Prvouka

3.12. - 7.12.

Blíží se Vánoce

Sv. Barbora, Mikuláš

rodinné oslavy

26.11.- 30.11.2018

Povolání, volný čas.

19.11.-23.11.2018

Náš svět.

Povolání - naučili jsme se nové pojmy, vysvětlili si rozdíl manuální x duševní práce, 

                   utvořili jsme si čtyřlístek informací k vysněnému povolání.

12.11.-16.11.

Práce s atlasem a mapou ČR.

Překreslili jsme si mapu ČR a zanesli do ní naše hory, řeky Vltavu a Labe, vodní nádrž Lipno a 2 největší města.

Pracovní sešit str. 24.

5.11.-9.11.

Napsali jsme si testík ze světových stran.

Ochrana životního prostředí - PS str. 23.

Práce s busolou

29.10. - 2.11.

Krajina, mapa ČR.

22.10.-26.10.2018

Vodstvo ČR

100 let Československa - projekt

15.10.-19.10.2018

Okolí naší krajiny - druhy krajiny, tvorba mapy s legendou.

Mapa ČR - vysočiny, nížiny

8.10.-12.10.2018

Evropa - práce ve skupinách.

Povrch České repubiky. PS str. 19.

1.10.-5.10.2018

NAŠE VLAST, PS str. 14 a 15.

24.9.-28.9.2018

DOMOV, OBEC, PRAHA + ORIENTACE NA MAPĚ. PS. po str. 13

- vysvětlili jsme si rozdíl mezi vesnicí a městem, zopakovali jsme si psaní své adresy.

PROJEKT KUNOVICE - společná práce, ve které děti shromažďovaly argumenty, proč stojí za to bydlet v městě Kunovice.

17.9.-21.9.2018

Dopravní výchova - značky, semafory. Chování v dopravních prostředcích.

Bezpečnost v silničním provozu.

Téma doprava v úterý uzavřeme opakovacím testem. 

(Projít si učebnici prvouky na str. 8.)

10.9.-14.9.2018

Dopravní výchova - jízda zručnosti

Cesta do školy - dopravní značky. PS str. 7.

3. 9. - 7. 9. 2018

Základy komunikace. Kladné a záporné vlastnosti.