Prvouka

12. 10. - 16. 10. 2020

Pokračovali jsme  v tématu Naše vlast - Česká republika. V PS jsme na str. 17 společně doplnili chybějící slova v prvním úkolu a v osmisměrce jsme je hledali. Samostatný úkol - dokončit osmisměrku, doplnit tajenku ve žlutém obdélníku a výsledný obrázek v osmisměrce správně vybarvit. Na str. 16 si domalovat místo z naší vlasti, které mají rádi. 

Další prvouka bude ve středu.

5. 10. - 9. 10. 2020

Dokončili jsme kapitolu Obec, začali jsme si povídat o České republice. V uč. jsme prošli str. 13, v PS máme udělané st.14, 15 - Návštěva ve městě a Dopravní ruch ve městě, na str. 16 jsme vyznačili náš kraj a krajské město.

29. 9. - 2. 10. 2020

Začali jsme kapitolu Domov, povídali jsme si o obcích, srovnávali obce malé - vesnice a obce velké - města, jaké kde najdeme budovy, obchody, úřady, kulturní, sportovní a vzdělávací centra. Prošli jsme v učebnici str. 10 - 12, v PS jsme udělali úkoly na str. 12 a na str. 13 adresu a odpovědi na otázky.

21. 9. - 25. 9. 2020

Opakovali jsme téma Škola, v PS jsme udělali úkoly na str. 10, 11.

14. 9. - 18. 9. 2020

Pokračovali jsme v kapitole Cesta do školy, na str. 9 v uč. jsme si povídali, co potřebují znát při jízdě na kole, jak má být kolo správně vybaveno. V PS na str. 8, 9 jsme zopakovali dosud probrané učivo.

7. 9. - 11. 9. 2020

Zopakovali jsme si některé poznatky z 2. ročníku, povídali jsme si, jak se k sobě mají spolužáci chovat, začali jsme kapitolu Cesta do školy. Ukazovali jsme si, jak se správně chovat na silnici, připomněli jsme si některé dopravní značky. Učebnice str. 4 - 8, PS str. 5, 6, část str. 7.