Německý jazyk - p. uč. Kubenová

4.12. - 8.12.2017

Procvičujeme probrané učivo + časujeme slovesa v jednotném čísle. Napsali jsme krátkou práci na slovesa. Zkoušíme připravený rozhovor (zpaměti ve dvojicích - podle cv. 1/18). Příští hodinu dokončíme lekci a napíšeme cvičný test. Do Vánoc bychom měli lekci uzavřít závěrečným testem.

Uč. po 9/21 včetně, PS po cv. 9/13.

27.11. – 1.12.2017

Procvičujeme probrané učivo a nově zápor u sloves. Zkoušíme připravený rozhovor (zpaměti ve dvojicích - podle cv. 1/18).

Uč. po 8/21 včetně, PS cv. 3/11.

20.11. – 24.11.2017

Stále probíráme 1. lekci – procvičujeme slovíčka a vazby, přidáváme novou slovní zásobu. Naučili jsme se zápor u sloves. Zkoušíme připravený rozhovor (zpaměti ve dvojicích - podle cv. 1/18).

Uč. po 7/20, PS cv. 3/11.

13.11. – 17.11.2017

Tento týden jsme měli jen jednu hodinu. Stále probíráme 1. lekci – procvičujeme slovíčka a vazby, přidáváme novou slovní zásobu. Budeme zkoušet připravený rozhovor (zpaměti ve dvojicích - podle cv. 1/18).

Uč. po 19. stranu, PS cv. 1+2/11.

6.11. – 10.11.2017

Probíráme 1. lekci – procvičujeme slovíčka a vazby. Písemně jsme zopakovali první ohlášenou část – tři otázky a čtyři odpovědi. Je potřeba, aby si děti doma probírané učivo zopakovali – některým se i malé množství doposud probraného učiva plete. Na úterý 14.11. si žáci ve dvojicích připraví (zpaměti) rozhovor podle cv. 1/18 (údaje doplní podle sebe) - budu zkoušet dobrovolníky, o týden později (21.11.) může být vyvolán ke zkoušení kdokoli.

Uč. po 18. stranu, PS cv. 1+2/11.

30.10. – 3.11.2017

Povídali jsme si o německy mluvících zemích. Písemně jsme zopakovali názvy 4 států – klasifikovala jsem jen výborné práce.  Je potřeba se názvy států doučit a umět je i správně napsat. Začali jsme 1. lekci – uč. str. 17 + cv. 1 – první část/18. Přístě budeme procvičovat slovíčka a vazby z 1. lekce – viz slovníček a sešit.

Uč. po 16. stranu , PS cv. 17 + 18/8, 21/9 – příště doděláme.

23. - 25.10.2017

Povídali jsme si ještě o osobnostem a reáliích (třetina třídy chyběla, proto jsme nezačínali nové učivo). Procvičovali jsme v PS. Příští hodinu (31.10.) písemně zkouším názvy států – 0. lekce.

Uč.po 16. stranu , PS cv. 17 + 18/8, 21/9 – příště doděláme.

16. - 20.10.2017

Písemně jsme zopakovali barvy. Věnovali jsme se německy mluvícím osobnostem a reáliím.

Uč.po cv. 13  na 14. straně , PS cv. 16 další část poslechového cvičení/8.

9. – 13.10.2017

Písemně jsme zopakovali čísla 1-100 (1 - 20, pak po desítkách); naučili jsme se barvy. Věnovali jsme se i německým jménům. Příště barvy písemně zopakujeme.

Uč.po str. 13 včetně , PS cv. 16 a,b,c/8.

2. – 6.10.2017

Opakujeme doposud probrané učivo, písemně jsme zopakovali pozdravy a čísla do dvacítky. Naučili jsme se číslovky 20-100 (po desítkách); příští hodinu se  naučíme barvy.

Uč. po str. 11, PS cv. 12 a,b/7.

25.9. – 29.9.2017

Opakujeme doposud probrané učivo, písemně jsme zopakovali  dny v týdnu. Naučili jsme se číslovky 1-10; příští hodinu se doučíme čísla 11-20 a začneme barvy. V úterý 3.10. písemně zopakujeme pozdravy (uč. str. 8), v pátek 6.10. čísla do dvacítky.

Uč. po číslo 10/str. 11, PS cv. 8+9+10/6; 11 b – první řádek, 13/7 – poslechové cvičení.

18.9. – 22.9.2017

Opakujeme německou abecedu, pozdravy a první výslovnost. Tento týden jsme přidali první jazykolam (uč. cv. 2/9 – ZOO), naučili jsme se dny v týdnu a procvičujeme je. Do sešitů jsme si napsali dvě věty k tématu – děti se je mají do příště naučit.

V pracovních sešitech (PS) jsme udělali cv. 1, 3+ 1. část poslechového cv. 4/5, dále cv. 6/6; uč. str. 10/dny.

4.9. - 15.9.2017

Seznámili jsme se s tím, co nás letos čeká. Naučili jsme se německou abecedu, pozdravy a první výslovnost. Přišly pracovní sešity – budou na dva roky = pro 7. a 8. třídu. Cena 116,- Kč. Děkuji, že dětem dáte během příštího týdne peníze, abychom mohli sešity co nejdříve používat. |