Německý jazyk - p. uč. Šuranský

15.1. - 19.1.2018

- Lyžařský kurz


8.1. - 12.1.2018

- Deutscholympiade


3.1. - 5.1.2018

- souhrnné opakování lekce 1 + 2 


18.12. - 22.12.2017

- Weihnachten

- opakování učiva


11.12. - 15.12.2017

- spojené skupiny

- opakování 2. lekce

- procvičování slovesa "být" = "sein"

- písemné opakování


4.12. - 8.12.2017

- procvičování vazeb s německým "von"

- procvičování nové slovní zásoby

- německý zápor "kein"

- písemné opakování


27.11. - 1.12.2017

- vazby s německým "von"

- poslech 

- aktivizace nové slovní zásoby

- práce v pracovním sešitě


20.11. - 24.11.2017

- čtení textu s akcentací nácviku výslovnosti

- procvičování W-Fragen - (co, kde, kdy, kdo, kolik, jak, odkud, jak dlouho, který...)

- práce v pracovním sešitě

- písemné opakování


13.11. - 16.11.2017

- výslovnost německého "ü"

- společný rozbor chyb v testech

- procvičování přivlastňovacích zájmen ve větách: mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre

- procvičování W-Fragen - (co, kde, kdy, kdo, kolik, jak, odkud, jak dlouho, který...)

- aktivní používání dosavadní slovní zásoby s důrazem na konverzaci a mluvení

- práce v pracovním sešitě


6.11. - 10.11.2017

- procvičování přivlastňovacích zájmen ve větách: mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre

- procvičování časování sloves: spielen + heißen

- procvičování W-Fragen - (co, kde, kdy, kdo, kolik, jak, odkud, jak dlouho, který...)

- nová slovní zásoba (žáci obdrželi mailem): Lekce 2 – 1. část slovíček

- aktivní používání dosavadní slovní zásoby s důrazem na konverzaci a mluvení

- práce v pracovním sešitě

- písemné opakování: substantiva a tvoření jejich množného čísla + W-Fragen + časování slovesa


30.10. - 3.11.2017

- tvary přivlastňovacího zájmena - mein/meine

- sloveso spielen

- poslech "Zusammen"

- procvičování německého záporu "nicht"

- procvičování časování sloves: wohnen, kommen, heißen

- písemné opakování substantiv a jejich množného čísla


23.10. - 25.10.2017

- opakování časování sloves: wohnen, kommen, heißen

- opakování W-Fragen: was, wie, woher,...

- německý zápor "nicht"


16.10. - 20.10.2017

- opakování časování sloves: wohnen, kommen, heißen

- W-Fragen: was, wie, woher,...

- procvičování koncovek u jednotlivých osob

- písemné opakování


9.10. - 13.10.2017

- časování sloves: wohnen, kommen, heißen

- procvičování koncovek u jednotlivých osob

- nová slovní zásoba

- písemné opakování


2.10. - 6.10.2017

- německé osoby v singuláru i plurálu

- koncovky sloves u jednotlivých osob


25.9. - 29.9.2017

- barvy

- procvičování psaní německých slov

- písemné opakování (pozdravy, čísla)


18.9. - 22.9.2017

- číslovky od 0 do 20

- číslovky od 20 do 100

- názvy dnů v týdnu

4.9. - 15.9.2017

- úvodní motivační hodina: "Proč se učit německy?" 

- sdělení požadavků a náplně předmětu

- zápis a nácvik výslovnosti německých pozdravů