Německý jazyk

3. 6. - 7. 6. 2019

■ Lekce 4


■ Nová slovní zásoba: Lektion 4, Teil 2 - Schule, Schule

• tvorba plurálu u podstatných jmen


■ Učebnice:

• strana 46


■ Opakování:

• W-otázky

• nepravidelné časování


27. 5. - 31. 5. 2019

■ Lekce 4


■ Slovní zásoba: školní potřeby

• použití nových slovíček ve větách

• tvorba plurálu u podstatných jmen


■ Učebnice:

• strana 44, 45


■ Pracovní sešit

• čtení

• překlad

• doplňování členů

• strana 36, 37


■ Opakování:

• W-otázky

• nepravidelné časování


20. 5. - 24. 5. 2019

■ Lekce 4


■ Slovní zásoba: školní potřeby

• použití nových slovíček ve větách

• tvorba plurálu u podstatných jmen


■ Pracovní sešit

• čtení

• překlad

• doplňování členů


13. 5. - 16. 5. 2019

■ Lekce 4


■ Nová slovní zásoba

• školní potřeby


■ Pracovní sešit

• čtení

• překlad

• doplňování členů

• ortografie


■ Souhrnné opakování


6. 5. - 10. 5. 2019

■ Lekce 3 


■ Pracovní sešit

•  strana 31

•  čtení

•  překlad


■ Souhrnné opakování


29. 4. - 3. 5. 2019

■ Lekce 3 

•  Was spielst du am liebsten?

•  čtení

•  překlad


■ Učebnice

• strana 39, cvičení 12

• "Meine Freunde"


■ Gramatika

• přivlastňovací zájmena: 

- (ich) mein/meine

- (du) dein/deine

- (er) sein/seine

- (sie) ihr/ihre

- (es) sein/seine


• nepřímý pořádek slov ve větě

• Am liebsten spiele ich...

• Aber lieber mache ich...


22. 4. - 26. 4. 2019

■ Lekce 3 

•  Was spielst du am liebsten?

•  čtení

•  překlad


■ Učebnice

• strana 38, cvičení 10, 11


■ Gramatika – procvičování

• stupňování: 

- rád | raději | nejraději

- gern | lieber | am liebsten


• nepřímý pořádek slov ve větě

• Am liebsten spiele ich...

• Aber lieber mache ich...


■ Procvičování časování nepravidelných sloves

• haben (mít, vlastnit)

• sein (být)

• sprechen (mluvit)

• laufen (běhat)


8. 4. - 12. 4. 2019

■ Lekce 3 

•  Was spielst du am liebsten?

•  čtení

•  překlad


■ Učebnice

• strana 36, cvičení 5

• richtig oder falsch?


■ Gramatika

• stupňování: 

- rád | raději | nejraději

- gern | lieber | am liebsten


• nepřímý pořádek slov ve větě

• Am liebsten spiele ich...

• Aber lieber mache ich...


■ Procvičování časování nepravidelných sloves

• haben (mít, vlastnit)

• sein (být)

• sprechen (mluvit)

• laufen (běhat)


1. 4. - 5. 4. 2019

■ Lekce 3 

•  Was spielst du am liebsten?

•  čtení

•  překlad


■ Učebnice

• strana 36, cvičení 5


■ Časování slovesa

• sprechen (mluvit)


■ Procvičování časování nepravidelných sloves

• haben (mít, vlastnit)

• sein (být)


25. 3. - 29. 3. 2019

■ Lekce 3 

•  Zum Training

•  poslech

•  překlad


■ Učebnice

• strana 34, cvičení 2


■ Pracovní sešit

• strana 26, cvičení 2


■ Časování nepravidelných sloves

• haben (mít, vlastnit)

• sein (být)


18. 3. - 22. 3. 2019

■ Popis obrázku

• Na obrázku je

• vlevo je

• vpravo je


■ Časové údaje

• průběh dne

• roku


11. 3. - 15. 3. 2019

■ Popis obrázku

• Na obrázku je

• vlevo je

• vpravo je


■ Časové údaje

• průběh dne

• roku


■ Nová slovní zásoba


4. 3. - 8. 3. 2019

■ Lekce 3


■ Souhrnné opakování


■ Časové údaje: zápis


18. 2. - 22. 2. 2019

■ Lekce 2


■ Časování slovesa "laufen" (běhat)


■ Časování slovesa "sein" (být)


■ Učebnice:

• Úvod a překlad lekce "Meine Freunde"


■ Procvičování


11. 2. - 15. 2. 2019

■ Lekce 2


■ Nová slovní zásoba

• Meine Familie, Teil 2


■ Časování slovesa "laufen" (běhat)


■ Učebnice:

• Bildergeschichte (Obrázkový příběh)


■ Domácí úkol:

• Pracovní sešit: strana 20, cv. 10 + 11


4. 2. - 8. 2. 2019

■ Lekce 2


■  Popis obrázku:

•  Auf dem Bild ist ein/eine

• vpravo

• vlevo

• uprostřed


■  Opakování časování


■  Opakování barev


■  Německý diktát


■ Učebnice:

• strana 29 + 30


28. 1. - 31. 1. 2019

■ Lekce 2


■  Protiklady (Gegenteile)

•  groß / klein

•  frech / nett

•  usw.


■ Učebnice:

• strana 28


21. 1. - 25. 1. 2019

■ Lekce 2

• nová slovní zásoba: "Meine Familie"


■ vlevo / uprostřed / vpravo

■ (links / in der Mitte / rechts)


■ Učebnice:

• strana 26 + 27


■ Pracovní sešit:

• strana 18, cvičení 1 + 2


14. 1. - 81. 1. 2019

* * * Lyžařský výcvikový kurz * * *


7. 1. - 11. 1. 2019

■ Lekce 1


■ Opakování časování:

• wohnen (ich wohne, du wohnst, er/sie/es wohnt... etc.)

• kommen (ich komme, du kommst, er/sie/es kommt... etc.)

• heißen (ich heiße, du heißt, er/sie/es weißt... etc.)


3. 1 - 4. 1. 2019

■ Opakování


17. 12 - 21. 12. 2018

■ Vánoce:

• slovní zásoba

• koledy


10. 12. - 7. 12. 2018

■ Lekce 1


■ Časování:

• wohnen (ich wohne, du wohnst, er/sie/es wohnt... etc.)

• kommen (ich komme, du kommst, er/sie/es kommt... etc.)

• heißen (ich heiße, du heißt, er/sie/es weißt... etc.)


■ Gramatika:

• gern

• mögen (mag)


■ Názvy měst:

• Praha

• Brno

• Olomouc

• Ostrava

› Plzeň 


3. 11. - 7. 12. 2018

■ Lekce 1


■ Nová slovní zásoba


■ W-otázky: 

• was (co)

• wie (jak)

• wo (kde)

• wer (kdo)

• woher (odkud)

• wann (kdy)

• wie viel (kolik)

• warum (proč)


■ Gramatika:

- Osobní zájmena:

 Singular: ich, du, er, sie, es

 Plural: wir, ihr, sie, Sie


■ Koncovky:

 Singular: -e, -st, -t

 Plural: -en, -t, -en


■ Časování:

• wohnen (ich wohne, du wohnst, er/sie/es wohnt... etc.)

• kommen (ich komme, du kommst, er/sie/es kommt... etc.)

• heißen (ich heiße, du heißt, er/sie/es weißt... etc.)


■ Věty:

• Wie heißt du?

• Wo wohnst du?

• Woher kommst du?


■ Názvy států:

• (das) Deutschland

• (das) Österreich

• (das) Tschechien

• (das) Frankreich

› výjimky: 

• (die) Slowakei

• (die) Schweiz


26. 11. - 30. 11. 2018

■ Lekce 1


■ Gramatika:

- Osobní zájmena:

 Singular: ich, du, er, sie, es

 Plural: wir, ihr, sie, Sie


■ Koncovky:

 Singular: -e, -st, -t

 Plural: -en, -t, -en


■ Časování:

• wohnen (ich wohne, du wohnst, er/sie/es wohnt... etc.)

• kommen (ich komme, du kommst, er/sie/es kommt... etc.)

• heißen (ich heiße, du heißt, er/sie/es weißt... etc.)


■ Věty:

• Wie heißt du?

• Wo wohnst du?

• Woher kommst du?


■ Názvy států:

• (das) Deutschland

• (das) Österreich

• (das) Tschechien

• (das) Frankreich

› výjimky: 

• (die) Slowakei

• (die) Schweiz


■ Učebnice:

• strana 21, cvičení 9


19. 11. - 23. 11. 2018

■ Lekce 1


■ Gramatika:

- Osobní zájmena:

 Singular: ich, du, er, sie, es

 Plural: wir, ihr, sie, Sie


■ Koncovky:

 Singular: -e, -st, -t

 Plural: -en, -t, -en


■ Časování:

• wohnen (ich wohne, du wohnst, er/sie/es wohnt... etc.)

• kommen (ich komme, du kommst, er/sie/es kommt... etc.)

• heißen (ich heiße, du heißt, er/sie/es weißt... etc.)


■ Věty:

• Wie heißt du?

• Wo wohnst du?

• Woher kommst du?


■ Učebnice:

• strana 20, cvičení 7

• poslech

• překlad


■ Pracovní sešit:

• strana 12, cvičení 6


12. 11. - 16. 11. 2018

■ Einheit 1


■ Grammatik:

- Personalpronomen:

 Singular: ich, du, er, sie, es

 Plural: wir, ihr, sie, Sie


■ Endungen:

 Singular: -e, -st, -t

 Plural: -en, -t, -en


■ Konjugation:

• wohnen (ich wohne, du wohnst, er/sie/es wohnt... etc.)

• kommen (ich komme, du kommst, er/sie/es kommt... etc.)

• heißen (ich heiße, du heißt, er/sie/es weißt... etc.)


■ Sätze:

• Wie heißt du?

• Wo wohnst du?

• Woher kommst du?


5. 11. - 9. 11. 2018

■ Einheit 1


■ Grammatik:

- Personalpronomen:

 Singular: ich, du, er, sie, es

 Plural: wir, ihr, sie, Sie


■ Endungen:

 Singular: -e, -st, -t

 Plural: -en, -t, -en


■ Konjugation:

• wohnen

(ich wohne, du wohnst, er/sie/es wohnt... etc.)


31. 10. - 2. 11. 2018

■ Einheit 1


■ Lehrbuch: Zusammen

- Hören

- Lesen

- Übersetzung

- Aussprache


■ Arbeitsbuch: 

- Übung: Zusammen a) + b)


22. 10. - 26. 10. 2018

■ Wortschatz – Lektion 0, Teil 4


■ mein vs. meine

■ dein vs. deine


■ Farben

blau, rot, grün, gelb, weiß, rosa, orange, lila, grau, schwarz, bunt,... etc.


■ W-Fragen:

welcher vs. welche vs. welches


• Aktivierung des neuen Wortschatzes:

- Welche ist deine Lieblingsfarbe?

- Welche ist deine Handynummer?

- Welche ist deine Lieblingszahl?


15. 10. - 19. 10. 2018

■ Wortschatz – Lektion 0, Teil 4


■ Farben

blau, rot, grün, gelb, weiß, rosa, orange, lila, grau, schwarz, bunt,... etc.


■ W-Fragen:

welcher vs. welche vs. welches


• Aktivierung des neuen Wortschatzes:

- Welche ist deine Lieblingsfarbe?

- Welche ist deine Handynummer?

- Welche ist deine Lieblingszahl?

• Lied: "Grün, grün, grün"


■ Lehrbuch: Seite 12


■ Arbeitsbuch: Seite 7


8. 10. - 12. 10. 2018

■ Wortschatz – Lektion 0, Teil 4


■ Zahlen von 20 bis 100

• Aktivierung des Wortschatzes

• Gedicht: "Eins, zwei Polizei"


■ Arbeitsbuch: Seite 7


■ Grammatik - Wiederholung:

• Präposition am + Tag


1. 10. - 5. 10. 2018

■ Wortschatz – Lektion 0, Teil 3


■ Zahlen von 1 bis 20

• Aktivierung des Wortschatzes

• Gedicht: "Eins, zwei Polizei"

• Lied: "Grün, grün, grün"


■ Grammatik - Wiederholung:

• Präposition am + Tag


24. 9. - 27. 9. 2018

■ Wortschatz – Lektion 0, Teil 2


■ Wochentage:

• Aktivierung des Wortschatzes

- Montag

- Dienstag

- Mittwoch

- Donnerstag

- Freitag

- Samstag

- Sonntag


■ Grammatik:

• Präposition am + Tag


17. 9. - 21. 9. 2018

■ Wortschatz – Lektion 0, Teil 2


■ Wir grüßen:

Wiederholung

• Aktivierung des Wortschatzes

- Guten Tag!

- Guten Morgen!

- Guten Abend!

- Gute Nacht!

- Grüß Gott!

- Auf Wiedersehen!

- Hallo!

- Tschüs/Tschüss!


■ Grammatik:

• die Pluralbildung von Substantiven

10. 9. - 14. 9. 2018

■ Wortschatz – Lektion 0, Teil 1


■ Wir grüßen.:

- Guten Tag!

- Guten Morgen!

- Guten Abend!

- Gute Nacht!

- Grüß Gott!

- Auf Wiedersehen!

- Hallo!

- Tschüs/Tschüss!


■ Grammatik:

- der (ten)

- die (ta)

- das (to)

3. 9. - 7. 9. 2018

■ úvodní hodina

■ organizace a požadavky vyučovacího předmětu