíčka + číst a překládat text.

5.-9.2018

Dokončili jsme 15. lekci a celou jsme ji písemně zopakovali. Příští týden opravíme a začneme novou lekci. Tento týden jsme měli jen jednu hodinu (v pátek jsme navštívili divadlo).

26.2. – 2.3.2018

Dokončili jsme 15. lekci, v úterý 6.3. písemně celou lekci zopakujeme.

Učebnici i PS jsme zvládli – máme probráno vše.

12.2. – 16.2.2018

Pokračujeme v 15. lekci, procvičujeme různé pády podstatných a přídavných jmen.

Uč. po 17/ str. 125; PS 15/71.

5.2. – 9.2.2018

Pokračujeme v 15. lekci, procvičujeme pády podstatných jmen, přidali jsme 7. pád. V úterý napíšeme opakování slovní zásoby (PS 74), v pátek pak totéž ve větách.

Uč. po 14/ str. 123; PS 12/69.