Německý jazyk - p. uč. Šuranský

4.6. - 8.6.2018

- Lektion 4 - Schule, Schule

- Hörverstehen (poslech) - Was ist in der Tasche

- Schulsachen und Schulfächer (školní věci a školní předměty) => tvoření plurálů

- Arbeitsbuch: Seite 35, Übung 4, 5 und 6

- Lehrbuch: Seite 42, Übung 2 - Suchrätsel

- nová slovní zásoba


28.5. - 1.6.2018

- Lektion 4 - Schule, Schule

- Sprechen - Thema - meine Schule

- Schulsachen und Schulfächer (školní věci a školní předměty)

- Arbeitsbuch: Seite 34, Übung 1, 2 und 3


21.5. - 24.5.2018

- větný rozbor

- Lektion 4 - Schule, Schule

- Sprechen - Thema - meine Schule

- Schulsachen und Schulfächer (školní věci a školní předměty)


14.5. - 18.5.2018

- větný rozbor

- Lektion 4 - Schule, Schule

- Schulsachen und Schulfächer (školní věci a školní předměty)


7.5. - 11.5.2018

- obě hodiny německého jazyka v tomto týdnu odpadly


30.4. - 4.5.2018

- aktivizace nové slovní zásoby (Lektion 3, Teil 3)

- pracovní sešit, Lektion 4 => "Schule, Schule" - úvod


23.4. - 27.4.2018

- souhrnné opakování 3. lekce: písemné opakování

a) Übersetzung - Sätze

b) Hörverstehen

c) Konjugation


16.4. - 20.4.2018

- souhrnné opakování 3. lekce:


- jednotky času (sekunda, minuta, hodina, den, týden, víkend, měsíc, rok)

- poznávání hodin (Es ist sieben nach drei / Es ist fünf vor halb neun / Es ist 15 Uhr 7 usw.)

- průběh dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc, půlnoc)

- fráze typu: kolik je hodin, do kdy zůstaneš, kdy přijdeš usw.

- stupňování: „gern – lieber – am liebsten“

- nepravidelné pořadí slov ve větě (am liebsten spielt er / heute komme ich nicht / da wohnt sie…)

- časování především nepravidelných sloves (haben, sein, laufen, sprechen)

- opakování slovíček: manchmal, immer, immer wieder, pünktlich, nur, noch, schon / schön…

- nová slovní zásoba (Lektion 3, Teil 3)


9.4. - 13.4.2018

- Lesen (čtení) = článek "Meine Freunde"

- ihr, ihre (její) / sein, seine (jeho) = přivlastňovací zájmena - opakování

- deutsches Diktat

- Arbeitsbuch (pracovní sešit), Seite 28

- časování sloves - procvičování


3.4. - 6.4.2018

Was hörst du?

Wer ist das?

- německá píseň

- nepřímý pořádek slov ve větě = (přísudek - podmět) - opakování

- zápis do školního sešitu

- časování sloves - procvičování


26.3. - 28.3.2018

- Meine Freunde - Rate mal!

- nepřímý pořádek slov ve větě = (přísudek - podmět) - opakování

- německá písnička pro nácvik výslovnosti

- časování sloves

- opakování probraných gramatických jevů


19.3. - 23.3.2018

- stupňování přídavného jména "gern"

- poslech

- nepřímý pořádek slov ve větě = (přísudek - podmět)

- německá písnička pro nácvik výslovnosti

- časování sloves

- opakování probraných gramatických jevů


12.3. - 16.3.2018

- stupňování přídavného jména "gern"

- průběh dne: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne...

- časové jednotky: sekunda, minuta, hodina, den,...

- poznávání hodin (Uhr) + předložky nach / vor

- poslech "Wie spät ist es?"

- nepřímý pořádek slov ve větě = (přísudek - podmět)

- nová slovní zásoba

- přídavná jména - lidské vlastnosti


5.3. - 9.3.2018

- stupňování přídavného jména "gern"

- průběh dne: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne...

- časové jednotky: sekunda, minuta, hodina, den,...

- nepřímý pořádek slov ve větě = (přísudek - podmět)

- nová slovní zásoba

- přídavná jména - lidské vlastnosti


26.2. - 2.3.2018

- stupňování přídavného jména "gern"

- průběh dne: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne...

- časové jednotky: sekunda, minuta, hodina, den,...

- přídavná jména - lidské vlastnosti

- práce v pracovním sešitu

- písemné opakování


12.2. - 16.2.2018

- průběh dne: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne...

- časové jednotky: sekunda, minuta, hodina, den,...

- písemné opakování

- W-otázky s časovými údaji

- přídavná jména - lidské vlastnosti

- popis osob


5.2. - 9.2.2018

- průběh dne: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne...

- časové jednotky: sekunda, minuta, hodina, den,...

- W-otázky s časovými údaji

- práce v pracovním sešitu

- Stunde vs. Uhr


29.1. - 1.2.2018

Časové údaje:

- dodatečná slovní zásoba, fráze a slovní spojení

- W-otázky s časovými údaji

- práce v pracovním sešitu

- Stunde vs. Uhr


22.1. - 26.1.2018

Časové údaje:

- "Kolik je hodin?"

a) Wie spät ist es?

b) Wie viel Uhr ist es?


- Stunde vs. Uhr


15.1. - 19.1.2018

- Lyžařský kurz


8.1. - 12.1.2018

- Deutscholympiade


3.1. - 5.1.2018

- souhrnné opakování lekce 1 + 2 


18.12. - 22.12.2017

- Weihnachten

- opakování učiva


11.12. - 15.12.2017

- spojené skupiny

- opakování 2. lekce

- procvičování slovesa "být" = "sein"

- písemné opakování


4.12. - 8.12.2017

- procvičování vazeb s německým "von"

- procvičování nové slovní zásoby

- německý zápor "kein"

- písemné opakování


27.11. - 1.12.2017

- vazby s německým "von"

- poslech 

- aktivizace nové slovní zásoby

- práce v pracovním sešitě


20.11. - 24.11.2017

- čtení textu s akcentací nácviku výslovnosti

- procvičování W-Fragen - (co, kde, kdy, kdo, kolik, jak, odkud, jak dlouho, který...)

- práce v pracovním sešitě

- písemné opakování


13.11. - 16.11.2017

- výslovnost německého "ü"

- společný rozbor chyb v testech

- procvičování přivlastňovacích zájmen ve větách: mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre

- procvičování W-Fragen - (co, kde, kdy, kdo, kolik, jak, odkud, jak dlouho, který...)

- aktivní používání dosavadní slovní zásoby s důrazem na konverzaci a mluvení

- práce v pracovním sešitě


6.11. - 10.11.2017

- procvičování přivlastňovacích zájmen ve větách: mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre

- procvičování časování sloves: spielen + heißen

- procvičování W-Fragen - (co, kde, kdy, kdo, kolik, jak, odkud, jak dlouho, který...)

- nová slovní zásoba (žáci obdrželi mailem): Lekce 2 – 1. část slovíček

- aktivní používání dosavadní slovní zásoby s důrazem na konverzaci a mluvení

- práce v pracovním sešitě

- písemné opakování: substantiva a tvoření jejich množného čísla + W-Fragen + časování slovesa


30.10. - 3.11.2017

- tvary přivlastňovacího zájmena - mein/meine

- sloveso spielen

- poslech "Zusammen"

- procvičování německého záporu "nicht"

- procvičování časování sloves: wohnen, kommen, heißen

- písemné opakování substantiv a jejich množného čísla


23.10. - 25.10.2017

- opakování časování sloves: wohnen, kommen, heißen

- opakování W-Fragen: was, wie, woher,...

- německý zápor "nicht"


16.10. - 20.10.2017

- opakování časování sloves: wohnen, kommen, heißen

- W-Fragen: was, wie, woher,...

- procvičování koncovek u jednotlivých osob

- písemné opakování


9.10. - 13.10.2017

- časování sloves: wohnen, kommen, heißen

- procvičování koncovek u jednotlivých osob

- nová slovní zásoba

- písemné opakování


2.10. - 6.10.2017

- německé osoby v singuláru i plurálu

- koncovky sloves u jednotlivých osob


25.9. - 29.9.2017

- barvy

- procvičování psaní německých slov

- písemné opakování (pozdravy, čísla)


18.9. - 22.9.2017

- číslovky od 0 do 20

- číslovky od 20 do 100

- názvy dnů v týdnu

4.9. - 15.9.2017

- úvodní motivační hodina: "Proč se učit německy?" 

- sdělení požadavků a náplně předmětu

- zápis a nácvik výslovnosti německých pozdravů