Prvouka

15. 6. - 19. 6 . 2020

Pročti si kapitoly Naše tělo a Pečujeme o své zdraví uč. str. 66 - 68, splň úkoly v PS str. 61

8. 6. - 12. 6. 2020

Zdraví člověka - Jak rosteme a vyvíjíme se: uč. str. 65 + PS str. 59 - 60

1. 6. - 5. 6. 2020

Zdraví člověka - pročti si v uč. str. 64 a podívej se na prezentaci: 

http://zsvraclav.cz/wp-content/uploads/2014/01/VY_32_INOVACE_4_2_6.pdf,   vypracuj v PS str. 58.

25. 5. - 29. 5. 2020

Zopakujeme si učivo podle PS str. 56 a začneme probírat velmi aktuální kapitolu o zdraví. Připomeneme si důležité hygienické zásady.

Za DÚ změř všechny členy rodiny.

18. 5. - 22. 5. 2020

Tentokrát si připomeň 3 skupiny živočichů podle toho, čím se živí - jsou to MASOŽRAVCI, BÝLOŽRAVCI a VŠEŽRAVCI. Přečti si v uč. stranu 61 a vypracuj úkoly v PS str. 54. Poté si zopakuj kapitolu o přírodě podle otázek v PS str. 56. Pokud nevíš, jak odpovědět, vrať se k zpět a odpověď si najdi.

11. 5. - 15. 5. 2020

Tento týden se seznamte s  bezobratlými živočichy (nemají kosti ani obratle),  jejíž největší skupinu tvoří hmyz. Učivo najdeš v učebnici na str. 60. Našla jsem pro vás zajímavý pořad o této tematice, který má 10 dílů a video najdeš vždy dole na konci každé části. Stačí si vybrat kapitolku, která tě zajímá :-)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/

4. 5. - 8. 5. 2020

Tento týden vypracuj stranu 53 v PS (namaluj obrázky obratlovců). 

27. 4. - 1. 5. 2020

Zopakuj si učivo z minulého týdne https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

+ vypracuj úkoly v PS str. 52.

20. 4. - 25. 4. 2020

Zopakuj si společné znaky živočichů.

Stavba těla živočichů - pročti si uč. str. 58 - 59 - dělení živočichů na obratlovce a bezobratlé. Prostuduj si stavbu těla u obratlovců a do zaslaného pracovního listu pojmenuj jednotlivé skupiny(ryby, ptáci...) + popiš stavbu jejich těla.

14. 4. - 17. 4. 2020

Živočichové - společné znaky: pročti si uč.str. 56 - 57 (srovnej společné znaky živočichů a rostlin), vypracuj PS str. 51 (vyber správnou možnost).

6. 4. - 10. 4. 2020

Dočti si kapitolku Části kvetoucích rostlin str. 52 - 53 - KVĚT, PLOD - vyplň v PS str. 50.

Doporučuji procvičování na Školákově https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny

30. 3. - 3. 4. 2020

Pročti si kapitolku Části kvetoucích rostlin - uč. str. 50 - 51 - KOŘEN, STONEK, LIST - dopiš do pracovního listu

23. 3. - 27. 3. 2020

Nauč se rozlišovat polní plodiny: 

a/ Obilniny

b/ Okopaniny

c/ Luskoviny

d/ Pícniny

e/ Olejniny

f/ Textilní plodiny       a jejich zástupce v uč. str. 46 - 47 se nauč poznávat podle obrázků. polní plodiny patří mezi užitkové rostliny. 

16. 3. - 20. 3. 2020

Nauč se rozlišovat rostliny

 • a/okrasné (zahradní a pokojové) - pro radost
 • b/užitkové (ovocné stromy a keře, zelenina a polní rostliny) - pro užitek

 V uč. str. 44 - 45 si je prohlédni a nauč se je poznávat

 V PS str. 48 splň úkoly.

Uděláte mi radost, když si občas v přírodě utrhnete nějakou rostlinku a budete pokračovat v tvorbě herbáře tak, jak jsme ho tvořili minulý rok.


9. 3. - 13. 3. 2020

 • zásady hygieny a prevence před koronavirem
 • vyprávíme si zážitky z prázdnin
 • do konce tohoto týdne:
 • zopakujte si společné znaky rostlin - uč. str. 38 - 39
 • projděte si učivo o kvetoucích a nekvetoucích rostlinách + léčivé, jedovaté a chráněné rostliny (uč. str. 40 - 41)
 • v pracovním sešitě splňte úkoly na str. 46 - 47

24. 2. - 28. 2. 2020

 • Živá příroda - houby (třídíme, poznáváme, popisujeme houby)
 • rostliny - vyjmenujeme 5 základních znaků
 • uč. str. 38

17. 2. - 21. 2. 2020

 • Živá příroda - živočichové, rostliny a houby
 • houby dělíme na jedlé, nejedlé a jedovaté
 • povídáme si o fašanku
 • fašanková obchůzka
 • uč. do str. 37
 • PS do str. 45

10. 2. - 14. 2. 2020

 • opakujeme a procvičujeme poznatky o Sluneční soustavě

3. 2. - 7. 2. 2020

 • seznamujeme se se Sluneční soustavou
 • tvoříme leporelo o jednotlivých planetách
 • uč. str. 32 - 35

27. 1. - 31. 1. 2020

 • vyjmenujeme planety Sluneční soustavy
 • seznamujeme se se zvláštnostmi jednotlivých planet
 • popisujeme střídání dne a noci na Zemi a také ročních dob
 • PS str. 40
 • kreslený seriál Paxi
 • vysvětlujeme zásady hygieny a zásady bezpečného pohybu po ulici

20. 1. - 24. 1. 20020

 • Podmínky života na Zemi - vyjmenujeme
 • půda. teplo a světlo ze Slunce
 • uč. do str. 31
 • PS do str. 41

13. 1. - 17. 1. 2020

 • vyjmenujeme základní podmínky života na Zemi
 • rozlišujeme živou a neživou přírodu
 • vysvětlujeme význam vody v přírodě, její výskyt a nezbytnost pro život na Zemi
 • popisujeme koloběh vody v přírodě
 • vysvětlíme složení vzduchu a význam kyslíku pro život člověka
 • uč. str.28 - 30
 • PS str. 35 - 37

6. 1. - 10. 1. 2020

 • Podmínky života na Zemi - Svět kolem nás
 • rozlišujeme živé a neživé přírodniny
 • vyjmenováváme základní podmínky života na Zemi
 • charakterizujeme lidské výtvory
 • s preventistkou Policie ČR besedujeme o kyberšikaně
 • uč. str. 24 - 25
 • PS str. 33 - 34

16. 12. - 20. 12. 2019

 • téma Vánoce
 • svátky Štědrý den, první a druhý svátek vánoční
 • slavíme Vánoce ve třídě, dodržujeme tradice

9. 12. - 13. 12. 2019

 • téma Vánoce
 • svátky adventu - sv. Lucie
 • jak slaví vánoční svátky moje rodina

2. 12. - 6. 12. 2019

 • téma Vánoce
 • advent, adventní věnec
 • svátky adventu - sv. Barbora, sv. Mikuláš
 • barborky (máme ve váze a čekáme, zda vykvetou do Vánoc)
 • Vánoce - rodinné svátky, jak se na nich podílíme
 • uč. str. 22
 • PS str. 30
 • DÚ - dones vánoční fotografii své rodiny

25. 11. - 29. 11. 2019

 • Náš svět - povolání a koníčky
 • opakování kapitoly
 • chystáme se na advent
 • PS str. 26 - 27

18. 11. - 22. 11. 2019

 • orientace na mapě, turistické značky
 • péče o životní prostředí
 • opakování kapitoly na známky
 • povolání mých rodičů
 • PS do str. 26

11. 11. - 15. 11. 2019

 • Voda v přírodě
 • orientace na mapě
 • procvičujeme učivo o ČR na plastické mapě
 • PS str. 21

4. 11. - 8. 11. 2019

 • Krajina v okolí našeho domova
 • Využití krajiny
 • orientace v krajině, světové strany
 • uč. str. 15, 16, 18
 • PS str. 19 - 20

28. 10. - 1. 11. 2019

 • test z učiva o Praze a ČR
 • seznamujeme se s podstatou státního svátku Den vzniku samostatného československého státu (1918)

21. 10. - 25. 10. 2019

 • opakujeme učivo o Praze
 • učíme se o České republice
 • seznamujeme se s mapou České republiky (budeme psát test o Praze a ČR - po prázdninách)
 • poznáváme sousední státy + jejich hlavní města
 • PS str. 16 - 18

14. - 18. 10. 2019

 • naše hlavní město Praha
 • poznáváme důležitá místa v Praze
 • orientujeme se na plánu města
 • procvičujeme světové strany, pracujeme s kompasem
 • učebnice do str. 12
 • PS str. 14 - 15

7. 10. - 11. 10. 2019

 • Kunovice - moje město
 • hledáme informace na www. stránkách města
 • návštěva výstavy krojů na Panském dvoře
 • orientujeme se na plánu města
 • určujeme světové strany


30.9. - 4.10.2019

 • Dopravní výchova - BESIP (teorie + jízda zručnosti)
 • Domov - moje rodina
 • rodokmen mojí rodiny
 • obec - moje obec Kunovice - zajímavosti o obci