Prvouka

4. - 8. 12. 2017

Četli jsme si pověst o svatém Mikuláši a odpověděli na dané otázky - čtení s porozuměním. Učíme se nové koledy.

27. 11. - 1. 12 2017

Blíží se adventní čas se svými zvyky, povídáme si o zimě, změnách v přírodě.

20. - 24. 11. 2017

Povídali jsme si o vodě v krajině, značení na mapě, vodní toky a nádrže přírodní nebo vytvořené člověkem.

Formou hádanek jsme o sobě napsali, co nás baví, naše koníčky, čím bych chtěl být ..... Měli jsme za úkol zjistit, jaké povolání vykonávají rodiče, jaké pracovní pomůcky k tomu využívají,  jestli je práce baví, co dělají rádi ve volném čase. Všechny děti úkol splnily, bylo to moc zajímavé.

Učebnice str. 20, 21

Pracovní sešit str. 25, 26

13. - 16. 11. 2017                (17. 11.  Státní svátek)

Opakování - povrch ČR, práce s mapou, světové strany (nemoc učitelky, suplování)

6. - 10. 11. 2017

Probírali jsme typy krajiny, pracovali jsme s mapou ČR a hledali velká města. Víme, že nížiny se značí zelenou barvou a kde je na mapě najdeme, že vysočiny značíme hnědou barvou.

Pracovní sešit str. 19, 20. Opakování str. 24

30. 10. - 3. 11. 2017

Žijeme v Evropě, nejbližší sousedé ČR, práce s mapou, fotografie,  krajina v okolí domova .... Na všechno toto učivo jsme si napsali test.

Učebnice str.14, 15.

Pracovní sešit str. 16. -18.

23. - 25. 10. 2017       Podzimní prázdniny 26. a 27. října

Psali jsme test o naší vlasti ČR, pracovali jsme v pracovním sešitě. Je potřeba si i doma  přečíst a zopakovat učivo.

Učebnice str. 13., 14

Pracovní sešit str. 16. -18.


16. - 20. 10. 2017

Naše vlast Česká republika, rozdělení do krajů, orientace v mapě, státní symboly, volby.....  toto všechno bylo probíráno tento týden v prvouce. Při pátečním poznávacím i sportovním výletu do Ostrožské Nové Vsi jsme se dozvěděli něco více o sirnatých lázních.

Učebnice str. 13.

9. - 13. 10. 2017

Projektové vyučování o Kunovicích hodně bavilo. Děti přinesly spoustu materiálů, povídali jsme si o historii, památkách a významných osobnostech Kunovic. Zhlédli jsme pěkné prezentace, znalosti jsme si ověřili na malém testu.

V pátek byla jízda zručnosti v Areálu Jízdy králů a naučné spoty o dopravní výchově.

2. - 6. 10 2017

Dokončili jsme a vyhodnotili úkoly z dopravní výchovy, nakreslili  plánek dopravního hřiště. V pátek jsme navštívili Městský úřad v Kunovicích, seznámili jsme se s památkami. Děti mají přinést fotky nebo knížky o našem městě.

25. - 29. 9. 2017  (Státní svátek 28. 9.)

Projektové vyučování ve skupinách - plnění zadaných úkolů, dopravní značky v okolí školy.

Pracovní sešit str. 8, 9.

18. - 22. 9. 2017

Učíme se poznávat dopravní značky - test. Cesta do školy, jízdní kolo - pracovní list.

 Povídali jsme si o tom, co pro nás znamená DOMOV.

Pracovní sešit str. 7.

4.9. - 15.9.2017

Tvořili jsme společně pravidla naší třídy. Co patří ke slušnému chování, naši kamarádi, dobré a špatné vlastnosti. Zahráli jsme si hru s kostkami k opakování učiva ve 2. ročníku.

Učebnice str. 4 - 7.

Pracovní sešit str. 5, 6.