Prvouka

20. 1. - 24. 1. 20020

 • Podmínky života na Zemi - vyjmenujeme
 • půda. teplo a světlo ze Slunce
 • uč. do str. 31
 • PS do str. 41

13. 1. - 17. 1. 2020

 • vyjmenujeme základní podmínky života na Zemi
 • rozlišujeme živou a neživou přírodu
 • vysvětlujeme význam vody v přírodě, její výskyt a nezbytnost pro život na Zemi
 • popisujeme koloběh vody v přírodě
 • vysvětlíme složení vzduchu a význam kyslíku pro život člověka
 • uč. str.28 - 30
 • PS str. 35 - 37

6. 1. - 10. 1. 2020

 • Podmínky života na Zemi - Svět kolem nás
 • rozlišujeme živé a neživé přírodniny
 • vyjmenováváme základní podmínky života na Zemi
 • charakterizujeme lidské výtvory
 • s preventistkou Policie ČR besedujeme o kyberšikaně
 • uč. str. 24 - 25
 • PS str. 33 - 34

16. 12. - 20. 12. 2019

 • téma Vánoce
 • svátky Štědrý den, první a druhý svátek vánoční
 • slavíme Vánoce ve třídě, dodržujeme tradice

9. 12. - 13. 12. 2019

 • téma Vánoce
 • svátky adventu - sv. Lucie
 • jak slaví vánoční svátky moje rodina

2. 12. - 6. 12. 2019

 • téma Vánoce
 • advent, adventní věnec
 • svátky adventu - sv. Barbora, sv. Mikuláš
 • barborky (máme ve váze a čekáme, zda vykvetou do Vánoc)
 • Vánoce - rodinné svátky, jak se na nich podílíme
 • uč. str. 22
 • PS str. 30
 • DÚ - dones vánoční fotografii své rodiny

25. 11. - 29. 11. 2019

 • Náš svět - povolání a koníčky
 • opakování kapitoly
 • chystáme se na advent
 • PS str. 26 - 27

18. 11. - 22. 11. 2019

 • orientace na mapě, turistické značky
 • péče o životní prostředí
 • opakování kapitoly na známky
 • povolání mých rodičů
 • PS do str. 26

11. 11. - 15. 11. 2019

 • Voda v přírodě
 • orientace na mapě
 • procvičujeme učivo o ČR na plastické mapě
 • PS str. 21

4. 11. - 8. 11. 2019

 • Krajina v okolí našeho domova
 • Využití krajiny
 • orientace v krajině, světové strany
 • uč. str. 15, 16, 18
 • PS str. 19 - 20

28. 10. - 1. 11. 2019

 • test z učiva o Praze a ČR
 • seznamujeme se s podstatou státního svátku Den vzniku samostatného československého státu (1918)

21. 10. - 25. 10. 2019

 • opakujeme učivo o Praze
 • učíme se o České republice
 • seznamujeme se s mapou České republiky (budeme psát test o Praze a ČR - po prázdninách)
 • poznáváme sousední státy + jejich hlavní města
 • PS str. 16 - 18

14. - 18. 10. 2019

 • naše hlavní město Praha
 • poznáváme důležitá místa v Praze
 • orientujeme se na plánu města
 • procvičujeme světové strany, pracujeme s kompasem
 • učebnice do str. 12
 • PS str. 14 - 15

7. 10. - 11. 10. 2019

 • Kunovice - moje město
 • hledáme informace na www. stránkách města
 • návštěva výstavy krojů na Panském dvoře
 • orientujeme se na plánu města
 • určujeme světové strany


30.9. - 4.10.2019

 • Dopravní výchova - BESIP (teorie + jízda zručnosti)
 • Domov - moje rodina
 • rodokmen mojí rodiny
 • obec - moje obec Kunovice - zajímavosti o obci