Prvouka

14. 6. - 18. 6. 2021

Povídali jsme si, jak máme chránit zdraví své i ostatních. V učebnici jsme prošli str. 72 - 75, v PS jsme jsme vypracovali úkoly na str. 65 - 67

7. 6. - 11. 6. 2021

Zkoušeli jsme, jak vnímáme své okolí smysly, k čemu slouží kostra a svaly, jak o sebe pečovat, abychom byli zdraví a předcházeli úrazu. Porovnávali jsme, jaké společné znaky má člověk s ostatními živočichy a čím se naopak odlišuje. Prošli jsme učebnici str. 68 - 71, v PS jsme udělali úkoly na str. 62 - 64 ( úkoly 2, 3, 4 na str. 63 ústně, úkol 5 si mohly děti zkusit doma)

31. 5. - 4. 6. 2021

Popisovali jsme části lidské postavy, povídali jsme si o výživě a potravinách a o vnitřním ústrojí člověka. Prošli jsme v učebnici str. 66 - polovina str. 68, v PS jsme udělali str. 61. V pátek jsme si vyrobili vyrobili výživovou pyramidu pomocí obrázků potravin vystřižených z obchodních letáků (odkaz na výživovou pyramidu najdete na Teams pod páteční výukou).

24. 5. - 28. 5. 2021

Začali jsme kapitolu Zdraví - Jak přicházíme na svět, jak rosteme a vyvíjíme se - uč. str. 64, 65. Na pátek si přineste fotku, když jste byli malí a do pracovního sešitu na str. 58 nakreslete nebo nalepte lidskou postavu vystřiženou z časopisu.

17. 5. - 21. 5. 2021

Pátrali jsme, čím se živí živočichové a rozlišili jsme skupiny - býložravci, masožravci, všežravci. Řešili jsme, jak můžeme chránit přírodu. Pracovali jsme v učebnici na str. 61 -63, v PS jsme udělali str. 52 - 55

10. 5. - 14. 5. 2021

Začali jsme nové téma Živočichové, Společné znaky živočichů uč. str. 56, 57, tyto znaky jsme pozorovali na kočce - PS str. 51. Podle stavby těla jsme rozdělili živočichy na obratlovce a bezobratlé, obratlovce jsme dále dělili na ryby, ptáky, plazy, obojživelníky a savce - uč. str.58, 59

3. 5. - 7. 5. 2021

Dokončili jsme v PS části kvetoucích rostli na str. 49, 50. Při pobytu venku si prohlédněte květy kvetoucích rostlin, liší se tvarem, uspořádáním, barvou. Pokud doma najdete plody ovoce a zeleniny, rozhodněte, které jsou dužnaté a které suché (rozdělení najdete v učebnici na str. 53)

26. 4. - 30. 4. 2021

Budeme potřebovat i sešit na zápis. Tématem jsou části těla kvetoucích rostlin - učebnice str. 50 - 53, PS str. 49, 50

19. 4. - 23. 4. 2021

Tento týden se budeme zabývat užitkovými rostlinami. Prošli jsme si přehled těchto rostlin v učebnici na str. 46, 47, stručný zápis k tématu najdete v mailu. K jednotlivým skupinám si zapište, jaké výrobky z nich jste našli doma (v kuchyni), ve čtvrtek vypracujeme úkoly v PS na str. 48

12. 4. - 16. 4. 2021

Zopakovali jsme učivo Živé organizmy - houby, společné znaky rostlin, rostliny kvetoucí a nekvetoucí, rostliny léčivé, jedovaté, chráněné

5. 4. - 9. 4. 2021

Rozlišili jsme rostliny léčivé, jedovaté, chráněné, poznávali jsme je na obrázcích, děti pátraly, jestli doma mají léčivé rostliny a k čemu jsou používány. V učebnici jsme prošli str. 41 a v PS jsme udělali úkoly na str.47

29. 3. - 2. 4. 2021

Povídali jsme si o kvetoucích a nekvetoucích rostlinách, jaký je mezi nimi rozdíl, poznávali jsme rostliny na obrázcích, Prošli jsme v učebnici str. 40 a udělali jsme úkoly v PS na str. 46

22. 3. - 26. 3. 2021

Jako první živé organizmy jsme probírali houby. Rozlišovali jsme houby jedlé, nejedlé a jedovaté, pozorovali jsme stavbu těla hub. Rostliny jsou další živé organizmy a my jsme se věnovali jejich společným znakům, kterými jsou výživa, dýchání a vylučování, reakce na změny v přírodě, pohyb, růst, vývoj a rozmnožování. V učebnici jsme pracovali na str. 37 - 39, v PS jsme udělali str. 45

15. 3. - 19. 3. 2021

Dokončili jsme kapitolu o sluneční soustavě a zkusili vypracovat s pomocí učebnice test. Dalším tématem je Živá příroda, říkali jsme si, co patří do živých organizmů - uč. str. 36, PS str. 44

1. 3. - 5. 3. 2021

Tématem tohoto týdne je sluneční soustava. Seznámili jsme se s osmi planetami a každý máte za úkol na čtvrtek zjistit nějaké zajímavosti o planetě, kterou jste si vylosovali. Stačí 3 - 4 věty, se kterými seznámíte třídu. Hledat můžete v různých zdrojích - encyklopedie, knihy o vesmíru, internet, na Skypu máte uvedený i tento odkaz https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prvouka?stupen=1-stupen-zs&tema=vesmir-a-zeme

V PS na str. 40 udělejte úkol 3

22. 2. - 26. 2. 2021

Zopakovali jsme si učivo Podmínky života. Několik z vás pokusem ověřilo, že rostliny klíčí za určitých podmínek. Učivo jsme shrnuli v PS na str. 42. Ve čtvrtek si napíšeme z daného učiva jednoduchou písemku.

15. 2. - 19. 2. 2021

Další podmínky důležité pro život jsou teplo a světlo ze Slunce, vysvětlovali jsme si jejich význam. Povídali jsme si, jak se mění počasí, jak se střídají roční doby. Vypracovali jsme úkoly v PS na str. 39 a 41. Zkuste ověřit důležitost světla, tepla a vody pro rostliny pomocí pokusů uvedených v PS na str. 41 (úkol je dobrovolný)

8. 2. - 12. 2. 2021

Tento týden jsme si povídali dalších podmínkách důležitých pro život - o vzduchu a půdě. Pracovali jsme s informacemi v učebnici na str. 30 a udělali jsme úkoly v PS na str. 37, na str. 38 nalepili správné obdélníky do obrázku a doplnili věty v dolní části stránky.

1. 2. - 5. 2. 2021

Pracovali jsme se zjištěnými informacemi o koloběhu vody v přírodě, dodělali jsme úkoly v PS na str. 36. Na pátek máte za úkol vymyslet nebo zjistit , jak můžete doma šetřit vodou, jak s ní hospodařit.

25. 1. - 29. 1. 2021

Tento týden se budeme bavit o koloběhu vody v přírodě, jsem zvědavá, co jste vypátrali. V učebnici  najdete vysvětlení na str. 29, v PS budeme pracovat na úkolech na str. 36

Můžete se podívat na tento pořad: 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6434-ucitelka-3-tr-kolobeh-vody

18. 1. - 22. 1. 2021

Dalším tématem jsou podmínky života na Zemi. Přečtěte si stranu 28 v učebnici, do sešitu udělejte zápis -

Podmínky potřebné pro život:

voda

vzduch

půda

světlo a teplo ze Slunce

V PS zkuste doplnit úkoly o vodě na str. 35

Pátrací úkol do příští hodiny - zjistěte, co je koloběh vody v přírodě a jak probíhá

11. 1. - 15. 1. 2021

Děti pracovaly v menších skupinách na tématu Obchod - zboží. Úkolem bylo domluvit se ve skupině na zpracování a každý pak vytvořil obrázek. Zvládli ti výborně.

4. 1. - 8. 1. 2021

Začali jsme kapitolu Svět kolem nás. Vysvětlili jsme si, co jsou živé přírodniny, neživé přírodniny, lidské výtvory, hledali jsme příklady. Rozdělení jsme si přečetli v učebnici na str. 24, v PS na str. 33 jsme společně přiřadili čísla z obrázku ke správnému rámečku. Dokončili jsme stránku.

Povídali jsme si o lidských výtvorech, vysvětlili jsme si postup - z přírodniny získáme surovinu, z ní pak vyrábíme věci, které potřebujeme (výrobky)

14. 12. - 18. 12. 2020

Tento týden jsme si povídali co nás baví, jaká jsou povolání. V PS jsme udělali úkoly na str. 26, 27, 30

7. 12. - 11. 12. 2020

Zopakovali jsme kapitolu domov, v PS jsme dodělali str. 23, 24 a první úkol na str. 25.

30. 11. - 4. 12. 2020

Téma pro tento týden bylo Orientace v krajině. Děti znají navigace v autě nebo v mobilu, povídali jsme si o světových stranách, ukázali jsme si, jak funguje buzola, zkoušeli jsme nakreslit jednoduchý plánek podle obrázku. V uč. jsme prošli str. 18, 19, v PS máme udělanou str. 22, na str. 23 úkol v zeleném obdélníku.

23. 11. - 27. 11. 2020

Další téma bylo Voda v krajině. Rozlišili jsme, co je vodní tok a vodní nádrž, co vzniklo přírodně a co vytvořil člověk. Pracovali jsme v učebnici na str. 17 a v PS na str. 21

16. 11. - 20. 11. 2020

Začali jsme si povídat o využití krajiny. Na pátek si přečtěte v učebnici str. 16, kterou jsme si částečně prošli. V pátek si o ní řekneme víc.

Charakterizovali jsme jednotlivé typy krajin podle jejich využití a v PS na str. 20 jsme udělali praktický úkol - označený šaškem. 

Pozorovací úkol: Při procházce nebo výletě (při pobytu venku) pozoruj krajinu kolem sebe a urči, jestli pozorované okolí je krajina lesnatá, zemědělská nebo průmyslová. Svá pozorování si zapiš do PS str. 20 úkol domek nebo na papír.


2. 11. - 6. 11. 2020

Začali jsme kapitolu Krajina v okolí domova, prohlédli jsme si mapku ČR na str.15 v učebnici. Samostatný úkol - zkusit zjistit, co to je nadmořská výška.

Podle učebnice str. 15 mají děti vybarvit mapku ČR v PS na str. 19. Zeleně nížiny, hnědou vysočiny.

Dokončili jsme úkoly v PS na str. 19.

19. 10 - 23. 10. 2020

Tento týden jsme měli téma Jsme Evropané. Povídali jsme si o tom, že Česká republika se nachází v Evropě, říkali jsme si, s kterými státy sousedí. U těchto států jsme si ukázali jejich státní vlajky a našli jsme hlavní města. K tomuto tématu jsme udělali úkoly v PS na str. 18.

Požádala jsem děti, pokud budou o prázdninách vyrábět podzimní dekorace nebo malovat podzimní obrázky, aby mi poslaly fotky. Můžu tak zapsat známky do VV a PKČ.

12. 10. - 16. 10. 2020

Pokračovali jsme  v tématu Naše vlast - Česká republika. V PS jsme na str. 17 společně doplnili chybějící slova v prvním úkolu a v osmisměrce jsme je hledali. Samostatný úkol - dokončit osmisměrku, doplnit tajenku ve žlutém obdélníku a výsledný obrázek v osmisměrce správně vybarvit. Na str. 16 si domalovat místo z naší vlasti, které mají rádi. 

Další prvouka bude ve středu.

5. 10. - 9. 10. 2020

Dokončili jsme kapitolu Obec, začali jsme si povídat o České republice. V uč. jsme prošli str. 13, v PS máme udělané st.14, 15 - Návštěva ve městě a Dopravní ruch ve městě, na str. 16 jsme vyznačili náš kraj a krajské město.

29. 9. - 2. 10. 2020

Začali jsme kapitolu Domov, povídali jsme si o obcích, srovnávali obce malé - vesnice a obce velké - města, jaké kde najdeme budovy, obchody, úřady, kulturní, sportovní a vzdělávací centra. Prošli jsme v učebnici str. 10 - 12, v PS jsme udělali úkoly na str. 12 a na str. 13 adresu a odpovědi na otázky.

21. 9. - 25. 9. 2020

Opakovali jsme téma Škola, v PS jsme udělali úkoly na str. 10, 11.

14. 9. - 18. 9. 2020

Pokračovali jsme v kapitole Cesta do školy, na str. 9 v uč. jsme si povídali, co potřebují znát při jízdě na kole, jak má být kolo správně vybaveno. V PS na str. 8, 9 jsme zopakovali dosud probrané učivo.

7. 9. - 11. 9. 2020

Zopakovali jsme si některé poznatky z 2. ročníku, povídali jsme si, jak se k sobě mají spolužáci chovat, začali jsme kapitolu Cesta do školy. Ukazovali jsme si, jak se správně chovat na silnici, připomněli jsme si některé dopravní značky. Učebnice str. 4 - 8, PS str. 5, 6, část str. 7.