Pro rodiče


Konzultační hodiny

Zákonní zástupci žáků mohou po domluvě s vyučujícími využít také konzultační hodiny. Přestože jsme tuto možnost už nabízeli, připomínáme, že velmi uvítáme, když konzultaci s vyučujícím bude kromě rodiče přítomen také žák. Zkušenosti nejenom ze zahraničí, ale také ze stále většího množství tuzemských škol ukazují, že nejlepší variantou konzultací o úspěších a neúspěších ve škole je setkání dítě, rodič(e) a učitel. Podmínkou takového setkání je jediné: v předstihu si přímo s konkrétními vyučujícími domluvit přesný čas návštěvy (telefonem, e-mailem).

Třídní schůzky

Obvyklé třídní schůzky se v termínu společném pro všechny třídy uskuteční dvakrát, a to 15. 11. 2018 a 11. 4. 2019.

Zvláštní třídní schůzky připravíme pro rodiče 1. tříd i pro rodiče 9. tříd a také pro rodiče žáků, jejichž třídy mají nové třídní vyučující. Speciální schůzky čekají také rodiče žáků odjíždějících na lyžařský výcvikový kurz a na školu v přírodě, termín včas oznámíme. Další schůzky budou třídní učitelé svolávat na základě analýzy stavu v jednotlivých třídách, navrhnout svolání třídní schůzky mohou i rodiče sami.  Začátek třídních schůzek volí třídní učitelé po dohodě s rodiči.

Termíny třídních schůzek, školní rok 2018 - 2019

DATUM

PRO KOHO

OBSAH

25.9.2018

1.A, 1.B, 4.B, 5.B, 6.A, 6.B, 9.B

Seznámení s novými třídními, první zkušenosti s provozem školy

15.11.2018

Pro všechny třídy

U všech tříd hodnocení prospěchu, chování, aktuální provozní věci, plus v 9. třídách beseda se zástupci středních škol

17.1.2019

Pro 9. ročníky

Informace o přihláškách na střední školy

11.4.2019

Pro všechny třídy

U všech tříd hodnocení prospěchu, chování, aktuální provozní věci

Poznámka: Další termíny třídních schůzek si mohou třídní vyučující zvolit jednotlivě v závislosti na aktuální situaci v jednotlivých třídách. Tabulka nezahrnuje speciální schůzky k lyžařskému výcvikovému kurzu a ke škole v přírodě.

Připomínky a náměty

Chcete nám poradit, co a jak máme zlepšit? Máte pro nás námět, připomínku? Napište nám. Pokud se nezapomenete podepsat, rádi a brzy Vám odpovíme.

Kontaktzskunup@zskunup.cz.