Prvouka

14. 10. - 18. 10. 2019

Povídali jsme si o dalších rostlinách, které rostou v lese, o lesních plodech a houbách. V Prv. jsme prošli str. 11, 12, v PS máme udělanou str. 16.

7. 10. - 11. 10. 2019

V tématu Na procházce v lese jsme si povídali o stromech listnatých i jehličnatých, o rozdílu mezi stromem a keřem, v Prv. jsme probrali str. 8 - 10. Z těchto tří stran budeme psát v úterý opakování. Děti by měly umět odpovědět na otázky 1, 2, 3 na str. 9 a 10. V PS jsme dodělali str. 14.

30. 9. - 4. 10. 2019

Probrali jsme kapitolu Škola, cesta do školy, dopravní prostředky - uč. po str. 7 a PS po str. 12. ( během září)      V tomto týdnu jsme začali kapitolu Podzim - uč. str. 8, PS str. 14 úkol s šaškem ( str. 13 budeme dodělávat po neděli)