Prvouka

20. 1. - 24. 1. 2020

Další téma bylo Domácí zvířata chovaná pro radost - uč str. 28, 29, v PS jsme udělali str. 29, 30

13. 1. - 17. 1. 2020

Povídali jsme si o rodině, příbuzných, o vzájemné pomoci a chování - uč. str. 24 - 27, v PS str. 26 - 28

6. 1. - 10. 1. 2020

Dokončili jsme kapitolu Zima a začali jsme téma U nás doma - rodina

16. 12. - 20. 12. 2019

Dodělali jsme téma Vánoce, Zvířata v zimě - uč. str.32, 35, PS str. 41, 42

9. 12. - 13. 12. 2019

Povídali jsme si o Vánocích, jak je děti slaví doma, jaké mají zvyky. V uč jsme probrali str. 34, v PS  jsme udělali str. 39.

2. 12. - 6. 12. 2019

Začali jsme kapitolu Zima (záměrně jsem přeskočila kapitoly, vrátíme se k nim následně), povídali jsme si, kdy zima začíná, které jsou zimní měsíce, jaké jsou zimní sporty. V uč. jsme četli úvod na str. 32, v PS jsme udělali str. 38. Ve čtvrtek jsme byli v kunovické knihovně na besedě Jak se slaví Vánoce ve světě.

25. 11. - 29. 11. 2019

Opakovali jsme téma Podzim, v PS jsme pracovali na str. 24, 25 a zadní části sešitu v příloze s kartami jsme doplňovali věty na hnědých kartách týkajících se podzimu.

18. 11. - 22. 11. 2019

Další téma bylo Podzimní zahrada, zelenina a ovoce. V uč. jsme udělali str. 20 - 23, v PS  str. 22, 23.

11. 11. - 15. 11. 2019

Další téma bylo Podzimní rybník, ryby, stěhovaví ptáci, uč. str. 18, 19, PS str. 15

31. 10 - 8. 11. 2019

Učili jsme se o savcích v podzimním lese, probrali jsme str. 14 - 17. V PS jsme udělali str. 21.

21. 10. - 25. 10. 2019

Zopakovali jsme stromy, keře a další rostliny v lese, význam lesa. V Prv. máme probranou str. 13, v PS str. 19, 20

14. 10. - 18. 10. 2019

Povídali jsme si o dalších rostlinách, které rostou v lese, o lesních plodech a houbách. V Prv. jsme prošli str. 11, 12, v PS máme udělanou str. 16.

7. 10. - 11. 10. 2019

V tématu Na procházce v lese jsme si povídali o stromech listnatých i jehličnatých, o rozdílu mezi stromem a keřem, v Prv. jsme probrali str. 8 - 10. Z těchto tří stran budeme psát v úterý opakování. Děti by měly umět odpovědět na otázky 1, 2, 3 na str. 9 a 10. V PS jsme dodělali str. 14.

30. 9. - 4. 10. 2019

Probrali jsme kapitolu Škola, cesta do školy, dopravní prostředky - uč. po str. 7 a PS po str. 12. ( během září)      V tomto týdnu jsme začali kapitolu Podzim - uč. str. 8, PS str. 14 úkol s šaškem ( str. 13 budeme dodělávat po neděli)