Německý jazyk - p. uč. Šuranský

9.10. - 13.10.2017

- časování sloves: wohnen, kommen, heißen

- procvičování koncovek u jednotlivých osob

- nová slovní zásoba

- písemné opakování


2.10. - 6.10.2017

- německé osoby v singuláru i plurálu

- koncovky sloves u jednotlivých osob


25.9. - 29.9.2017

- barvy

- procvičování psaní německých slov

- písemné opakování (pozdravy, čísla)


18.9. - 22.9.2017

- číslovky od 0 do 20

- číslovky od 20 do 100

- názvy dnů v týdnu

4.9. - 15.9.2017

- úvodní motivační hodina: "Proč se učit německy?" 

- sdělení požadavků a náplně předmětu

- zápis a nácvik výslovnosti německých pozdravů