Prvouka

11.6. - 15.6.2018

Tento týden jsme probírali léto u rybníka, jestli bude v pondělí hezky, dejte dětem vhodné oblečení, půjdeme bádat a zkoumat k mokřadu. Prv str. 77, 78. Poznáváme rostliny kolem nás, učíme se jejich názvy.


4.6. - 8.6.2018

V hodině prvouky jsme si udělali meziročníkové kolo soutěže Pálenice má talent. V uč. jsme pracovali na str. 76, jedovaté rostliny a houby, jak se chovat v lese.

28.5. - 1.6.2018

Učíme se o létě, porovnáváme ho s ostatními ročními obdobími. Prv str. 75, 76 - jak se správně chovat v lese. Měli jsme výukový program Besipu s praktickou jízdou zručnosti. Děti byly moc šikovné, všechny!!!

21.5. - 25.5.2018

Prv. str. 74 - 75, letní měsíce, počasí, oblečení. Léto na zahradě - plodiny, květiny, luční kvítí.

14.5. -18.5.2018

Tento týden jsme začali novou kapitolu V létě, okénko do letní přírody a letní proměny v přírodě. Prv str. 72 - 74. Znovu jsme psali opáčko ze str. 71 a 67, známky jsou v ŽK.

7.5. - 11.5. 2018

Zopakovali jsme kapitolu Člověk ve společnosti - ne všichni dostali jedničku. Byl např. problém napočítat 8 Kč v mincích, někteří si myslí, že máme i tříkorunu. Doporučuji počítat peníze v pokladničce. Vrátíme se k názvům povolání podle str. 67, zopakujte na PO. Nejproblematičtější je kadeřnice.

30.4. - 4.5.2018

Tento týden jsme udělali v Prv str. 69 a 71. V PO bude písemka podle str. 71, kde je opakování tématu. Budeme péct "dort" s pejskem a kočičkou.

23.4. - 27.4.2018

Stále se věnujeme tématu Člověk ve společnosti, v Prv jsme skončili na str. 68.

16.4 - 20.4.2018

Tentokrát učil Vojta, přinesl chytrou knížku a elektronickou tužku, která mluvila. Téma - naše vlast. Probrali jsme chování v divadle, kině i na výstavě. Povídali jsme si o volném čase. Další hodinu jsme se věnovali přípravě na třídní schůzku. Prv str. 64, 65.

9.4. - 13.4.2018

V Po jsme si napsali slíbené opakování a začali jsme téma Místo kde žijeme, Prv str. 62, 63. Poslouchali jsme státní hymnu v různých provedeních - https://www.youtube.com/watch?v=mo-N

2.4. - 6.4.2018

Shrnuli jsme si společně kapitolu o jaře v Prv na str. 53 a totéž si děti napíší v Po jako kontrolní práci.

26.3. - 30.3.2018

Tento týden jsme se intenzivněji věnovali Velikonocím - svátkům jara, tradicím, výzdobě apod. Měli jsme tematickou besedu s pí Halovou.

19.3. - 23.3.2018

Prv str. 51, 52. Probrali jsme Velikonoce, tradice a jarní hry dětí. Poznáváme jarní květiny.

12.3. - 16.3.2018

Pokračujeme v učivu o jaře, Prv str. 45 - 50. Až vám něco rozkvete na zahrádce, pošlete prosím vzorek, děláme si ve třídě výstavku. Také upotřebíme skleničky od léků.

5.3. - 9.3.2018

Tento týden jsme začali nové téma o jaře. Prv str. 44, jarní měsíce, první jarní den, jarní květiny, živočichové, kteří se po zimě probouzejí, kteří ptáci se vrací.

26.2. - 2.3.2018

Tento týden jsme dokončili téma orientace v čase a napsali jsme si kontrolní test podle Prv str. 61.

12.2. - 16.2.2018

Učíme se vyjmenovat dny v týdnu a poznávat hodiny - zatím jen celé. Prv str. 58 - 60.

5.2. - 9.2.2018

Tento týden jsme začali téma: Orientace v čase - učíme se o roku, ročních obdobích, měsících a jejich rozdělení do roč. období. Prv str. 54, 55. DÚ str. 57.

29.1. - 2.2.2018

Tento týden jsme zakončili téma o lidském těle, Prv str. 41. Půjčte, prosím, dětem na pondělí i čtvrtek nějaký kalendář, nebudou do něho nic psát, budeme se učit měsíce atd.

22.1. - 26.1.2018

Učíme se o lidském těle, jeho částech a jak o tělo i sebe pečovat. Ve čtvrtek jsme se spojili v prvouce s 1.B a udělali jsme si dvouhodinový miniprojekt právě na toto téma. Cílem bylo kromě samotného učiva navázání a posílení spolupráce mezi dětmi obou tříd. Prv str. 39.

15.1. - 19.1.2018

Měli jsme projektový den k tématu zima - viz aktuality, Prv str. 37. Začali jsme nové téma Člověk a jeho zdraví, Prv str. 38, 39.

8.1. - 12.1.2018

Tento týden jsme pokračovali v tématu o zimě, bavili jsme se o zimních radovánkách a o tom, jak zimu přežívají zvířata. Prv str. 36.

3.1. - 5.1.2018

Povídali jsme si o tom , jak jsme slavili Vánoce.

18.12. - 22.12.2017

Tento týden jsme si povídali o vánočních zvycích, měli jsme vánoční muzikoterapii a besedu s panem farářem - oboje o narození Ježíška. V PRV jsme na str. 34.

11.12. - 15.12.2017

Pracujeme s tématem zima, v Prv jsme udělali str. 30. Přibrali jsme počasí v zimě a vhodné oblečení.

4.12. - 8.12.2017

Začali jsme učivo o zimě: jak vypadají stromy v zimě

                                              které neopadávají, jak jim rostou šišky

                                              živočichové našeho okolí - poznej

                                              zimní měsíce, slunovrat

                                              Mikuláš

Prv str. 28, 29, 31.


27.11. - 1.12.2017

Tento týden jsme dobrali učivo o rodině včetně souhrnného opakování. Prv str. 27.

20.11. - 24.11.2017

Stále probíráme téma rodiny, udělali jsme str. 22. Druhou hodinu jsme věnovali projektovému dnu viz web. stránky školy - aktuality i třídní stránky.

13.11. - 17.11.2017

Tento týden jsme pokračovali v tématu o rodině, zaměřili jsme se na mladší sourozence a miminka, PRV str. 21. Ve čtvrtek jsme měli místo prvouky muzikoterapii.


6.11. - 10.11.2017

V prvouce probíráme rodinu - členové rodiny, jejich jména, stáří, vztahy babička - maminka - dcera..., kdo jsou čí rodiče atd. Děti si mohou přinést na pondělí panenku miminko.

2017 30.10. - 3.11.2017

Tento týden jsme opakovali učivo o podzimu a začali jsme nové téma o rodině. Prv str. 20.

23.10. - 27.10.2017

Prv str. 18, 19, dokončili jsme kapitolu o podzimu. Na další hodinu si mohou děti přinést rodinnou fotografii. 

16.10. - 20.10.2017

Prv str. 15 - 17.

9.10. - 13.10.207

Pokračujeme v učení o podzimu, hodně vycházíme ze zkušeností a pozorování dětí. Prv str. 13, 14.

2.10. - 6.10.2017

Začali jsme téma o podzimu, díky všem za přinesené přírodniny, udělali jsme si ve třídě výstavku, učíme se je poznávat. PRV str. 10 - 12.

25.9. - 29.9.2017

Tento týden byla jen jedna hodina, opakovali jsme téma Ve škole, PRV str. 9. Kdo může, přinést na úterý listy stromů, kaštan, žalud, větvičky jehličnanů, šišky, plody atd. - přírodniny.

18.9. - 22.9.2017

Tento týden jsme dodělali kapitolu Ve škole, pracovní sešit Já a můj svět str. 8.

4.9. - 15.9.2017

Pracovní sešit Já a můj svět str. 4 - 7.