Prvouka

14.6. - 18.6. 2021

Tento týden jsme v prvouce probírali situace, se kterými se děti mohou setkat. Situace byly zaměřené na šikanu, drogy, nevhodné chování dospělých. Také jsme zkoušeli chování v krizových situacích (požár, zranění, dopravní nehoda). V PS jsme pracovali na straně 65 - 67.

7.6. - 11.6. 2021

Stále probíráme učivo spjaté s lidským tělem. Tentokrát jsme se zaměřili na smysli. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli jak naše smysli fungují - měli ochutnávku, poslouchali jsme okolní zvuky - dle hmatu poznávali předměty, ... . Také jsme si řekli, které znaky máme společné s ostatními živočichy a rostlinami. V PS jsme pracovali na str. 63 a 64.

31.5. - 4.6. 2021

Tento týden jsme probírali výživu. Zaměřili jsme se na potraviny pro naše tělo prospěšné. Přiblížili jsme si látky, které tělo přijímá v potravě (vitamíny, bílkoviny a tuky, vlákninu, cukry). Také jsme si zkusili sestavit výživovou pyramidu.

24 .5. - 28.5. 2021

Lidské tělo děti zaujalo. Dokáží povídat o svých zážitcích a uplatnit své vědomosti. Tento týden jsme si povídali o vývojových stádiích člověka. Hráli jsme šibenici, pantomimou předváděli např. kojence, dospívajícího, .. Také jsme ve výtvarce kreslili typické předměty pro dané období. V další hodině jsme si povídali o důležitých orgánech v našem těle.

V PS jsme vyplnili str. 61.

17.5. -21.5. 2021

Čekalo nás nové téma - lidské tělo. Vysvětlili jsme si rozdíly i shodné znaky lidí. Porovnali jsme si výšku a váhu. Nakonec jsme si popsali části lidského těla.

PS str. 56.

10.5. - 14.5. 2021

Dokončili jsme další část - živá příroda - zvířata. Zopakujeme tedy vše, co jsme probrali. Své vědomosti si ověříme v pracovním sešitě na straně 56.

3.5. - 7.5. 2021

Téma, které vás baví - zvířata. Zaměříme se na stavbu jejich těla, rozdělení na obratlovce a bezobratlé. Také si budeme povídat, čím se zvířata živí - masožravci, býložravci, všežravci.

Uč. str. 58 - 61., PS str. 53 - 55.

26.4. - 30.4. 2021

U živé přírody ještě zůstaneme. Zaměříme se na zvířata. Probereme společné znaky živočichů a stavbu těla.

V učebnici vše potřebné najdete na straně 56 - 59 a v PS doplníme strany 52 a 53.

19.4. - 23.3. 2021

Opakování - živá příroda - rostliny

12.4. - 16.4. 2021

V hodině prvouky nás čekají rostliny. Projdeme si společně rostliny chráněné, léčivé a jedovaté. Také si zopakujeme části kvetoucích rostlin. Všechny informace jsou v učebnici na straně 41, 50-  53. V pracovním sešitě si pak získané informace zopakujeme na straně 47 a 49.

6.4. - 9.4. 2021

Velikonoční pondělí

29.3. - 31.3. 2021

 Jsem moc zvědavá, jak se daří vašim předpěstovaným rostlinám. Díky sazení jsme místo kvetoucích a nekvetoucích rostlin nakonec probrali užitkové rostliny. Proto si tento týden budeme povídat o kvetoucích a nekvetoucích rostlinách. Více v PS strana 46.

22.3. - 26.3. 2021

Pozor - test Neživá příroda

Kromě testu nás také sadba osení na Velikonoce - připravte si květináč nebo misku s hlínou a osení, řeřichu,.. Společně si semena zasadíme a ozdobíme. 

Dále si budeme povídat o kvetoucích a nekvetoucích rostlinách. Více v PS strana 46.

15.3. - 19.3. 2021

Před prázdninami jsme začali další téma - Živí příroda. Zaměřili jsme se na živé organismy. Tento týden se budeme věnovat houbám.

Uč. str. 37, PS str. 45


POZOR - příští pondělí 22.3. test - Neživá příroda!

8.3. - 12.3. 2021

JARNÍ PRÁZDNINY

1.3. - 5.3. 202

Nový měsíc - nové téma. Věnovali jsme se neživé přírodě a začneme si povídat o té živé. Příroda se nám začne probouzet a my si budeme o všem povídat. V pondělí se zaměříme celkově na rostliny a houby. V učebnici vše potřebné najdete na straně 36 a 37, v pracovním sešitě str. 44 a 45.

22.2. - 26.2. 2021

Je naprosto skvělé, jak jste si minulý týden v prvouce sami poradili. Zároveň děkuji maminkám, které pohotově zareagovaly. Tento týden bychom měli dokončit neživou přírodu. Všechny získané informace uplatníme při opakování v pracovním sešitě na straně 42.

15.2. - 16.2. 2021

Tento týden bude prvouka ve vaší režii. Měli jste si každý připravit povídání některé z planet naší soustavy. Už se moc těším, až nám všem řeknete, co jste si připravili. V pracovním sešitě na straně 40 si doplníme názvy planet o kterých si povíme.

8.2. 12.2. 2021

Minulý týden jsme si povídali o vzduchu. Další podmínky života jsme nestihli, proto je dobereme tento týden. Zaměříme se na půdu a světlo, teplo.

Dostane také samostatný úkol. Každý si vylosujete jednu z planet naší soustavy a na příští hodinu prvouky si připravíte několik informací o zadané planetě.  Zjištěné informace pak přečtete spolužákům. O planetě si připravte 3 - 5 vět. Čerpat můžete z učebnice, knížek, které máte doma, internetu nebo se zeptejte i rodičů, prarodičů nebo starších sourozenců.

1.2. - 5.2. 2021

Minulý týden jsme probrali koloběh vody. Tento týden to zopakujeme a podíváme se na další podmínky života, kterými jsou vzduch, půda, teplo a světlo. Více podrobností je v učebnici na straně 30 - 31, společně projdeme úkoly v pracovním sešitě na straně 37 - 39.

25.1. - 29.1.2021

Minulý týden jsme si povídali o vodě. O výskytu v přírodě a jejím skupenstvím. Dnes si vysvětlíme koloběh vody. V učebnic je vše vysvětleno na straně 29, v pracovním sešitě pak na straně 36.

Také se můžete podívat na: https://www.youtube.com/results?search_query=kolob%C4%9Bh+vody

18.1. - 22.1. 2021

Moc jste mě potěšili, jak jste byli připraveni na hodinu prvouky a všichni jste věděli rozdíl mezi živou a neživou přírodou. My se v naší hodině zaměříme na první složku neživé přírody a tou je voda. Vysvětlíme si rozdíl slaná a sladká voda, skupenství vody a koloběh vody. 

V uč. toto téma je na straně 28 a 29, v PS str. 35 a 36.

11.1. - 15.1. 2021

Vaším úkolem bylo zjistit, co to znamená živá a neživá příroda, Projdeme si tedy vaše poznatky a díky vašim vědomostem doplníme v PS str. 33.

Vašim domácím úkolem bude si ještě napsat zápis do sešitu. Tabulka v učebnici na straně 24.

4.1. - 8.1. 2021

Jsem moc ráda, že jsme si mohli první hodinu v novém roce popovídat. Dostali jste spoustu dárečků a užívali jste si s rodiči. Máte také spoustu zážitků a je vidět, že se vám Vánoce líbily. To jsem moc ráda,


Na příští hodinu PRV zkuste zjistit, jaký je rozdíl mezi živou a neživou přírodou. Pokud budete chtít, můžete uvést i několik příkladů. 

Můžete zkusit: https://wordwall.net/cs/resource/8359761/%C5%BEiv%C3%A1-ne%C5%BEiv%C3%A1-p%C5%99%C3%ADroda

14.12. - 18.12. 2020

Vánoce - povídali jsme si o všem, co může být spjato s Vánocemi. Zvyky a tradice, dárečky, stromeček, úklid, cukroví. Navodili jsme si příjemnou atmosféru při čekání na Ježíška.

V PS jsme si doplnili str. 30 - 32.


7.12. - 11.12. 2020

Dokončili jsme téma domov. Napsali jsme si i test, kdy pokud si někdo nebyl zcela jistý odpovědí, mohl si pomoct sešitem nebo učebnicí. 

PS str. 24.

30.11. - 4.12. 2020

Opět jsme zopakovali vše, co jsme si říkali při distanční výuce. Nově jsme probrali orientaci v krajině.

Uč. str.18 a 19.

PS str. 22 a 23.

.23.11. - 27.11. 2020

Protože jsme se minulý týden zapovídali a nestihli jsme , co jsem naplánovala, projdeme si to tento týden.

Vůbec to nevadí, že jsme si povídali, bylo to moc fajn. Ráda si poslechnu vaše radosti i starosti. A o to víc se těším, až si budeme povídat ve škole z očí do očí. Mám vás ráda.

16.11.- 20.11. 2020

Nejprve si zopakujeme, co jsme si povídali minulý týden - povrch a využití krajiny. Nově si vysvětlíme vodní toky, kdy zjistíme, které vytvořil člověk a které příroda.

Uč. strana 17 a PS str. 21.

Výzva - namaluj obrázek nebo postav model, kde bude vodní tok a krajina kolem něj (zvířata, rostliny)

9.11. - 13.11. 2020

V minulé hodině jsme si povídali o České republice. Do svých sešitů jste si měli nalepit nebo zapsat zápisek. I tento týden budeme pokračovat o povídání o našem domově, ale zaměříme se na krajinu. Vysvětlíme si pojem nížiny a vysočiny a zaměříme se na využití krajiny.

Uč. strana 15 a 16, PS str. 19 a 20.


Zápis do sešitu najdete v odkazu:

https://drive.google.com/file/d/1WhHwx7_oEDginkNunLwXJtSRxuZkeLeK/view?usp=sharing

2.11. - 6.11. 2020

Minulou hodinu jsme si povídali o České republice. Tento týden si něco řekneme o Praze a také Evropě. V odkazu máte připravený zápis do sešitu. 

Ve potřebné najdete na odkazu, popřípadě si vše vysvětlíme na skypu.

V učebnici si projdeme stranu 14 v pracovním sešitě dokončíme stranu 17 a 18.


https://drive.google.com/file/d/1CX1wWZxG3JYCdpNp41r6dyzndmVAAZa3/view?usp=sharing

19.10. - 23.10. 2020

I nadále bude naším tématem město. Tentokrát se podíváme na dopravní ruch. Také si zopakujeme informace, které už známe o naší vlasti. PS str. 15 a 16.

Výzva: Vymysli příběh nebo pohádku, jak se dostal lev nebo orlice do našeho státního znaku. (proč si lidé lva nebo orlici vybrali, aby byl našim symbolem - vymyšlený příběh). Úkol napiš do sešitu prvouky a opět nezapomeň nahlásit, že máš splněno :)

12.10. - 16.10. 2020

Společně jsme si prošli rozdíl mezi městem a vesnicí. Vypracovali jsme v pracovním sešitě úkoly na straně 13 a 14.

5.10. - 9.10. 2020

Věnujeme se tématu Obec. Děti téma moc zaujalo, protože si museli vyhledat informace o své obci a nyní tvoří plakát. Učí se spolupracovat, domlouvat a respektovat názor druhých. Pro některé velmi náročné :) 

29.9. - 2.10. 2020

Ukončení celku Škola. Psali jsme i opakování. Nově jsme začali téma Domov. Děti mají za úkol zjistit informace o své obci (počet obyvatel, památky, zajímavosti).

PS str. 12.

21.9. - 25.9. 2020

Tento týden v prvouce procvičujeme dopravní značky, povinnosti chodce, jak se chovat jako chodec. Také jaké má mít vybavení cyklista a jeho správné chování jako účastníka provozu.

Příští týden učivo zopakujeme a ve středu 30.9. bude opakovací test.


PS str. 8 - 10.

14.9. - 18.9. 2020

Opakujeme téma "Cesta do školy" Upevňujeme správné chování chodců a cyklistů jako účastníků silničního provozu. Trénujeme poznávání dopravních značek.

PS po str. 7.


7.9. - 11.9. 2020

Téma Škola - kamarádi, třídní pravidla, jak se k sobě chováme.

PS str. 5 - 6.