Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Od ledna 2018 realizujeme nový projekt a stáváme se vzorovou školou pro výuku přírodovědných předmětů. V praxi to znamená, že budeme jednou ze tří škol, kam se pedagogové ze Zlínského kraje budou sjíždět, aby se účastnili workshopů a sledovali ukázky hodin chemie, biologie, matematiky a fyziky. Jako vzorovou školu si nás vybrala společnost AV MEDIA. Ta uspěla u ministerstva školství se svým projektem, který podporuje vzájemné učení pedagogů, a získala peníze z operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je zatraktivnit výuku přírodních věd a podnítit kreativitu žáků. Projekt potrvá až do konce roku 2019. Aktivity projektu budou přístupné také veřejnosti, v předstihu o nich budeme informovat. Koordinátorkou projektu za naši školu je Růžena Hlůšková, zástupkyně ředitele. Bližší informace najdete v příloze tohoto článku.