Německý jazyk - p. uč. Kubenová


4.6.-8.6.2018

Zopakovali a procvičili jsme učivo, napsali jsme test ke 3. lekci.

28.5.-1.6.2018

Pracovali jsme se cv. 12 a,b/39, zkoušeli jsme čtení a překlad tohoto textu. Procvičovali jsme výrazy JEHO, JEJÍ. V PS jsme v pátek napsali cvičný Wiederholungstest ke 3. lekci. Příští týden 3. lekci uzavřeme; napíšeme si závěrečný test 3. lekce – bude hodně podobný tomu cvičnému.

21.5.-25.5.2018

Pracovali jsme se cv. 12 a/39, příště budeme zkoušet čtení a překlad tohoto textu. Naučili jsme se výrazy JEHO, JEJÍ. Napsali jsme slíbenou prověrku.

14.5.-18.5.2018

Procvičovali jsme probrané učivo, písemně jsme v hodině udělali cv. 9/37 a 11/38. Začali jsme cv. 12/39, příště cvičení přečteme, přeložíme a naučíme se nová slovíčka.

V úterý snad konečně napíšeme slíbenou písemku podle PS 9/28.

7.5.-11.5.2018

Tento týden jsme němčinu neměli – státní svátek + projektový den.

30.4.-4.5.2018

Procvičujeme vazbu rád – nejraději. Příští týden toto učivo zopakujeme písemně (podle cv. 9/28 v PS). Pracovali jsme s poslechovými cvičeními.

Uč. po cv. 10/38;  PS cv.6a + 7/27, 8/28;slovíčka na str. 33 – čtvrtý úsek (po BĚHÁNÍ).

23.4.-27.4.2018

Procvičujeme vazbu rád – nejraději. Přidali jsme vazby se slovesem DĚLAT.

Uč. cv. 6/36 + 7/ 37; PS cv.6 b/27, 8/28;slovíčka na str. 33 – čtvrtý úsek (po BĚHÁNÍ).

16.4.-20.4.2018

Procvičujeme vazbu rád – nejraději. V pátek jsme na toto učivo napsali prověrku.

Uč. cv. 7/ 37; PS po cv.5/27, slovíčka na str. 33 – čtvrtý úsek (po JASNĚ).

9.4.-13.4.2018

Stále opakujeme a procvičujeme probrané učivo, přidali jsme nová slovíčka. V úterý jsme písemně zopakovali slovíčka. Začali jsme vazbu rád – nejraději. V příštích hodinách budeme pokračovat.

Uč. cv. 5/ 36 – budeme s ním pracovat i příště; PS po cv.5/27, slovíčka na str. 33 – čtvrtý úsek (po JASNĚ).

2.4.-6.4.2018

Stále opakujeme a procvičujeme probraná slovíčka a fráze, přidali jsme novou slovní zásobu. V úterý jsme zopakovali tři různé otázky týkající se času (viz sešit + uč. str. 34), v pátek jsme na toto učivo napsali písemku. V úterý písemně zopakujeme probraná slovíčka.

Uč. cv. 4 a/ 35; PS po cv.. 4/27, slovíčka na str. 33 – tři úseky (po POTICHU).

26.3.-30.3.2018

Pracujeme se třetí lekcí. Opakujeme nová slovíčka.  Procvičili jsme tři různé otázky týkající se času (viz sešit + uč. str. 34), po Velikonocích v úterý toto učivo písemně zopakujeme.

Uč. str. 34; PS cv. 2/26 – 1. část, cv. 3/26.

19.3.-23.3.2018

Pracujeme se třetí lekcí. Opakujeme nová slovíčka.  V úterý 27.3. budeme procvičovat tři různé otázky týkající se času (viz sešit + uč. str. 70), po Velikonocích toto učivo písemně zopakujeme.

Uč. cv. 1/34 rozhovor, cv. 2/34; PS cv. 2/26 – 1. část, cv. 3/26.

12.3.-16.3.2018

Pracujeme se třetí lekcí. Opakujeme nová slovíčka. 

Uč. cv. 1 rozhovor; PS slovíčka/33 – po TY MÁŠ VOLNO.

5.-9.3.2018

Napsali jsme slíbený závěrečný test ke 2. lekci. Začali jsme lekci třetí – nová slovíčka. 

Uč. cv. 17/31 – písemně do sešitů; PS str. 33  – slovíčka po NĚMČINA.

26.2. – 2.3.2018

Dokončili jsme 2. lekci, opravili jsme cvičný test (PS 23-24); v úterý 6.3. písemně celou lekci zopakujeme = velká písemka.

Uč. po str.31; PS po str. 25 – slovíčka 2. lekce.

12.2. – 16.2.2018

Umíme říci, kdo je kdo (např. to je Pavlův pes – dvěma způsoby – viz sešit). Zkoušíme na známky popis fotografie (moje rodina). V úterý po prázdninách učivo znovu zopakujeme a v pátek si napíšeme malou prověrku (podle cv. 14/30 v učebnici).

Uč. po cv.14/ 30 + 16/31; PS 16/21.

5.2. – 9.2.2018

Procvičujeme probrané učivo. Zkoušíme na známky popis fotografie (moje rodina).

Uč. po cv. 13/ 30; PS 7/19.

29.1. – 2.2.2018

Procvičujeme a opakujeme vazby, slovíčka. Napsali jsme slíbenou kratinkou prověrku. Naučili jsme se protiklady.

Uč. po cv. 10/ 29. 

22.1. – 26.1.2018

Procvičujeme německy jednotlivé členy rodiny. Opakujeme vazby, slovíčka. Naučili jsme se používat zájmeno TVŮJ, TVOJE a umíme se zeptat na věk (viz slovníček). Příští úterý si napíšeme krátkou prověrku – podle cv. 6/19 v PS.

Uč. po str. 27; PS cv. 2-4 na str. 18 – hotovo písemně, cv. 6/19 ústně.

15.1. – 19.1.2018

Tento týden strávili žáci na lyžařském výcviku.

8.1. – 12.1.2018

Procvičujeme německy jednotlivé členy rodiny. Naučili jsme se používat zájmeno MŮJ, MOJE a napsali jsme i malinkou písemku.

uč. po cv. 2/ 26+ tři nová slovíčka ze cv. 3/27;  PS str. 18.

3.1. – 5.1.2018

Opravili jsme test k 1. lekci a začali jsme lekci druhou. Učíme se pojmenovávat členy rodiny. V úterý 9.1. písemně zopakujeme nová slovíčka – viz slovníček (pro kontrolu napsaného lze použít i PS str. 25).

Uč. str. 25.

18.12-22.12.2017

Přeji všem krásné a poklidné vánoční svátky.  

11.12. - 15.12.2017 

Dokončili jsme 1. lekci a napsali a opravili jsme cvičný test (PS 15-16). V úterý 19.12. napíšeme závěrečný test shrnující doposud probrané učivo. Test bude hodně podobný tomu cvičnému.

4.12. - 8.12.2017

Procvičujeme probrané učivo + časujeme slovesa v jednotném čísle. Napsali jsme krátkou práci na slovesa. Zkoušíme připravený rozhovor (zpaměti ve dvojicích - podle cv. 1/18). Příští hodinu dokončíme lekci a napíšeme cvičný test. Do Vánoc bychom měli lekci uzavřít závěrečným testem.

Uč. po 9/21 včetně, PS po cv. 9/13.

27.11. – 1.12.2017

Procvičujeme probrané učivo a nově zápor u sloves. Zkoušíme připravený rozhovor (zpaměti ve dvojicích - podle cv. 1/18).

Uč. po 8/21 včetně, PS cv. 3/11.

20.11. – 24.11.2017

Stále probíráme 1. lekci – procvičujeme slovíčka a vazby, přidáváme novou slovní zásobu. Naučili jsme se zápor u sloves. Zkoušíme připravený rozhovor (zpaměti ve dvojicích - podle cv. 1/18).

Uč. po 7/20, PS cv. 3/11.

13.11. – 17.11.2017

Tento týden jsme měli jen jednu hodinu. Stále probíráme 1. lekci – procvičujeme slovíčka a vazby, přidáváme novou slovní zásobu. Budeme zkoušet připravený rozhovor (zpaměti ve dvojicích - podle cv. 1/18).

Uč. po 19. stranu, PS cv. 1+2/11.

6.11. – 10.11.2017

Probíráme 1. lekci – procvičujeme slovíčka a vazby. Písemně jsme zopakovali první ohlášenou část – tři otázky a čtyři odpovědi. Je potřeba, aby si děti doma probírané učivo zopakovali – některým se i malé množství doposud probraného učiva plete. Na úterý 14.11. si žáci ve dvojicích připraví (zpaměti) rozhovor podle cv. 1/18 (údaje doplní podle sebe) - budu zkoušet dobrovolníky, o týden později (21.11.) může být vyvolán ke zkoušení kdokoli.

Uč. po 18. stranu, PS cv. 1+2/11.

30.10. – 3.11.2017

Povídali jsme si o německy mluvících zemích. Písemně jsme zopakovali názvy 4 států – klasifikovala jsem jen výborné práce.  Je potřeba se názvy států doučit a umět je i správně napsat. Začali jsme 1. lekci – uč. str. 17 + cv. 1 – první část/18. Přístě budeme procvičovat slovíčka a vazby z 1. lekce – viz slovníček a sešit.

Uč. po 16. stranu , PS cv. 17 + 18/8, 21/9 – příště doděláme.

23. - 25.10.2017

Povídali jsme si ještě o osobnostem a reáliích (třetina třídy chyběla, proto jsme nezačínali nové učivo). Procvičovali jsme v PS. Příští hodinu (31.10.) písemně zkouším názvy států – 0. lekce.

Uč.po 16. stranu , PS cv. 17 + 18/8, 21/9 – příště doděláme.

16. - 20.10.2017

Písemně jsme zopakovali barvy. Věnovali jsme se německy mluvícím osobnostem a reáliím.

Uč.po cv. 13  na 14. straně , PS cv. 16 další část poslechového cvičení/8.

9. – 13.10.2017

Písemně jsme zopakovali čísla 1-100 (1 - 20, pak po desítkách); naučili jsme se barvy. Věnovali jsme se i německým jménům. Příště barvy písemně zopakujeme.

Uč.po str. 13 včetně , PS cv. 16 a,b,c/8.

2. – 6.10.2017

Opakujeme doposud probrané učivo, písemně jsme zopakovali pozdravy a čísla do dvacítky. Naučili jsme se číslovky 20-100 (po desítkách); příští hodinu se  naučíme barvy.

Uč. po str. 11, PS cv. 12 a,b/7.

25.9. – 29.9.2017

Opakujeme doposud probrané učivo, písemně jsme zopakovali  dny v týdnu. Naučili jsme se číslovky 1-10; příští hodinu se doučíme čísla 11-20 a začneme barvy. V úterý 3.10. písemně zopakujeme pozdravy (uč. str. 8), v pátek 6.10. čísla do dvacítky.

Uč. po číslo 10/str. 11, PS cv. 8+9+10/6; 11 b – první řádek, 13/7 – poslechové cvičení.

18.9. – 22.9.2017

Opakujeme německou abecedu, pozdravy a první výslovnost. Tento týden jsme přidali první jazykolam (uč. cv. 2/9 – ZOO), naučili jsme se dny v týdnu a procvičujeme je. Do sešitů jsme si napsali dvě věty k tématu – děti se je mají do příště naučit.

V pracovních sešitech (PS) jsme udělali cv. 1, 3+ 1. část poslechového cv. 4/5, dále cv. 6/6; uč. str. 10/dny.

4.9. - 15.9.2017

Seznámili jsme se s tím, co nás letos čeká. Naučili jsme se německou abecedu, pozdravy a první výslovnost. Přišly pracovní sešity – budou na dva roky = pro 7. a 8. třídu. Cena 116,- Kč. Děkuji, že dětem dáte během příštího týdne peníze, abychom mohli sešity co nejdříve používat. |