Pronájmy tělocvičny

Školní tělocvična a hřiště

V areálu školy jsou dvě tělocvičny. Větší má rozměry 24 x 12 metru, menší 18 x 12 metru. Obě tělocvičny může využívat také veřejnost. Pronájem si zájemci mohou domluvit na telefonním čísle 572 549 221, na e-mailové adresezskunup@zskunup.cz nebo osobně na ředitelství školy.

Ceny za pronájem tělocvičen v ZŠ Kunovice, U Pálenice

Místnost

Topné období (1.10. – 30.4.)

Netopné období

Velká tělocvična se sprchami

300 Kč/hod

250 Kč/hod

Velká tělocvična bez sprch

250 Kč/hod

150 Kč/hod

Malá tělocvična se sprchami

280 Kč/hod

200 Kč/hod

Malá tělocvična bez sprch

150 Kč/hod

120 Kč/hod

Poznámka: Hodinové sazby schválila Rada města dne 31. srpna 2006. Ceny platí od 1. září 2006.

Součástí školního areálu je také školní hřiště, které má svého správce. Hřiště může zdarma využívat veřejnost.