Prvouka

10.6. - 14.6.

Zdraví

tísňové volání, mimořádné události

3.6. - 7.6.

Zdraví

smyslové orgány, kosti, svaly

společné znaky člověka s ostatními živočichy

27.5. - 31.5.

Zdraví

jídelníček

Po 3.6. - test (vývoj člověka - vyjmenovat jednotlivá období a jak se v jednotlivých období člověk projevuje)

20.5. - 24.5.

Zdraví

Vývoj člověka, období života

13.5. - 17.5.

Život v přírodě

- shrnutí učiva (test)

v pondělí shrnutí učiva zkouším ústně

6.5. - 10.5.

Živočichové

prezentace živočicha dle vlastního výběru - popis, potrava (masožravec, býložravec, všežravec), obratlovec, bezobratlý, zajímavosti - prezentace vlastními slovy

29.4. - 3.5.

Živočichové

referáty

22.4. - 26.4.

Živočichové

Úkol na pondělí - pátek: obrázek vybraného živočicha - popis, zajímavost (děti budou příští týden prezentovat svoji práci)

15.4. - 19.4.

Velikonoce - tradice, svátky

Živočichové

8.4. - 12.4.

Rostliny - shrnutí učiva

Živočichové - poznávání zvuku živočichů (úvod do učiva o zvířatech)

1.4 - 5.4.

Části kvetoucích rostlin

18.3. - 29.3.

Živé organismy

užitkové rostliny

polní plodiny - dělení

11.3. - 15.3.

Živé organismy - rostliny

dělení rostlin do skupin (kvetoucí, nekvetoucí....)

4.3. - 8.3.

Živé organismy

houby, rostliny - společné znaky

18.2. - 22.2.

Příroda živá

houby

11.2. - 15.2.

Podmínky života na Zemi

Planety

- shrnutí učiva (test)

4.2. - 8.2.

Vesmír, planety, Slunce

rakety, raketoplány

referáty o vesmíru - dobrovolníci

28.1. - 1.2.

Vesmír

referáty

21.1. - 25.1.

Půda, světlo, teplo

14.1. - 18.1.

Planeta Země - gravitace

Neživá příroda - "Voda"

-sladká, slaná

- koloběh vody v přírodě


7. - 11.1.

Podmínky života

Příroda živá a neživá

Lidské výtvory

17.12. - 21.12.

Vánoční svátky

tradice a zvyky (krájení jablíčka, házení bačkory, pouštění lodiček)

Půjdem spolu do Betléma - vánoční příběh (dramatizace)

10.12. - 14.12.

Svátky - sv. Lucie

Advent, adventní věnec

3.12. - 7.12.

Blíží se Vánoce

sv. Barbora, Mikuláš

rodinné oslavy

26.11. - 30.11.

Povolání, koníčky

19.11. - 23.11.

Práce s mapou ČR

Kunovice - skupinová práce (historické památky, úřady, krajina, okolní obce)

12.11. - 16.11.

Opakování a shrnutí učiva - Krajina

Zkoušení - světové strany - hlavní, vedlejší (ukazovat na mapě), vodstvo - najít na mapě jakoukoliv řeku, pohoří - ukaž na mapě Krkonoše a co dokážou dalšího najít + naše sousední státy

druhy krajin...

DÚ - 2 otázky vypracovat písemně, děti budou v úterý dávat do skupin informace o Kunovicích (viz úkolníček)

středa - test (druhy krajin, světové strany) - viz pracovní sešit

5.11. - 9.11.

Krajina - vodstvo

značky na mapě, opakování světových stran

29.10. - 2.11.

Krajina - práce s mapou

22.10. - 26.10.

Krajina ČR - práce s mapou

druhy krajiny

pohoří, nížiny

15.10. - 19.10.

Práce s mapou - určování světových stran

Okolí naší krajiny - práce s busolou v terénu

Mapa ČR - vysočiny, nížiny

8.10. - 12.10.

Naše vlast - shrnutí učiva

Skupinová práce - zjišťování informací o vybraných státech (sousedi, vlajky, osobnosti, zajímavosti....)

prezentace prací ve skupinách

1.10. - 5.10.

Naše vlast

Evropa - EU

práce s mapou

Shrnutí učiva

9.10. test ČR, domov, sousedi ČR

opakování z pracovního sešitu (viz úkolníček)


24.9. - 28.9.

Naše vlast ČR

- státní symboly

- nejbližší sousedé ČR

- práce s mapou ČR - světové strany

17.9. - 21.9.

Domov

Obec - město, vesnice

Praha - hlavní město, orientace na mapě

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování učiva z 2.roč.

Škola

Dopravní výchova, výukový program BESIP