Prvouka

5. 11. - 9. 11. 2018

Začali jsme téma U nás doma, povídali jsme si o rodině, pracovali jsme s fotkami, které si děti přinesli, počítali jsme členy rodiny, srovnávali, kdo je nejstarší, kdo nejmladší. V Prv. si děti nakreslili rodinu na str. 20.

29. 10. - 2. 11. 2018

Zopakovali jsme téma Podzim a dodělali jsme opakovací stranu 19. Příští týden se budeme bavit o rodině, děti si mají přinést (pokud je to možné) fotku rodiny. O fotkách si budeme povídat, v pořádku je pak přinesou zpět.

22. 10. - 26. 10. 2018

Pokračovali jsme tématy Podzim na poli a Stromy na podzim, co se na poli sklízí , rozlišovali jsme stromy listnaté a jehličnaté, jaké mají na podzim plody - Prv str. 17, 18

15. 10. - 19. 10. 2018

Další téma bylo Podzim v sadu a na zahradě, jaké ovoce a zeleninu na podzim sklízíme, jaké práce se na zahradě dělají - Prv. po str.16.

8. 10. - 12. 10. 2018

Povídali jsme si o počasí na podzim, jak se na podzim oblékáme, jak se  chystají živočichové na příchod zimy. V Prv. jsme udělali str. 13, 14.

1. 10. - 5. 10. 2018

Povídali jsme si o podzimu, co se děje na podzim, jak se barví listí stromů, jaké plody na podzim dozrávají. Udělali jsme str. 12.

24. 9. - 28. 9. 2018

Dokončili jsme kapitolu O škole opakovací stranou 9, dále se budeme bavit o podzimu, mluvili jsme o obrázcích na str. 10, 11

17. 9. - 21. 9. 2018

Pokračovali jsme v povídání o škole, jaké jsou v ní místnosti, srovnávali obrázek s naší školou, povídali jsme i o cestě do školy, jak přecházíme silnici, jaké znají dopravní prostředky   atd. V Já a můj svět jsme udělali str.7, 8.

3. 9. - 14. 9. 2018

V prvouce jsme si povídali o škole, třídě, co děláme v hodinách, co o přestávkách, pracovali jsme v sešitě Já a můj svět po str. 6 - Jsem školák, Naše třída a O přestávce.