Prvouka

4. 6. - 8. 6. 2018

 Otázky a odpovědi - život v přírodě.

Nové učivo - Naše zdraví - Jak přicházíme na svět, Jak rosteme a vyvíjíme se.

Učebnice str.64, 65. Máme Dú v PS str. 58-  vystřihnout, nalepit a popsat lidskou postavu.

28. 5. - 1. 6. 2018

 BESIP - dopravní výchova, jízda zručnosti na kole, vybavení a kontrola kola.

Opakovací test. Pravidla chování v přírodě.

   PS str. 55, 56.

21.5. - 24. 5. 2018  ( Ředitelské volno 25. 5.)

 Poznávali jsme bezobratlé živočichy - největší skupinu HMYZ, zahráli jsme si pexeso na interaktivní tabuli. 

14. 5. - 18. 5. 2018

  Vyhledávali jsme informace o zvířatech, každý žák potom napsal referát, který představil spolužákům. Zbyl čas i na zvídavé otázky.

Pracovní sešit str. 50 - 53.

7. 5. - 11. 5. 2018     (8. 5. Státní svátek)

 Zopakovali jsme si probrané učivo a odpověděli na 7 otázek. Probírali jsme rozdělení obratlovců a jejich stavbu těla. Za domácí úkol si mají děti dokreslit obrázky obratlovců v PS na str. 53.

Učebnice str. 58, 59.

30. 4. - 4. 5. 2018      (1. 5. Státní svátek)

  Živočichové - opakování podle učebnice.

  Exkurze na Hvězdárnu Veselí nad Moravou - výukový program.

23. - 27. 4. 2018

Den se zvířátky - projektové vyučování, prezentace prací.

16. - 20.4. 2018

Opakujeme a procvičujeme, v pátek jsme si udělali vycházku s poznáváním rostlin.

9. 4. - 13. 4. 2018

Probírali jsme okrasné a užitkové rostliny - soutěž podle interaktivní tabule. Mezi užitkové rostliny patří polní plodiny: obilniny, okopaniny, luskoviny, pícniny, olejniny, textilní plodiny. Zopakovat za DÚ podle učebnice str. 46, 47.

3. - 6. 4. 2018

Pobírali jsme rozdělení rostlin na kvetoucí a nekvetoucí. Další rozdělení na rostliny léčivé, jedovaté, chráněné. Napsali jsme si menší opakovací test.

26. 3. - 28. 3. 2018       VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 29. a 30. 3.2018

Velikonoční řádění - tvoření, beseda s panem farářem, projektové vyučování.

Vzkaz pro děti po nemoci - dodělejte si za Dú v pracovním sešitě str. 46, 47.

19. - 23. 3. 2018

Napsali jsme si opakování z učiva Živé organizmy, Houby.(Ti co se vrátili po nemoci jsem zkoušela ústně). Povídali jsme si o rostlinách, jak funguje fotosyntéza a také o společných znacích rostlin. Děti si mají znovu vše přečíst a zopakovat podle učebnice.

Dú v pracovním sešitě str. 46, 47.

12. - 16. 3. 2018

Rozdělovali jsme houby na jedlé nejedlé a jedovaté, učili jsme se stavbu těla, pravidla při sběru... V pondělí se napíšeme opakování z probraného učiva. 

Učebnice str. 36, 37

V pátek jsme si na akce BESIP zopakovali výbavu kola a další potřebné věci, které potřebujeme při jízdě na kole.

5.3. - 9. 3. 2018

Nové učivo - živé organizmy, houby, rostliny. 

Učebnice str. 36, 37

Pracovní sešit str.41, 42.

26. 2.  - 2. 3. 2018

Planety, vesmír - vyhledávali jsme poznatky v encyklopediích, viděli jsme dokument "Paxi a Sluneční soustava", napsali jsme test ze znalostí. 

JARNÍ PRÁZDNINY

 --------------------------------------

12. 2. - 16. 2. 2018

Sluneční soustava, planety jsme pojali jako práci ve skupinkách - vyhledávání informací v učebnici, encyklopedie, internet. Za domácí úkol máme  pracovní list "Vesmírný test".

Učebnice str. 32 - 35.

5. 2. - 9. 2. 2018

Teplo a světlo - další základní podmínky života na Zemi. 

Hodně jsme si povídali o masopustu neboli fašanku. Víme, kdy se fašank slaví, co znamená masopust, zpívali jsme písničky a všechno jsme si zopakovali v zajímavém testu, řešili jsme také křížovky. V pátek celý projekt završil fašankový průvod masek s obchůzkou po Kunovicích.


29.1. - 1.2. 2018         Pololetní prázdniny 2. února

Nové učivo vzduch, z čeho se skládá, proměny vzduchu v přírodě, pokusy. Půda jako základní podmínka života na Zemi.

Učebnice str. 31.

Pracovní sešit str. 36, 37.

22. - 26. 1. 2018

Pracovali jsme opět ve skupinách - naším úkolem rozdělit přinesené přírodniny na živé a neživé a popsat z jaké suroviny i přírodniny je přinesený výrobek. Sešla se nám spousta zajímavých věcí k poznávání. Nakonec jsme si vyrobili krabičku z papíru. Plnili jsme úkoly  v pracovních sešitech na str. 34, 35.

15. - 19. 1. 2018

Nové učivo - Základní podmínky života na Zemi. Pracovali jsme ve skupinách, práce nás moc bavila. Povídali jsme si o jedné ze základních podmínek života na Zemi o vodě a jejích proměnách. Dokážeme popsat koloběh vody v přírodě. Za domácí úkol máme přinést příští týden : 1 neživou přírodninu, 1 živou přírodninu a 1 lidský výtvor (výrobek).

Učebnice str. 28, 29.

Pracovní sešit str. 33.

8. - 12. 1. 2018

Rekordy ze světa zvířat bylo pro nás zajímavé téma - hádanky, básničky o zvířatech. 

Psali jsme také opakování z probraného učiva.

3. - 5. 1. 2018

Nový rok, Tři králové. Povídali jsme si o tom, jak jsme prožili vánoční svátky, plnili jsme úkoly v pracovním sešitě.

18. - 22. 12. 2017

Beseda s panem farářem, pověst o Ježíškovi, výroba betléma. PŘEJEME VESELÉ VÁNOCE!

11. - 15. 12. 2017

Vánoce dříve a dnes, Ježíškova dílna.

4. - 8. 12. 2017

Četli jsme si pověst o svatém Mikuláši a odpověděli na dané otázky - čtení s porozuměním. Učíme se nové koledy.

27. 11. - 1. 12 2017

Blíží se adventní čas se svými zvyky, povídáme si o zimě, změnách v přírodě.

20. - 24. 11. 2017

Povídali jsme si o vodě v krajině, značení na mapě, vodní toky a nádrže přírodní nebo vytvořené člověkem.

Formou hádanek jsme o sobě napsali, co nás baví, naše koníčky, čím bych chtěl být ..... Měli jsme za úkol zjistit, jaké povolání vykonávají rodiče, jaké pracovní pomůcky k tomu využívají,  jestli je práce baví, co dělají rádi ve volném čase. Všechny děti úkol splnily, bylo to moc zajímavé.

Učebnice str. 20, 21

Pracovní sešit str. 25, 26

13. - 16. 11. 2017                (17. 11.  Státní svátek)

Opakování - povrch ČR, práce s mapou, světové strany (nemoc učitelky, suplování)

6. - 10. 11. 2017

Probírali jsme typy krajiny, pracovali jsme s mapou ČR a hledali velká města. Víme, že nížiny se značí zelenou barvou a kde je na mapě najdeme, že vysočiny značíme hnědou barvou.

Pracovní sešit str. 19, 20. Opakování str. 24

30. 10. - 3. 11. 2017

Žijeme v Evropě, nejbližší sousedé ČR, práce s mapou, fotografie,  krajina v okolí domova .... Na všechno toto učivo jsme si napsali test.

Učebnice str.14, 15.

Pracovní sešit str. 16. -18.

23. - 25. 10. 2017       Podzimní prázdniny 26. a 27. října

Psali jsme test o naší vlasti ČR, pracovali jsme v pracovním sešitě. Je potřeba si i doma  přečíst a zopakovat učivo.

Učebnice str. 13., 14

Pracovní sešit str. 16. -18.


16. - 20. 10. 2017

Naše vlast Česká republika, rozdělení do krajů, orientace v mapě, státní symboly, volby.....  toto všechno bylo probíráno tento týden v prvouce. Při pátečním poznávacím i sportovním výletu do Ostrožské Nové Vsi jsme se dozvěděli něco více o sirnatých lázních.

Učebnice str. 13.

9. - 13. 10. 2017

Projektové vyučování o Kunovicích hodně bavilo. Děti přinesly spoustu materiálů, povídali jsme si o historii, památkách a významných osobnostech Kunovic. Zhlédli jsme pěkné prezentace, znalosti jsme si ověřili na malém testu.

V pátek byla jízda zručnosti v Areálu Jízdy králů a naučné spoty o dopravní výchově.

2. - 6. 10 2017

Dokončili jsme a vyhodnotili úkoly z dopravní výchovy, nakreslili  plánek dopravního hřiště. V pátek jsme navštívili Městský úřad v Kunovicích, seznámili jsme se s památkami. Děti mají přinést fotky nebo knížky o našem městě.

25. - 29. 9. 2017  (Státní svátek 28. 9.)

Projektové vyučování ve skupinách - plnění zadaných úkolů, dopravní značky v okolí školy.

Pracovní sešit str. 8, 9.

18. - 22. 9. 2017

Učíme se poznávat dopravní značky - test. Cesta do školy, jízdní kolo - pracovní list.

 Povídali jsme si o tom, co pro nás znamená DOMOV.

Pracovní sešit str. 7.

4.9. - 15.9.2017

Tvořili jsme společně pravidla naší třídy. Co patří ke slušnému chování, naši kamarádi, dobré a špatné vlastnosti. Zahráli jsme si hru s kostkami k opakování učiva ve 2. ročníku.

Učebnice str. 4 - 7.

Pracovní sešit str. 5, 6.