Rozdáváme hodnocení dovedností

před 5 roky, 25.11.2016 Všichni žáci dostanou hodnocení do konce listopadu

Dvojka z matematiky, jednička z češtiny a ze zeměpisu. V českých domácnostech obvyklá odpověď na tradiční otázku – „Co bylo ve škole?“ Krásné, jenže známky opravdu nejsou všechno. O úspěchu dětí v dalším životě výrazně rozhodnou jejich dovednosti. Už před sedmi lety jsme ve škole vybrali dovednosti, které považujeme za klíčové pro další uplatnění našich žáků. A zprávu o tom, jak jednotlivé dovednosti naši žáci zvládají, jsme pravidelně posílali rodičům.

Po roční pauze letos přicházíme s novinkou. Rodičům našich žáků pošleme tuto zprávu třikrát během školního roku, čas na první hodnocení přichází právě nyní. Do konce listopadu od nás všichni rodiče obdrží zprávu o tom, zda jejich děti uplatňují v jednotlivých předmětech vlastní nápady, zda umí řešit problémy, dokážou spolupracovat se spolužáky, mluví k věci, jestli dodržují pravidla, mají vytvořeny základní pracovní návyky nebo zda se umí poučit z vlastních chyb. Hodnotíme na škále Ano - Spíše ano - Spíše ne - Ne. Vedle názoru učitele najdou rodiče také názor svého dítěte, žákovský pohled, mohou díky tomu oba názory ihned srovnávat.

Uvědomujeme si, že izolované informace stále více ztrácejí svoji hodnotu, a učíme děti chápat svět v souvislostech. Činíme tak nejen v jednotlivých vyučovacích hodinách, ale také prostřednictvím desítek projektů během školního roku. Náš pohled na dovednosti našich žáků by také proto mohl být pro rodiče zajímavý, nabízíme jinou než „klasifikační zprávu“. Na listopadových třídních schůzkách jsme opět na praktických příkladech vysvětlovali, proč považujeme tyto dovednosti za klíčové. Když jsme před čtyřmi lety požádali rodiče o názor na hodnocení žákovských dovedností, dostali jsme spoustu odpovědí. Potěšující je, že v drtivé většině pozitivních. Budeme rádi, když nám i tentokrát nabídnete svůj názor (zskunup@zskunup.cz) .