Prvouka


11.1. - 15.1.

Lidské tělo, péče o tělo

Úkol na víkend - tabulka: zjistit barvu očí a vlasů členů rodiny, nejoblíbenější jídla, jídelníček

4.1. - 8.1.

Vánoční svátky - rozhovory, zážitky z prázdnin

Tři králové - pracovní listy - propojení s ČJ, M, HV

14.12. - 18.12.

Zima

shrnutí učiva

popis kamaráda (vlastnosti, co se mi na kamarádovi líbí)

vánoční zvyky a tradice

7.12. - 11.12.

Zima 

Blíží se Vánoce

Zimní radovánky - sporty, bezpečnost


30.11. - 4.12.

Zima

zimní měsíce, svátek sv. Mikuláše

PRV - po str. 31


23.11. - 27.11.

Moje rodina - nejmladší a nejstarší členové domácnosti - rozhovory

Pomáháme doma

V pondělí shrneme učivo U nás doma (PS str. 27)

Úkol na víkend: pomáhat v domácnosti (v pondělí si budeme o tom vyprávět)

16.11. - 20.11.

Moje rodina

vývoj člověka - výstava fotek z dětství (novorozenec - předškolák, školák)

Úkol na příští týden: zjistit věk nejstaršího a nejmladšího člena rodiny (babička, pradědeček, sestřenice...)

12.10. - 16.10.

Podzim

shrnutí učiva, poznávání listů a plodů

Úkol na pátek 16. 10.:

  • děti si mají procvičit v PRV str. 19 - v pátek 16.10. zjistíme, co všechno už umíme
  • na list papíru A4 si obkreslí svoji ruku a vedle obkreslí ruku staršího nebo mladšího sourozence nebo ruku některého z rodičů. Budeme s tím v pátek pracovat.

5.10. - 9.10.

Podzim

podzim v sadu - poznávání ovoce

29.9. - 2.10.

Podzim

roční období, měsíce na podzim

změny v přírodě, oblečení (PS  str.13)

21.9. - 25.9.

Podzim

poznávání donesených listů, propojení s VV (sbíráme listy a přírodniny)

PS - po str.12

14.9. - 18.9.

Dopravní výchova 

téma: Když jde Ája do školy

V pondělí: shrnutí učiva - podle str.9

Úkol na týden (zadám dětem v pondělí)

nasbírat listy ze stromu  - budeme ve škole poznávat

Pozn. Žáček bude mít za úkol říct, ze kterého stromu list nasbíral, jaké má daný strom plody, popřípadě jeho využití nebo zajímavosti.


7.9. - 11.9.

Ve škole

Jsem školák - vyprávění, hry na seznámení

Naše třída - co všechno děláme ve škole, co děláme když zazvoní na hodinu, co děláme o přestávce, tvorba pravidel