Prvouka

13.1.-17.1.2020

Živočichové v zimě

Spolužáci - popis vzhledu a vlasností

16.12. -20.12.2019

Vánoce

9.12.-13.12.2019

Vánoční zvyky, zimní sporty

2. - 6. 12. 2019

Mikuláš, čert a anděl

Zimní měsíce, zimní oblečení

25.11.- 29.11.2019

Změny v přírodě

Stěhovaví ptáci

Pojmy a charakteristika: pták x savec, modřín opadavý

18.11.-22.11.2019

Ájin pokojíček

U nás doma

11.11.-15.11.2019

NAše rodina - volný čas. PS str. 22.

Ájin pokojíček. PS str. 23.

4.11. - 8.11.2019

Moje rodina - PS.

Vyprávění o sluníčku, co vypilo vodu - koloběh vody v přírodě.

28. - 30.10. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY            31.10. a 1.11. 2019

Nebylo vyučováno.

21. - 25. 10. 2019

Pohádka Broučci - Podzim. Znaky podzimu, pozorování změn v přírodě, stromy na podzim, sbírání listů - housenka.

Ptáci stěhovaví a stálí - video.

PRACOVNÍ SEŠIT str.16 - 19.

14. - 18.10. 2019

Třídění podzimních přírodnin od škol. potřeb (kouzelný klobouk)

Podzim v sadu str. 15 – povídání o podzimu, ovoce místní x jižní, činnosti, nářadí

Podzim na zahradě a na poli. Podzimní písnička.

 Pohádka O veliké řepě – dramatizace, vyprávění dětí

7.  - 11.10. 2019

Podzim str. 12, 13 – povídání o podzimu, otázky a odpovědi, počasí, podzimní měsíce.

 Úkoly podle interaktivní tabule.

 Živočichové na podzim - str.14

30.9. - 4.10. 2019

Nastal podzim - pozorování přírody, poznávání jehličnatých a listnatých stromů, přiřazování šišek a plodů, výstavka, hádanky, podzimní písnička.