Ruský jazyk


23.11.-27.11.2020

Здравствуйте, ребята.

Z minulých hodin jste mi měli poslat splněné úkoly. Někteří si zatím dávají na čas, věřím, že napraví co nejdříve. Víte, že v případě nejasností vysvětlím a ráda pomůžu.

Tento týden začneme další lekci. Ale nejdříve si vyzkoušejte, jestli byste uspěli v testech, které přikládám – jsou zaměřeny na slovíčka a na časování sloves. Zkuste si je napsat nanečisto, případné dotazy pište na můj mail.

Začneme 8. lekci, která je hodně pestrá. Pokud jste si vyzkoušeli napsat testy, zasloužíte malou odměnu. Udělejte si v PS cv. 5/30 – pošlete mi mailem, co je na obrázku. Stačí česky, ale pokud napíšete azbukou, potěší mě to. A v učebnici si několikrát přečtěte první dvě věty úvodního textu na str. 55. Nová slovíčka a frázi si označte v PS ve slovníčku na str. 33-34 a slovíčka se naučte (je jich jen pár).

До свида́ния!

opakování 7.lekce.docx (15.51 kB)

16.11.-20.11.2020

Čeká nás závěr 7. lekce. Tentokrát se zaměříme na zvířata a barvy. Tato lekce nabízí množství slovíček. V PS na str. 27-28 doporučuji zvýraznit si jednou barvou všechna slovíčka zvířat (je jich devět). Naučte se je. Vzpomeneš si na další zvířata, která už umíš přeložit do ruštiny? Jinou barvou si ve slovníčku zvýrazni barvy a nauč se je. Abychom procvičili i čtení a azbuku, mám pro vás pár cvičení. Ústně udělejte v učebnici krátké cv. 11/53; v PS přepište psacím cv. 10/27 a doplňte slova do cv. 11/27 – obě cvičení ofoťte a mailem mi pošlete do konce týdne. Za odměnu vylušti v PS křížovku, tj. cv. 4/24.

Někteří nezareagovali a ještě mi neposlali úkol z minulého týdne - stále čekám.

Пока!

9.11.-13.11.2020

I tento týden ještě zůstaneme u 7. lekce. Plním slib a tento týden bude převážně procvičovací. Minule jste se měli naučit podle učebnice I. a II. časování (str. 52). Je čas na upevnění učiva. Pojďme na to!

Znovu si v učebnici pročtěte cv. 7/51, budeme s ním pracovat dále: v PS si dopište (psací azbukou) cv. 7a + 7b /26. Dále vypracujte cv. 9/26 (překlad pouhých tří vět). Vypracovaná cv. 7 + 9 mi ofoťte a pošlete mailem během týdne (do neděle 15.11. do 20.00 hod.). Procvičit časování sloves si můžeš ústně ve cv. 10/53.

Nově přidáme cv. 2b/48 – nauč se plynule číst říkanku a nová slovíčka označ ve slovníčku v PS na str. 27-28. Opakovaným čtením říkanky se slovíčka nauč. A za odměnu si udělej trojsměrku v PS - cv. 6/25 (najdeš-li osm slov, vyluštíš tajenku).

Přeji vám všem příjemný týden bez nemocí.

2.11.-6.11.2020

Týden prázdnin uběhl a my se opět pustíme do práce. Nezapomněli jste azbuku? Vyzkoušíme to. Přečti si v učebnici cv. 7/51 – doporučuji přečíst po částech; každý minirozhovor si přečti několikrát (klidně rozděl na jednotlivé věty, které budeš vícekrát opakovat). Procvičíš nejen azbuku a čtení, ale naučíš se zároveň i pár nových slovíček (jsou zvýrazněna). Jde o slovesa – označ si je ve slovníčku v PS na str. 27-28. Se slovesy bude souviset i další úkol na tento týden, naučíme se slovesa časovat. V učebnici na str. 52 uprostřed najdeš ČASOVÁNÍ SLOVES. Přepiš si do sešitu „vzory“ sloves I. i II. časování a u obou vzorů zvýrazni koncovku 3. os. č. jednotného i množného (= on, oni …). Dále si pročti vysvětlení pod těmito vzory. Dokážeš podle těchto pravidel ústně vyčasovat nová slovesa z tohoto týdne? Příští týden budeme toto učivo i slovíčka 7. lekce procvičovat.

Пока!

19.10.-23.10.2020

Мои дорогие ученики.

věřím, že jste doma zvládli všechno, co jste během učení na dálku měli. Během prázdnin si odpočiňte и до скорой встречи.

12.10.-16.10.2020

Situace se nám komplikuje. Takže doma zkoušejte a neustále opakujte azbuku - psací i tiskací. Zároveň přidáme i pár nových věcí. Takže to spojíme a vy si příští týden doma PŘEPÍŠETE azbukou do sešitů ruskou větu z rámečku na str. 48 dole v učebnici + připíšete i český překlad (Prosím Vás, jak se řekne rusky…?). Větu se naučíte, budeme ji potřebovat. Minulý týden jste si měli procvičit první dva rozhovory 7. lekce na str. 46. Přidejte tentokrát třetí rozhovor a zkoušejte zaměňovat slova, na která se ptáte (např. kamarád, teta, pes…). Nová slovíčka z rozhovoru si označte ve slovníčku PS (str. 27-28). Těším se, že při společném setkání (po vynucené přestávce) budete všichni umět krásně a plynule přečíst (a přeložit) úvodní texty na str. 38 a částečně 46.

Уда́чи!

5.10.-9.10.2020

Dokončili jsme  6. lekci. Umíme přečíst a přeložit úvodní text na str. 38 v učebnici – zkoušíme na známky. Začali jsme úvodní text 7. lekce – první dva rozhovory. Během distanční výuky se naučí tyto rozhovory číst a překládat; naučí se potřebná nová slovíčka z textu (máme označeno v PS . na str. 27+28). Dále si žáci pročtou tabulku jmen na str. 44 v učebnici a ústně si učivo ve cv. 13/44 procvičí.
Někteří stále bojují s azbukou – je potřeba doučit se ji.

28.9.-2.10.2020

Stále opakujeme 6. lekci. Umíme přečíst a přeložit úvodní text na str. 38 v učebnici. Napsali jsme první část slíbené písemky - přepis + překlad známých vět z ruštiny do češtiny. Příští úterý napíšeme 2. část písemky – překlad z češtiny do ruštiny (věty, které každou hodinu opakujeme) + kratinký diktát. Někteří stále bojují s azbukou – je potřeba se ji doučit.

VŠICHNI, kteří některou práci nepsali, si BUDOU postupně po domluvě písemky DOPLŇOVOVAT!

21.9.2020-25.9.2020

Stále opakujeme učivo ze 7. ročníku, tento týden jsme se zaměřili na 6. lekci. Procvičujeme základní vazby a opakujeme azbuku. Zaměřili jsme se na čtení a překlad úvodního textu na str. 38 v učebnici – příští týden zkoušíme na známky čtení po „Сестра Наташа, не Наташe нька.“ Každý umí povědět o sobě pár vět - podle 17b/37. Napsali jsme první opakování (číslice 1-20 + přepis). Příští pátek píšeme další práci -  překlad známých vět (vazeb, které každou hodinu opakujeme) + přepis (= přepis tiskací azbuky na psací) + zkusíme i kratinký diktát.

VŠICHNI, kteří některou práci nepsali, si BUDOU postupně po domluvě písemky DOPLŇOVOVAT!

14.9.-18.9.2020

Stále opakujeme učivo ze 7. ročníku – procvičujeme základní vazby (kdo ji, odkud jsi, kolik máš let…)+ číslovky do dvaceti (PS str. 22). Přidali jsme  psací písmenka azbuky (ž, šč, ch, jo, ju). V pracovních sešitech (PS) jsme zvládli cv. 3+4/94. PS byste po tomto týdnu + z minulého roku měli mít vyplněný po str. 94!!! DOPLŇTE. Pracovali jsme i s učebnicí – cv. 15 + 17/36. Doma si připravte povídání o sobě – podle 17b/37.


2.9.-11.9.2020

Opakujeme učivo ze 7. ročníku – procvičujeme základní vazby (kdo jsi, odkud jsi, kolik máš let…) + číslovky do dvaceti (PS str. 22). Odpovídá lekci 4+5+ částečně 6. Zopakovali jsme část azbuky – 4.+5. lekce; písmenka umíme číst i psát.