Prvouka

15.6. - 25.6. 2020

Dokončete téma léto. V pracovním sešitě projděte strany 68 - 70. Ve škole jsme kreslili louku, můžete s dětmi podniknout výlet k louce a také ji namalovat. Budu ráda, když mi obrázky pošlete.

Učebnici prvouky děti odevzdávají, zkontrolujte ji.

8.6. - 12.6. 2020

Pokračujeme tématem léto. Povíme si co je to společenstvo. Vysvětlení je v učebnici na straně 56. V pracovním sešitě vyplníme stranu 67.

1.6. - 5.6. 2020

Tento týden začneme nové téma: Léto.

Budeme si o létě povídat - letní měsíc, aktivity v létě, změny v přírodě, ..

Také si projdeme v pracovním sešitě stranu 66.

Úkol do výtvarky - na papír A3 (můžete si vyzvednout ve škole) namalujte velkého MIMONĚ. Je zcela na vás který z nich to bude. Ve škole jsme je malovali temperama, následně obtáhli černým fixem. Své jméno pak děti napsaly např. na nohu, na kapsu od kalhot, na břicho, ... Kde se jim to líbilo. Mimoně pak vystřihněte a přineste do školy. Děkuji!

25.5. - 29.5. 2020

Tento týden nebudu dávat žádný speciální úkol. Protože toho děti spoustu vypracovaly doma, chtěla bych, aby svou práci ukázaly spolužákům.

Tento týden bychom tak uzavřeli téma Jaro. Opakování celku najdete v pracovním sešitě na straně 64 a 65.

18.5. - 22.5. 2020

Děkuji za vypracované úkoly. Nezapomeňte všechno ukládat do složky. Vše si ukážeme společně ve škole.

Kdo chce, může si vyplnit v prvouce v pracovním sešitě stranu 62.

Nabízím také pracovní list a k němu další úkol: Najdi si v encyklopedii nebo na internetu obrázek kolibříka a namaluj ho libovolnou technikou. Víš, co jako jediný pták kolibřík umí?

https://drive.google.com/open?id=1re7ROMzsQdCDMYHIPAj7CMq2P3fje52y

11.5. - 15.5. 2020

Moc děkuji za perfektně zpracovaná domácí zvířata. Moc se mi to líbilo.

Tento týden mám pro vás opět speciální úkol. Když půjdete ven nebo budete lenošit na zahradě, zkuste pozorovat ptáčky. Jména ptáků pak sepište na papír a vlepte do pracovního sešitu na stranu 63. Úkoly na straně 63 si můžete vyplnit.

Všechny úkoly, které děláte navíc dejte do složky. Jak se děti vrátí do školy úkoly a jejich zpracování si ukážeme a popovídáme si i nich. Děkuji.

4.5. - 7.5. 2020

Minulý týden jste mi posílali obrázky stromů a květin a popsali jste stavbu těl. Tento týden se zaměříme na domácí (hospodářská zvířata). V příloze posílám obrázek - úkolem je najít všechna zvířata na obrázku a vypsat je. Následně si jedno zvíře vybrat a napsat o něm co nejvíce informací. Čerpat můžete z učebnic na straně 52, 53, můžete hledat v encyklopedii nebo internetu. Chci znát: zvířecí rodinu, čím se živí, co nám dává, kde se chová, kde ho můžu vidět, můžete zjistit i kolika let se může dožít, ... Zvíře můžete i namalovat.

https://drive.google.com/open?id=1LzPZFCL_h24yg6GV2HTsViv4W0iwcOPc

Budu ráda, když mi svá díla opět zašlete.

27.4. - 30.4. 2020

Tento týden bychom měli začít téma Jaro. Protože je venku krásně a můžete vyrazit do přírody, využijte toho. Všímejte si všeho kolem sebe. Na procházkách si s rodiči povídejte, o květinách a stromech, které vidíte. 

Speciální úkol: Libovolnou technikou namalujte květinu  a strom a popište části těla květiny a stromu.

Kdo má zájem, může vypracovat v prvouce v PS stranu 58 a 59.

20.4. - 24.4. 2020

Nejprve bych chtěla poděkovat, za vypracované úkoly, které mi posíláte. Moc mě potěšilo, že jste poslali tolik fotek starých předmětů. 

Co tedy tento týden budeme dělat: Pokud budete mít chvilku času, sedněte si s dětmi , fotky si prohlédněte a povídejte jim o předmětech které na fotkách jsou. K čemu sloužili, zda jste je měli doma, .. 

https://drive.google.com/open?id=1tEr_wMH4Kv_Syet22PKt7MO6B6eR4jXs

Kdyby přece jen někdo chtěl plnit nějaké úkoly písemně, může vypracovat v prvouce v PS stranu 56 a 57.

14.4. - 17.4. 2020

Děkuji všem za vypracované úkoly. Tento týden mám opět něco  speciálního. Když jste si s rodiči povídali o Velikonocích, říkali jste si, jak probíhají svátky dnes a jak před několika lety. Tím jsme se dostali k tématu v prvouce - minulost - přítomnost - budoucnost. Na straně 54 máte několik předmětů, které se již nepoužívají, vy máte zjistit, k čemu sloužily. 

1. úkol - zkusíte doma vyfotit a poslat mi nějaký předmět z dob minulých

2. úkol - namalujte, sestavte předmět z budoucnosti a popište k čemu bude sloužit 

6.4. - 8.4. 2020

Povídejte si s rodiči o Velikonocích. Jak se slavily Velikonoce za dob vašich minulých a jak nyní. Zjistěte co nejvíc velikonočních zvyků a některé si sami zkuste. S maminkou upečte beránka nebo mazanec (zkuste si sami navážit suroviny - vnímejte chuť a vůni těsta), obarvěte vajíčka, upleťte si pomlázku (můžete změřit pruty před a po upletením), vytvořte velikonoční dekoraci. Zjistěte, buď na internetu nebo od rodičů či prarodičů, názvy dní před Velikonocemi a proč se právě tak nazývají. Symboly Velikonoc.

Dobrovolný úkol - vytvořte pro rodič nebo prarodiče přání k Velikonocům.

30.3. - 4.3. 2020

Nejprve děkuji všem, kteří mi poslali fotky svého kalendáře. Tento týden nás čeká opakování dnů v týdnu a částí dne. Byla bych ráda, kdybyste si zopakovali hodiny, jak jsme se je učili v 1. třídě (i čtvrt, půl a třičtvrtě). 

V pracovním sešitě vyplňte stranu 52 a 53.

A dobrovolný úkol - zkuste během jednoho dne zaznamenávat čas a činnosti, které děláte. Pokud toto zapisování uděláte  víckrát, můžete porovnat v čem se dny lišily nebo naopak shodovaly.

Tip do pracovních činností a výtvarné výchovy spojené s prvoukou - klíčení osení a výroba velikonočního květináčku.

23.3. - 27.3. 2020

Podívejte se s dětmi do pracovního sešitu na stranu 50 a 51.

Dejte dětem na výběr. Buď mohou jen vyplnit tyto stránky pracovního sešitu nebo si mohou vytvořit vlastní kalendář. Měsíce mohou napsat barevně dle ročního období. Ke každému měsíci namalovat obrázek, pro něj typický a napsat, co se v daném měsíci děje (svátky, významné dny, někdo z rodiny něco slaví, ..)

9.3. - 20.3. 2020

Povídali jsme si o aktuálním tématu - Zdraví a nemoc. Poznávali jsme části lidského těla, povídali jsme si, jak se zachovat při úrazu, jak správně poskytnout první pomoc.

V PS jsme vyplnili str. 45.

Během tohoto týdne (11.3. - 13.3.) dále pokračujte stranou 46.

Následující týden (16.3. - 20.3.) pokračujte na str. 47.